วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น(ภาคเช้า) รุ่นที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ( 07-11-2565 ) เพิ่มโดย สุภาวรรณ | 30 views
นอังคารที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิชรุติ ลี้จินดา ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง เป็นประธานปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ ๑ (รอบเช้า) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา๒๕๖๕ ณ อ่านต่อ...
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ร่วมประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต แห่งประเทศไทย และแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชา ( 07-11-2565 ) เพิ่มโดย สุภาวรรณ | 9 views
วันจันทร์ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายวิชรุติ ลี้จินดา ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง พร้อมด้วยนายบัญญัติ กันมาเวียง รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึก อ่านต่อ...
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ออกบูธ ขนมช่อผกากรอง งาน“วัดพัฒนาประชาคม ชุมชนคุณธรรม” ส่งเสริมศิลปว ( 07-11-2565 ) เพิ่มโดย สุภาวรรณ | 14 views
วันอาทิตย์ที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๓๐ น. สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ออกบูธ ขนมช่อผกากรอง งาน“วัดพัฒนาประชาคม ชุมชนคุณธรรม” ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ณ โรงเรียนผดุงวิทย์ (วัดศร อ่านต่อ...
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ออกบูธ ขนมเม็ดขนุน งาน“วัดพัฒนาประชาคม ชุมชนคุณธรรม” ส่งเสริมศิลปวั ( 07-11-2565 ) เพิ่มโดย สุภาวรรณ | 12 views
วันเสาร์ที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๓๐ น. สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ออกบูธ ขนมเม็ดขนุน งาน“วัดพัฒนาประชาคม ชุมชนคุณธรรม” ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ณ โรงเรียนผดุงวิทย์ (วัดศรีบุ อ่านต่อ...
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ร่วมพิธีฉลองสมโภชผ้าพระกฐินพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบ ( 07-11-2565 ) เพิ่มโดย สุภาวรรณ | 10 views
วันเสาร์ที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา๑๖.๓๐ น. นายวิชรุติ ลี้จินดา ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีฉลองสมโภชผ้าพระกฐินพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ อ่านต่อ...
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ( 07-11-2565 ) เพิ่มโดย สุภาวรรณ | 8 views
วันเสาร์ที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายวิชรุติ ลี้จินดา ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง รับการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ของข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา ตำแห อ่านต่อ...
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ให้การต้อนรับ เรืออากาศโทสมพร ปานดำ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ( 07-11-2565 ) เพิ่มโดย สุภาวรรณ | 12 views
วันเสาร์ที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.นายวิชรุติ ลี้จินดา ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมต้อนรับ เรืออากาศโท สมพร ปานดำ รองเลขาธิกา อ่านต่อ...
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ให้ความอนุเคราะห์สถานที่การประกวดทำอาหาร Street Food สร้างอาชีพ ครั้งที่ ๒ ( 07-11-2565 ) เพิ่มโดย สุภาวรรณ | 16 views
วันพุธที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ให้ความอนุเคราะห์สถานที่การประกวดทำอาหาร Street Food สร้างอาชีพ ครั้งที่ ๒ จัดโดย สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำปาง ณ วิทยาลัยสาร อ่านต่อ...
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ประชุมเตรียมความพร้อมในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และ ทักษะวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น ประ ( 07-11-2565 ) เพิ่มโดย สุภาวรรณ | 13 views
วันอังคารที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายวิชุรติ ลี้จินดา ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุลคลากรทางการศึกษา ประชุมเตรียมความพร้อมในการแข่งขันทักษ อ่านต่อ...
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง รับการประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดลำปาง ประจำปีก ( 07-11-2565 ) เพิ่มโดย สุภาวรรณ | 12 views
วันอังคารที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นำโดย นายวิชุรติ ลี้จินดา ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูที่ปรึกษา และนักเรียนปวช. รับการประเมินองค์การนักวิชาชีพ ในอนาคตแ อ่านต่อ...
ให้ข่าวโดย งานประชาสัมพันธ์