ปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ภาคเช้า ภาคบ่าย และภาคค่ำ ณ ห้องประชุมอาคารวิทยบริการ วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ( 30-10-2562 ) เพิ่มโดย สัญญา | 82 views
วันจันทร์ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมบัติ นาหลวง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง เป็นประธาน ปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ภาคเช้า ณ ห้องประชุมอาคารวิทยบริการ วิทยาลัยสารพัดช่าง อ่านต่อ...
นายสมบัติ นาหลวง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง พร้อมคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกิจกรรมพิธีบำเพ็ญกุศล ( 23-10-2562 ) เพิ่มโดย สัญญา | 50 views
วันพุธที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ นายสมบัติ นาหลวง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง พร้อมคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกิจกรรมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอม อ่านต่อ...
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง จัดปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกอาชีพ ฝึกงาน ( 21-10-2562 ) เพิ่มโดย สัญญา | 48 views
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง จัดปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกอาชีพ ฝึกงาน นำโดยนายรัชวิทย์ เมธีโชติเศรษฐ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง และคณะครูประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ระดับ ปวช. ระบบทวิภา อ่านต่อ...
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2563 ( 16-10-2562 ) เพิ่มโดย ลัลน์ลลิตา | 71 views
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2563 นำโดยนายสมบัติ นาหลวง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านได้ร่วมกิจกรรมดัง อ่านต่อ...
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ร่วมด้วยช่วยประชาชนผู้ประสบอุทกภัย (น้ำท่วม) ( 03-09-2562 ) เพิ่มโดย ลัลน์ลลิตา | 95 views
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ร่วมด้วยช่วยประชาชนนำคณะอาจารย์ และนักเรียน งานโครงการพิเศษ Fix It Center ร่วมช่วยผู้ประสบอุทกภัย (น้ำท่วม) ออกบริการซ่อม รถจักรยานยนต์ อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อ่านต่อ...
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนแผนธุรกิจ ( 28-08-2562 ) เพิ่มโดย ลัลน์ลลิตา | 99 views
ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนแผนธุรกิจ ภายใต้โครงการการเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจำปี ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๑๙-๒ อ่านต่อ...
โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ปวช. ( 17-08-2562 ) เพิ่มโดย ลัลน์ลลิตา | 75 views
ในวันเสาร์ที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมบัติ นาหลวง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง พร้อมด้วยคณะครูอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ดำเนินโครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ปวช. เพื่อประ อ่านต่อ...
การประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าการเรียนการสอนหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ( 17-08-2562 ) เพิ่มโดย ลัลน์ลลิตา | 81 views
วันศุกร์ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสมบัติ นาหลวง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง พร้อมด้วยคณะครูบุคลากรทางการศึกษา ได้ประชุมร่วมกับนายบรรจง สอนสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ พ อ่านต่อ...
โครงการ "อาชีวะบริการ ตลาดนัดอาชีพ สารพัดช่างลำปาง (Fix It Center) ( 17-08-2562 ) เพิ่มโดย ลัลน์ลลิตา | 73 views
ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ ดำเนินโครงการ "อาชีวะบริการ ตลาดนัดอาชีพ สารพัดช่างลำปาง (Fix It Center) โดยมี ดร. สาโรจน์ ขอจ่วนเตี๋ยว ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาช่างอุตสาหกรรม ให้เกียรติเป็นประธ อ่านต่อ...
วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ( 09-08-2562 ) เพิ่มโดย ลัลน์ลลิตา | 177 views
วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ เพื่อประกอบกิจกรรมในพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล อ่านต่อ...
ให้ข่าวโดย งานประชาสัมพันธ์