การเเข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับ อศจ. ในวันศุกร์ที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ วิทยาลัยเทคนิคลำปาง ( 14-06-2562 ) เพิ่มโดย ลัลน์ลลิตา | 11 views
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้น ปวช. ที่เข้าร่วม การเเข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับ อศจ. ในวันศุกร์ที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ วิทยาลัยเทคนิคลำปางได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ อ่านต่อ...
พิธีลงนามความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรทวิศึกษา ( 07-06-2562 ) เพิ่มโดย ลัลน์ลลิตา | 45 views
ในวันพฤหัสบดีที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ นำโดย นายรัชวิทย์ เมธีโชติเศรษฐ์ รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ลงนามความร่วมมือ การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรทวิศึกษา ระหว่างวิทยา อ่านต่อ...
ประชุมจัดทำแผนการเรียนระบบทวิศึกษา ( 09-04-2562 ) เพิ่มโดย นุชจรี | 107 views
นายรัชวิทย์ เมธีโชติเศรษฐ์ รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปางประชุมร่วมกับ ผู้อำนวยการและฝ่ายวิชาการโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ เพื่อจัดทำแผนการเรียนระบบทวิศึกษา 4 สาขางานเพื่อเปิดสอนในปีการศึกษา อ่านต่อ...
โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ( 27-03-2562 ) เพิ่มโดย นุชจรี | 87 views
นายรัชวิทย์ เมธีโชติเศรษฐ์ รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ กิจกรรมอาชีวะอาสา ลดควันล อ่านต่อ...
รณรงค์เลือกตั้ง ๒๕๖๒ ( 27-03-2562 ) เพิ่มโดย นุชจรี | 66 views
นายรัชวิทย์ เมธีโชติเศรษฐ์ รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษารณรงค์เชิญชวนให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ส.ส. วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มีนา อ่านต่อ...
พิธีมอบประกาศนียบัตร ( 09-03-2562 ) เพิ่มโดย นุชจรี | 177 views
วันเสาร์ ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๒ นายรัชวิทย์ เมธีโชติเศรษฐ์ รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและแสดงความยินดีแก่นักเรียน นักศึกษา อ่านต่อ...
Fix It Center ๒๓ ก.พ.๒๕๖๒ ( 23-02-2562 ) เพิ่มโดย นุชจรี | 144 views
วันเสาร์ ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นายรัชวิทย์ เมธีโชติเศรษฐ์ รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลปาง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอาชีวะบริการ ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix It Cen อ่านต่อ...
กีฬา อพร. สัมพันธ์ ๒๕๖๒ ( 22-02-2562 ) เพิ่มโดย นุชจรี | 83 views
นายรัชวิทย์ เมธีโชติเศรษฐ์ รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรท อ่านต่อ...
ประชุมหารือแนวทางการจัดการเรียนการสอนทวิศึกษา ( 22-02-2562 ) เพิ่มโดย นุชจรี | 60 views
วันศุกร์ ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นายรัชวิทย์ เมธีโชติเศรษฐ์ รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง และห้วหน้าแผนกวิช่าช่าง ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนป อ่านต่อ...
โครงการประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ( 05-02-2562 ) เพิ่มโดย นุชจรี | 73 views
วันเสาร์ ที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นายรัชวิทย์ เมธีโชติเศรษฐ์ รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง เป็นประธานเปิดโครงการประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมอาคาร ๔ อ่านต่อ...
ให้ข่าวโดย งานประชาสัมพันธ์