วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ร่วมด้วยช่วยประชาชนผู้ประสบอุทกภัย (น้ำท่วม) ( 03-09-2562 ) เพิ่มโดย ลัลน์ลลิตา | 54 views
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ร่วมด้วยช่วยประชาชนนำคณะอาจารย์ และนักเรียน งานโครงการพิเศษ Fix It Center ร่วมช่วยผู้ประสบอุทกภัย (น้ำท่วม) ออกบริการซ่อม รถจักรยานยนต์ อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อ่านต่อ...
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนแผนธุรกิจ ( 28-08-2562 ) เพิ่มโดย ลัลน์ลลิตา | 71 views
ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนแผนธุรกิจ ภายใต้โครงการการเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจำปี ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๑๙-๒ อ่านต่อ...
โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ปวช. ( 17-08-2562 ) เพิ่มโดย ลัลน์ลลิตา | 46 views
ในวันเสาร์ที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมบัติ นาหลวง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง พร้อมด้วยคณะครูอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ดำเนินโครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ปวช. เพื่อประ อ่านต่อ...
การประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าการเรียนการสอนหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ( 17-08-2562 ) เพิ่มโดย ลัลน์ลลิตา | 41 views
วันศุกร์ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสมบัติ นาหลวง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง พร้อมด้วยคณะครูบุคลากรทางการศึกษา ได้ประชุมร่วมกับนายบรรจง สอนสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ พ อ่านต่อ...
โครงการ "อาชีวะบริการ ตลาดนัดอาชีพ สารพัดช่างลำปาง (Fix It Center) ( 17-08-2562 ) เพิ่มโดย ลัลน์ลลิตา | 47 views
ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ ดำเนินโครงการ "อาชีวะบริการ ตลาดนัดอาชีพ สารพัดช่างลำปาง (Fix It Center) โดยมี ดร. สาโรจน์ ขอจ่วนเตี๋ยว ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาช่างอุตสาหกรรม ให้เกียรติเป็นประธ อ่านต่อ...
วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ( 09-08-2562 ) เพิ่มโดย ลัลน์ลลิตา | 53 views
วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ เพื่อประกอบกิจกรรมในพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล อ่านต่อ...
วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๗ พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร ( 26-07-2562 ) เพิ่มโดย ลัลน์ลลิตา | 58 views
วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๗ พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง นำโดย นายสมบัติ นาหลวง ผู้อำนวยการวิทยาลั อ่านต่อ...
โครงการถวายเทียนพรรษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ( 12-07-2562 ) เพิ่มโดย ลัลน์ลลิตา | 271 views
วันศุกร์ที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นายรัช​ วิทย์​เมธี​โชติ​เศรษฐ์​ รอง​ผู้​อำนวยการวิทยาลัย​สารพัด​ช่าง​ลำปาง พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา แล อ่านต่อ...
การประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม อาคารวิทยาบริการ วิทยาลัยสารพั ( 11-07-2562 ) เพิ่มโดย ลัลน์ลลิตา | 253 views
การประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม อาคารวิทยาบริการ วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง อ่านต่อ...
งานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติครั้งที่ ๒๘ ระดับภาค ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๐ ลำปาง ( 10-07-2562 ) เพิ่มโดย ลัลน์ลลิตา | 55 views
ในวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นายสมบัติ นาหลวง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง มอบเกียรติบัตรและกล่าวแสดงความยินดี แก่ นายพงศกร ยศตื้อ ที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง สาขาแต่งผม งานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติครั อ่านต่อ...
ให้ข่าวโดย งานประชาสัมพันธ์