สาขาวิชาเสริมสวย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันทักษะวิชาชีพระยะสั้น ทักษะตัดผมสุภาพสตรี ( 07-02-2566 ) เพิ่มโดย สุภาวรรณ | 65 views
สาขาวิชาเสริมสวย วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง นายธนชัญ อุ่ยประพัฒน์ (นักศึกษา) น.ส. ชลธิชา พรมปัญญา (ผู้แสดงแบบ) น.ส.นภารัตน์ แสงสว่าง (ครูผู้ควบคุมทีม) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันทักษะวิชา อ่านต่อ...
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ได้รับรางวัลชมเชย ระดับมาตรฐานเหรียญทอง การแข่งขันทักษะวิชาชีพระยะสั้น ( 07-02-2566 ) เพิ่มโดย สุภาวรรณ | 55 views
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง นายรักษ์ ฤาชา (นักศึกษา) นางสาวชาลิณี ปิงบ้านเหล่า (ครูผู้ควบคุม) ได้รับรางวัลชมเชย ระดับมาตรฐานเหรียญทอง การแข่งขันทักษะวิชาชีพระยะสั้น ทักษะกา อ่านต่อ...
ร่วมกิจกรรม Open House 2023 (โรงเรียนกิ่วลมวิทยา) ( 07-02-2566 ) เพิ่มโดย สุภาวรรณ | 49 views
วันพุธที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ นายวิชรุติ ลี้จินดา ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง มอบหมายให้นายสัญญา ศรีสมุทร ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา นายภานุวัฒน์ ลาสุทธิ ทำหน้าที่รอง อ่านต่อ...
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ( 07-02-2566 ) เพิ่มโดย สุภาวรรณ | 49 views
วันศุกร์ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายวิชรุติ ลี้จินดา ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล จั อ่านต่อ...
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีอัญเชิญรางวัลพระราชทานและงานเชิดชูเกียรติสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปี ( 07-02-2566 ) เพิ่มโดย สุภาวรรณ | 41 views
วันศุกร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ นายวิชรุติ ลี้จินดา ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง มอบหมายให้นายบัญญัติ กันมาเวียง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร ร่วมเป็นเกียรติในพิธีอัญเชิญรางวัลพระราชทานแ อ่านต่อ...
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง เข้าร่วมประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายเป็นเครื่องราชสักการะ เนื่องในวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระ ( 07-02-2566 ) เพิ่มโดย สุภาวรรณ | 38 views
วันพุธที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖ นายวิชรุติ ลี้จินดา ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง มอบหมายให้ นายสัญญา ศรีสมุทร ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมประกอบ พิธีวา อ่านต่อ...
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสถานที่สาธารณะ ถนน แหล่งน้ำ สถานที่ราชการ เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ( 07-02-2566 ) เพิ่มโดย สุภาวรรณ | 68 views
วันอังคารที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๖ นายวิชรุติ ลี้จินดา ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง พร้อมด้วยนายบัญญัติ กันมาเวียง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกิจกรรมจิตอาส อ่านต่อ...
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสถานที่สาธารณะ เนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ( 07-02-2566 ) เพิ่มโดย สุภาวรรณ | 42 views
วันจันทร์ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖ ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสถานที่สาธารณะ ถนน เนื่องในวันสมเด็จ พระนเรศวรมหาราช (วันยุทธหัตถีและวันกองทัพไทย) ณ บ อ่านต่อ...
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง เข้าร่วมในการประกวด/ประเมิน สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาคเหนือ ปร ( 07-02-2566 ) เพิ่มโดย สุภาวรรณ | 42 views
วันพุธที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๖ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง เข้าร่วมในการประกวด/ประเมิน สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ผ่านระบบออนไลน์ ได้รับรางวัลรอ อ่านต่อ...
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๖ ( 07-02-2566 ) เพิ่มโดย สุภาวรรณ | 43 views
วันพฤหัสบดีที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๖ นายวิชรุติ ลี้จินดา ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกิจกรรมส่งท้าย ปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยผู อ่านต่อ...
ให้ข่าวโดย งานประชาสัมพันธ์