วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ให้การต้อนรับนายมานิตย์ มงคลชื่่น ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 จังหวัดลำปาง ( 20-01-2564 ) เพิ่มโดย สุภาวรรณ | 7 views
เมื่อวันอังคาร ที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายวิชรุติ ลี้จินดา ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับนายมานิตย์ มงคลชื่่น ผู้อำนวยการสถาบันพั อ่านต่อ...
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปางเข้าร่วมโครงการ ศธ. จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ( 19-01-2564 ) เพิ่มโดย สุภาวรรณ | 6 views
วันอังคาร ที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นำโดย นายวิชรุติ ลี้จินดา ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนระดับ ปวช. วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง เข้าร่วมโค อ่านต่อ...
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง แนะแนวให้ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ณ โรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านศรี ( 29-12-2563 ) เพิ่มโดย จันจิรา | 51 views
วันจันทร์ ที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ งานแนะแนว วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง พร้อมด้วยคณะครูออกแนะแนวให้ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แก่นักเรียนที่กำลังจะจบการศึกษาในระดับมัธยมศ อ่านต่อ...
การประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓ ( 29-12-2563 ) เพิ่มโดย จันจิรา | 16 views
วันจันทร์ ที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐น. นายวิชรุติ ลี้จินดา ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมอา อ่านต่อ...
การประชุมเชิงปฏิบัติเพื่อสร้างความเข้าใจ การปฏิบัติงาน การรายงานผล และการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน กิจกรรมศูนย์ซ่อมสร ( 23-12-2563 ) เพิ่มโดย จันจิรา | 13 views
วันจันทร์ ที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ นายวิชรุติ ลี้จินดา ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง นายสัญญา ศรีสมุทร ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา และนายสมพร มั่งมูล หัวหน้างานโครงการพ อ่านต่อ...
พิธีปิดงานสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และโครงงานวิทยาศาสตร์ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ ( 17-12-2563 ) เพิ่มโดย จันจิรา | 15 views
เมื่อวันพุธ ที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ นายวิชรุติ ลี้จินดา ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง นำคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนระดับ ปวช. เข้าร่วมพิธีปิดงานสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งปร อ่านต่อ...
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปางให้การต้อนรับ นายอรรถพล สังขวาสี รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ( 17-12-2563 ) เพิ่มโดย จันจิรา | 24 views
เมื่อวันพุธ ที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ นายวิชรุติ ลี้จินดา ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับ นายอรรถพล สังขวาสี รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอา อ่านต่อ...
พิธีเปิดงานสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และโครงงานวิทยาศาสตร์ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ ระดั ( 17-12-2563 ) เพิ่มโดย จันจิรา | 11 views
เมื่อวันพุธ ที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ นายวิชรุติ ลี้จินดา ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง นำคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนระดับ ปวช. เข้าร่วมพิธีเปิดงานสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งป อ่านต่อ...
พิธีจุดเทียนเพื่อสดุดีพระเกียรติคุณ และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ของพระบาทสมเด็จพระบร ( 07-12-2563 ) เพิ่มโดย จันจิรา | 23 views
วันเสาร์ที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๑๘.๓๐ น. นายวิชรุติ ลี้จินดา ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อสดุดีพระเกียรติคุณ และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราช อ่านต่อ...
กิจกรรมจิตอาสา “ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา” เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภู ( 07-12-2563 ) เพิ่มโดย จันจิรา | 19 views
วันเสาร์ ที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ นายสัญญา ศรีสมุทร ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา นำคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษาระดับ ปวช. วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ร่วมกิจกรรม อ่านต่อ...
ให้ข่าวโดย งานประชาสัมพันธ์