พิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และ วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี ๒๕๖๕ ( 07-04-2565 ) เพิ่มโดย สุภาวรรณ | 33 views
วันพุธที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายวิชรุติ ลี้จินดา ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง มอบหมายให้ นายพิทักษ์ ขจรธรรมรักษ์ ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร นายภานุวัฒน์ ลาสุทธิ ทำ อ่านต่อ...
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง จัดประชุมสัมมนาโรงเรียนเครือข่าย "ห้องเรียนอาชีพใน สพฐ." และบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ประ ( 07-04-2565 ) เพิ่มโดย สุภาวรรณ | 29 views
วันอังคารที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง จัดประชุมสัมมนาโรงเรียนเครือข่าย โครงการ "ห้องเรียนอาชีพในสพฐ." และการบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือ(MOU) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ นำโดย นายว อ่านต่อ...
โครงการ Fix it Center จิตอาสา( ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน) ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ( 04-04-2565 ) เพิ่มโดย สุภาวรรณ | 28 views
วันเสาร์ที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ดำเนินโครงการ Fix it Center จิตอาสา( ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน) ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ นำโดย นายวิชุรติ ลี้จินดา ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง พร้อ อ่านต่อ...
โครงการ Fix it Center จิตอาสา( ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน) ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ( 04-04-2565 ) เพิ่มโดย สุภาวรรณ | 21 views
วันเสาร์ที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ดำเนินโครงการ Fix it Center จิตอาสา( ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน) ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ นำโดย นายวิชุรติ ลี้จินดา ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง พร้อ อ่านต่อ...
พิธีถวายราชสักการะ "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า" ประจำปี ๒๕๖๕ ( 04-04-2565 ) เพิ่มโดย สุภาวรรณ | 19 views
วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. นำโดย นายวิชรุติ ลี้จินดา ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารร่วมพิธีถวายราชสักการะ "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระ อ่านต่อ...
พิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ( 04-04-2565 ) เพิ่มโดย สุภาวรรณ | 24 views
วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยมีนายวิชรุติ ลี้จินดา ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง เป็นประธานพิธี มีผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูต อ่านต่อ...
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ดำเนินโครงการสารพัดช่าง สารพัดอาชีพ (Open House) ประจำปี ๒๕๖๕ ( 04-04-2565 ) เพิ่มโดย สุภาวรรณ | 25 views
วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕ วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ดำเนินโครงการสารพัดช่าง สารพัดอาชีพ (Open House) ประจำปี ๒๕๖๕ โดยมีนายวิชรุติ ลี้จินดา ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง เป็นประธานพิธีมอบวุฒ อ่านต่อ...
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ตามข้อตกลงความร่วมมือ วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง กับ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล ( 04-04-2565 ) เพิ่มโดย สุภาวรรณ | 29 views
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ตามโครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ตามข้อตกลงความร่วมมือ วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง กับ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จำนวน อ่านต่อ...
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ร่วมพิธีทำบุญผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ( 04-04-2565 ) เพิ่มโดย สุภาวรรณ | 24 views
วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕ นำโดยนายวิชรุติ ลี้จินดา ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร ทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษา ร่วมพิธีทำบุญผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา อ่านต่อ...
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ดำเนินการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ( 04-04-2565 ) เพิ่มโดย สุภาวรรณ | 21 views
วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๕ วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ดำเนินการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยมีนายวิชรุติ ลี้จินดา ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง เป็นประธานกรรมการ พร้อมคณะกรรมการ ร่ อ่านต่อ...
ให้ข่าวโดย งานประชาสัมพันธ์