วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ( 26-10-2564 ) เพิ่มโดย สุภาวรรณ | 1 views
วันเสาร์ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายวิชรุติ ลี้จินดา ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง มอบหมายให้ นายสัญญา ศรีสมุทร ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการ นักเรียนนักศึกษา ร่วมพิธีวางพ อ่านต่อ...
กิจกรรมปลูกต้นไม้ "วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๔" ( 21-10-2564 ) เพิ่มโดย สุภาวรรณ | 10 views
วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. นำโดย นายวิชรุติ ลี้จินดา ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกิจกรรม ปลูกต้นไม้ (ต้นทองอุไร) "วัน อ่านต่อ...
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ฉีดวัคซีน Pfizer ป้องกัน Covid-๑๙ ให้นักเรียน นักศึกษา ( 21-10-2564 ) เพิ่มโดย สุภาวรรณ | 5 views
วันศุกร์ที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิชรุติ ลี้จินดา ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ให้กำลังใจ นักเรียนปวช.เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข อ่านต่อ...
พิธีน้อมรำลึกฯ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ( 12-10-2564 ) เพิ่มโดย สุภาวรรณ | 24 views
วันอังคารที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายวิชรุติ ลี้จินดา ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง นำคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันส อ่านต่อ...
โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) จิตอาสา ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ( 01-08-2564 ) เพิ่มโดย สุภาวรรณ | 64 views
วันอาทิตย์ ที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายวิชรุติ ลี้จินดา ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง เยี่ยมชมกิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) จิตอาสา ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ได้แก่ บริการซ่อ อ่านต่อ...
โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) จิตอาสา ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ( 01-08-2564 ) เพิ่มโดย สุภาวรรณ | 62 views
วันเสาร์ ที่ ๓๑ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.นายวิชรุติ ลี้จินดา ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) จิตอาสา ป อ่านต่อ...
การประชุมคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) ( 23-07-2564 ) เพิ่มโดย สุภาวรรณ | 66 views
วันอังคาร ที่ ๒๐ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายวิชรุติ ลี้จินดา ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ในตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไ อ่านต่อ...
การปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ภาคเรียนที่ ๑ รุ่นที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ( 23-07-2564 ) เพิ่มโดย สุภาวรรณ | 66 views
วันจันทร์ ที่ ๑๙ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.นายวิชรุติ ลี้จินดา ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง มอบหมายให้ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นในแต่ละรายวิชา ดำเนินการปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพ อ่านต่อ...
การประชุมงานอาคารสถานที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรฯ วิทยาลัยสารพัดช่างลำาง ( 23-07-2564 ) เพิ่มโดย สุภาวรรณ | 54 views
วันจันทร์ ที่ ๑๙ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.นายวิชรุติ ลี้จินดา ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง เป็นประธานการประชุมงานอาคารสถานที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรฯ เพื่อปรึกษาหารือ เกี่ยวกับหลักปฏิบัติในการ อ่านต่อ...
การประชุมสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง ในโครงการสืบสานวัฒนธรรมและพัฒนาสมาชิกหน่วยอำเภอเมือง ๒ ( 23-07-2564 ) เพิ่มโดย สุภาวรรณ | 74 views
วันศุกร์ ที่ ๑๖ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิชรุติ ลี้จินดา ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง เป็นประธานประชุม สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง ในโครงการสืบสานวัฒนธรรมและพัฒนาสมาชิกหน่วยอำเภอเม อ่านต่อ...
ให้ข่าวโดย งานประชาสัมพันธ์