กิจกรรมการประกวดบอร์ดนิทรรศการ เพื่อเทิดพระเกียรติ ( 07-12-2561 ) เพิ่มโดย นุชจรี | 12 views
ระหว่างวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน - ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ได้จัดกิจกรรมการประกวดบอร์ดนิทรรศการ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิ อ่านต่อ...
วันพ่อแห่งชาติ 2561 ( 04-12-2561 ) เพิ่มโดย นุชจรี | 20 views
วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ได้ร่วมกิจกรรมวันคล้ายเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ วัน อ่านต่อ...
โครงการประกวดกระทงเล็ก ( 04-12-2561 ) เพิ่มโดย นุชจรี | 7 views
วันพุธ ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ได้เข้าร่วมโครงการประกวดกระทงเล็ก โดยชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และได้ถือโอกาสนี้ลอยกระท อ่านต่อ...
แสดงความยินดี ( 16-10-2561 ) เพิ่มโดย นุชจรี | 74 views
วันที่ 16 ตุลาคม 2561 นายรัชวิทย์ เมธีโชติเศรษฐ์ รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ร่วมแสดงความยินดีกับ อ่านต่อ...
พิธีวางพวงมาลา ถวายบังคมพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ( 16-10-2561 ) เพิ่มโดย นุชจรี | 46 views
วันเสาร์ ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ นายรัชวิทย์ เมธีโชติเศรษฐ์ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง พร้อมด้วยตัวแทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ร่วมประกอบพิธีวา อ่านต่อ...
มุทิตานุสรณ์ ( 05-10-2561 ) เพิ่มโดย นุชจรี | 70 views
วันศุกร์ ที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ได้จัดงาน มุทิตานุสรณ์ เพื่อแสดงความยินดีกับผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมอาคาร ๔ วิทยา อ่านต่อ...
โครงการพัฒนาอาชีพ ต่อยอดอาชีพประชากรวัยแรงงาน ( 05-10-2561 ) เพิ่มโดย นุชจรี | 51 views
วันอาทิตย์ ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๑ นายเจริญ ศิริวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง เป็นประธานเปิดงานและมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาอาชีพ ต่อยอดอาชีพประชากรวัยแรงงาน กลุ่มเป้าหมายพิเ อ่านต่อ...
BLOOD FOR LIFE ( 05-10-2561 ) เพิ่มโดย นุชจรี | 42 views
วันอังคาร ที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๑ นายเชาวนะ อินทโอภาส รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา พร้อมด้วยตัวแทนคณะครู และนักเรียนวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง เข้าร่วมโครงการ BLOOD FOR LIFE กยศ รวมใจ ปันโล อ่านต่อ...
พิธีมอบประกาศเกียรติคุณผู้เกษียณอายุราชการ และการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ( 05-10-2561 ) เพิ่มโดย นุชจรี | 82 views
วันเสาร์ ที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑ นายเจริญ ศิริวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง พร้อมด้วยนายเชาวนะ อินทโอภาส นางรัชฎากร ไชยสิทธิ์ นางอมรฤทธิ์ สุขมณี และตัวแทนคณะครูวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง เข้าร่วมพิ อ่านต่อ...
BIG CLEANING DAY ( 31-08-2561 ) เพิ่มโดย นุชจรี | 62 views
วันพุธ ที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ได้จัดโครงการ BIG CLEANING DAY เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ณ วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง อ่านต่อ...
ให้ข่าวโดย งานประชาสัมพันธ์