Fix it Center จิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีด้วยหัวใจ ( 20-01-2563 ) เพิ่มโดย ประสิทธิ์ | 4 views
ิทยาสารพัด​ช่างลำปาง​ นำคณะครูนักเรียนนักศึกษา​ ระดับปวช-และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นมาให้บริการประชาชน​ ภายใต้โครงการ​ Fix​ it​ Center จิตอาสาพระราชทาน เราทำคว อ่านต่อ...
วันครู ครั้งที่ 64 ประจำปี 2563 ( 20-01-2563 ) เพิ่มโดย ประสิทธิ์ | 2 views
วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563 คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ได้เข้าร่วมงานวันครู ครั้งที่ 64 พ.ศ.2563 “ครูไทย รักศิษย์ คิดพัฒนา” ณ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย อ่านต่อ...
ร่วมการประกวดประกอบอาหาร ๓ ศาสน์ (พุทธ คริสต์ อิสลาม) ( 15-01-2563 ) เพิ่มโดย ประสิทธิ์ | 7 views
วันเสาร์ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๓ วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง นำโดยอ.รัมภา ศิริวงศ์ นำนักเรียนหลักสูตรปวช.ทวิศึกษา ชั้นปีที่ ๒ เข้าร่วมการประกวดประกอบอาหาร ๓ ศาสน์ (พุทธ คริสต์ อิสลาม) ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน ส อ่านต่อ...
อาชีวะอาสา ( 14-01-2563 ) เพิ่มโดย ประสิทธิ์ | 9 views
วันศุกร์ที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายสมบัติ นาหลวง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง เป็นประธานเปิดจุดบริการตรวจเช็คสภาพรถฟรี “อาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน” ช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๓ อ่านต่อ...
ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคริสต์มาสและวันปีใหม่ ๒๕๖๓ ( 14-01-2563 ) เพิ่มโดย ประสิทธิ์ | 19 views
วันศุกร์ที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐ น. นายสมบัติ นาหลวง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคริสต์มาสและวันป อ่านต่อ...
รางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ ( 19-12-2562 ) เพิ่มโดย ศรีพรรณ | 46 views
วันพุธที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ นายสมบัติ นาหลวง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ร่วมเป็นกำลังใจ และแสดงความยินดีกับครู และนักศึกษาวิชาชีพระยะสั้น ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันทักษะวิชาชีพระยะสั อ่านต่อ...
ปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ภาคเช้า ภาคบ่าย และภาคค่ำ ณ ห้องประชุมอาคารวิทยบริการ วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ( 30-10-2562 ) เพิ่มโดย สัญญา | 150 views
วันจันทร์ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมบัติ นาหลวง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง เป็นประธาน ปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ภาคเช้า ณ ห้องประชุมอาคารวิทยบริการ วิทยาลัยสารพัดช่าง อ่านต่อ...
นายสมบัติ นาหลวง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง พร้อมคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกิจกรรมพิธีบำเพ็ญกุศล ( 23-10-2562 ) เพิ่มโดย สัญญา | 77 views
วันพุธที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ นายสมบัติ นาหลวง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง พร้อมคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกิจกรรมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอม อ่านต่อ...
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง จัดปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกอาชีพ ฝึกงาน ( 21-10-2562 ) เพิ่มโดย สัญญา | 79 views
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง จัดปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกอาชีพ ฝึกงาน นำโดยนายรัชวิทย์ เมธีโชติเศรษฐ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง และคณะครูประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ระดับ ปวช. ระบบทวิภา อ่านต่อ...
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2563 ( 16-10-2562 ) เพิ่มโดย ลัลน์ลลิตา | 99 views
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2563 นำโดยนายสมบัติ นาหลวง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านได้ร่วมกิจกรรมดัง อ่านต่อ...
ให้ข่าวโดย งานประชาสัมพันธ์