การประชุม "คณะกรรมการดำเนินงานจัดการประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษ ( 19-10-2563 ) เพิ่มโดย ประสิทธิ์ | 0 views
วันจันทร์ ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2563 นายสมบัติ นาหลวง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง นำคณะครู และบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมการประชุม "คณะกรรมการดำเนินงานจัดการประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต อ่านต่อ...
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรม ( 13-10-2563 ) เพิ่มโดย ประสิทธิ์ | 9 views
วันที่ 13 ตุลาคม 2563 นายสมพงษ์ นันต๊ะภาพ ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ และนายสัญญา ศรีสมุทร ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา นำคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนัก อ่านต่อ...
พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอ ( 13-10-2563 ) เพิ่มโดย ประสิทธิ์ | 8 views
วันที่ 13 ตุลาคม 2563 คณะครู วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง นำโดยนายสัญญา ศรีสมุทร นายสินอมร แก้วเหลี่ยม และนางอัญชิสา หล้าสมศรี ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวัน อ่านต่อ...
โครงการอบรม”การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามกฏกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561” ( 12-10-2563 ) เพิ่มโดย ประสิทธิ์ | 5 views
วันอาทิตย์ ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2563 นายสมบัติ นาหลวง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง เป็นประธานเปิดโครงการอบรม”การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามกฏกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561” อ่านต่อ...
โครงการศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา (ระดับ ๕ ดาว) และวิทยาลัยอาชีวศึกษาวิถีพุทธ ( 12-10-2563 ) เพิ่มโดย ประสิทธิ์ | 4 views
วันศุกร์ ที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ นำโดยนายสมบัติ นาหลวง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา (ระดับ ๕ ดาว) และแลกเปลี่ยนเ อ่านต่อ...
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ( 07-10-2563 ) เพิ่มโดย ประสิทธิ์ | 11 views
วันอังคาร ที่ 6 ตุลาคม 2563 นายสมบัติ นาหลวง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก ดร. สุเทพ แก่งสันเทียะ เลข อ่านต่อ...
มุทิตาจิต เกษียณเกษมสันต์ ฮักมั่น สายสัมพันธ์สารพัดช่างร่วมใจ ประจำปี 2563 ( 05-10-2563 ) เพิ่มโดย ประสิทธิ์ | 25 views
วันพุธที่ 30 กันยายน 2562 วิทยาลัยสารพัดช่างลำปางจัดงาน มุทิตาจิต เกษียณเกษมสันต์ ฮักมั่น สายสัมพันธ์สารพัดช่างร่วมใจ ประจำปี 2563 นำโดยนายสมบัติ นาหลวง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง พร้อมด้วยคณะ อ่านต่อ...
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง จัดโครงการฝึกอบรมการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดแบบมืออาชีพ ประจำปีการศึกษา 2563 ( 05-10-2563 ) เพิ่มโดย ประสิทธิ์ | 20 views
วันที่ 24-25 กันยายน 2563 สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ร่วมกับ บริษัท ต้าหัว เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัท นครพิงค์ออโตเมชั่น ซี อ่านต่อ...
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปางจัดโครงการพัฒนาทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในบ้านและการพาณิชย์อย่างมืออาชีพ ( 05-10-2563 ) เพิ่มโดย ประสิทธิ์ | 10 views
วันที่ 18-20 กันยายน 2563 แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง จัดโครงการพัฒนาทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในบ้านและการพาณิชย์อย่างมืออาชีพร่วมกับบริษัท นครพิงค์ ออโต้เมชั่น ไอ.ที จำกัด และ อ่านต่อ...
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง จัดมหกรรมอาชีวศึกษา สารพัดช่างยกกำลังสอง ร่วมมือยกระดับกำลังคนอาชีวศึกษา “สารพัดช่างทำได้” ประจำ ( 05-10-2563 ) เพิ่มโดย ประสิทธิ์ | 9 views
วันศุกร์ ที่18 กันยายน 2563 วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง จัดมหกรรมอาชีวศึกษา สารพัดช่างยกกำลังสอง ร่วมมือยกระดับกำลังคนอาชีวศึกษา “สารพัดช่างทำได้” ประจำปีการศึกษา 2563 นำโดยนายสมบัติ นาหลวง ผู้อำนวยการวิท อ่านต่อ...
ให้ข่าวโดย งานประชาสัมพันธ์