แสดงความยินดี ( 16-10-2561 ) เพิ่มโดย นุชจรี | 20 views
วันที่ 16 ตุลาคม 2561 นายรัชวิทย์ เมธีโชติเศรษฐ์ รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ร่วมแสดงความยินดีกับ อ่านต่อ...
พิธีวางพวงมาลา ถวายบังคมพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ( 16-10-2561 ) เพิ่มโดย นุชจรี | 9 views
วันเสาร์ ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ นายรัชวิทย์ เมธีโชติเศรษฐ์ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง พร้อมด้วยตัวแทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ร่วมประกอบพิธีวา อ่านต่อ...
มุทิตานุสรณ์ ( 05-10-2561 ) เพิ่มโดย นุชจรี | 35 views
วันศุกร์ ที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ได้จัดงาน มุทิตานุสรณ์ เพื่อแสดงความยินดีกับผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมอาคาร ๔ วิทยา อ่านต่อ...
โครงการพัฒนาอาชีพ ต่อยอดอาชีพประชากรวัยแรงงาน ( 05-10-2561 ) เพิ่มโดย นุชจรี | 19 views
วันอาทิตย์ ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๑ นายเจริญ ศิริวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง เป็นประธานเปิดงานและมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาอาชีพ ต่อยอดอาชีพประชากรวัยแรงงาน กลุ่มเป้าหมายพิเ อ่านต่อ...
BLOOD FOR LIFE ( 05-10-2561 ) เพิ่มโดย นุชจรี | 17 views
วันอังคาร ที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๑ นายเชาวนะ อินทโอภาส รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา พร้อมด้วยตัวแทนคณะครู และนักเรียนวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง เข้าร่วมโครงการ BLOOD FOR LIFE กยศ รวมใจ ปันโล อ่านต่อ...
พิธีมอบประกาศเกียรติคุณผู้เกษียณอายุราชการ และการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ( 05-10-2561 ) เพิ่มโดย นุชจรี | 22 views
วันเสาร์ ที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑ นายเจริญ ศิริวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง พร้อมด้วยนายเชาวนะ อินทโอภาส นางรัชฎากร ไชยสิทธิ์ นางอมรฤทธิ์ สุขมณี และตัวแทนคณะครูวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง เข้าร่วมพิ อ่านต่อ...
BIG CLEANING DAY ( 31-08-2561 ) เพิ่มโดย นุชจรี | 42 views
วันพุธ ที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ได้จัดโครงการ BIG CLEANING DAY เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ณ วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง อ่านต่อ...
โครงการเปิดโลกการเรียนรู้สู่อาชีพ ( 31-08-2561 ) เพิ่มโดย นุชจรี | 32 views
นายเจริญ ศิริวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง พร้อมด้วยคณะครู นักเรียนทวิศึกษา เข้าร่วมโครงการเปิดโลกการเรียนรู้สู่อาชีพ วันเสาร์ ที่ 25 สิงหาคม 2561ณ หอประชุมจันท์ผา มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง อ่านต่อ...
โครงการอบรมบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ( 31-08-2561 ) เพิ่มโดย นุชจรี | 26 views
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ได้จัดโครงการอบรมบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา โดยได้รับเกียรติจากนางสาวจิตต์ใส แก้วบุญเรือง ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง อ่านต่อ...
โครงการยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ( 31-08-2561 ) เพิ่มโดย นุชจรี | 26 views
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ได้จัดโครงการยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี โดยได้รับเกียรติจากนายวิทยา ใจวิถี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ เป็นวิทยากร การอบรมเขียน "แผนการฝึก" สำ อ่านต่อ...
ให้ข่าวโดย งานประชาสัมพันธ์