ภาพกิจกรรม
พิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และ วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี ๒๕๖๕ ( 07-04-2565 ) เพิ่มโดย สุภาวรรณ | เปิดดูทั้งหมด 33 ครั้ง
วันพุธที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายวิชรุติ ลี้จินดา ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง มอบหมายให้ นายพิทักษ์ ขจรธรรมรักษ์ ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร นายภานุวัฒน์ ลาสุทธิ ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และ นายสมพงษ์ นันต๊ะภาพ ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ร่วมรัฐพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี ๒๕๖๕ ณ หอประชุมศาลากลางจังหวัดลำปาง ดูภาพกิจกรรม..

วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง จัดประชุมสัมมนาโรงเรียนเครือข่าย "ห้องเรียนอาชีพใน สพฐ." และบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ประ ( 07-04-2565 ) เพิ่มโดย สุภาวรรณ | เปิดดูทั้งหมด 29 ครั้ง
วันอังคารที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง จัดประชุมสัมมนาโรงเรียนเครือข่าย โครงการ "ห้องเรียนอาชีพในสพฐ." และการบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือ(MOU) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ นำโดย นายวิชุรติ ลี้จินดา ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา โดยมี นายอำนวย เรือนสุข ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดประชุมสัมมนาในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมอาคารวิทยบริการ วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ดูภาพกิจกรรม..

โครงการ Fix it Center จิตอาสา( ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน) ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ( 04-04-2565 ) เพิ่มโดย สุภาวรรณ | เปิดดูทั้งหมด 28 ครั้ง
วันเสาร์ที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ดำเนินโครงการ Fix it Center จิตอาสา( ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน) ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ นำโดย นายวิชุรติ ลี้จินดา ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ร่วมพิธีเปิดโครงการฯ โดยมี จ.ส.ต.เชิดชาย สาคร นายกเทศบาลตำบลแม่ทะ เป็นประธานพิธีเปิด และมีนายชยวุฒิ นพศรี ประธานสภาเทศบาลตำบลแม่ทะ เป็นผู้ประสานงานและอำนวยความสะดวก มีกิจกรรมบริการซ่อมรถจักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็ก บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนบริการซ่อมมุ้งลวด บริการซ่อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ บริการตัดผมชาย-หญิง เสริมสวย การทำยาดมสมุนไพร การทำผัดไทยโบราณ การแต่งหน้าเค้กแฟนซี การทำเล็บ-ตกแต่งเล็บ การเย็บกระเป๋าฮอมเงิน และศิลปะประดิษฐ์ ณ เทศบาลตำบลแม่ทะ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง ดูภาพกิจกรรม..

โครงการ Fix it Center จิตอาสา( ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน) ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ( 04-04-2565 ) เพิ่มโดย สุภาวรรณ | เปิดดูทั้งหมด 21 ครั้ง
วันเสาร์ที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ดำเนินโครงการ Fix it Center จิตอาสา( ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน) ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ นำโดย นายวิชุรติ ลี้จินดา ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ร่วมพิธีเปิดโครงการฯ โดยมี จ.ส.ต.เชิดชาย สาคร นายกเทศบาลตำบลแม่ทะ เป็นประธานพิธีเปิด และมีนายชยวุฒิ นพศรี ประธานสภาเทศบาลตำบลแม่ทะ เป็นผู้ประสานงานและอำนวยความสะดวก มีกิจกรรมบริการซ่อมรถจักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็ก บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนบริการซ่อมมุ้งลวด บริการซ่อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ บริการตัดผมชาย-หญิง เสริมสวย การทำยาดมสมุนไพร การทำผัดไทยโบราณ การแต่งหน้าเค้กแฟนซี การทำเล็บ-ตกแต่งเล็บ การเย็บกระเป๋าฮอมเงิน และศิลปะประดิษฐ์ ณ เทศบาลตำบลแม่ทะ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง ดูภาพกิจกรรม..

พิธีถวายราชสักการะ "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า" ประจำปี ๒๕๖๕ ( 04-04-2565 ) เพิ่มโดย สุภาวรรณ | เปิดดูทั้งหมด 19 ครั้ง
วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. นำโดย นายวิชรุติ ลี้จินดา ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารร่วมพิธีถวายราชสักการะ "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า" ประจำปี ๒๕๖๕ ณ หอประชุมจังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัดลำปาง ดูภาพกิจกรรม..

พิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ( 04-04-2565 ) เพิ่มโดย สุภาวรรณ | เปิดดูทั้งหมด 24 ครั้ง
วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยมีนายวิชรุติ ลี้จินดา ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง เป็นประธานพิธี มีผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แผนกวิชาช่างยนต์, หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. ทวิศึกษา)สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รวม ๑๔๐ คน ณ ห้องประชุมอาคาร ๔ ชั้น วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ดูภาพกิจกรรม..

วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ดำเนินโครงการสารพัดช่าง สารพัดอาชีพ (Open House) ประจำปี ๒๕๖๕ ( 04-04-2565 ) เพิ่มโดย สุภาวรรณ | เปิดดูทั้งหมด 25 ครั้ง
วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕ วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ดำเนินโครงการสารพัดช่าง สารพัดอาชีพ (Open House) ประจำปี ๒๕๖๕ โดยมีนายวิชรุติ ลี้จินดา ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง เป็นประธานพิธีมอบวุฒิบัตร แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น ๖ ชั่วโมง มีรายวิชาที่ฝึกอบรมดังนี้ วิชาก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่, ข้าวผัดอนามัย, ผัดไทยโบราณ, ตัดผมชายแบบง่ายด้วยรองเบอร์, การทำเล็บเจล, การเปียผมหัวใจสอดริบบิ้น, การตัดเย็บหมวกผ้าเพื่ออาชีพ, งานระบบเสียงเพื่อความบันเทิง, การตัดต่อVDO, การประดิษฐ์โคมไฟ, การควบคุมหลอดไฟฟ้าผ่านระบบ IOT ด้วยผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป, เทคนิคการติดตั้งและใช้งานระบบภาพและเสียง, ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร,ภาษาอังกฤษฟัง-พูด และการขับร้องเพื่อความบันเทิง ณ วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ดูภาพกิจกรรม..

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ตามข้อตกลงความร่วมมือ วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง กับ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล ( 04-04-2565 ) เพิ่มโดย สุภาวรรณ | เปิดดูทั้งหมด 29 ครั้ง
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ตามโครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ตามข้อตกลงความร่วมมือ วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง กับ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จำนวน ๓ รายวิชา วิชาซาลาเปาไส้หมูสับ, วิชาขนมจีบไส้หมู และวิชาก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ โดยมีนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ ๓ และ ชั้นปีที่ ๔ เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน ๓๒๘ คน ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๓ และ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕ ณ วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ดูภาพกิจกรรม..

วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ร่วมพิธีทำบุญผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ( 04-04-2565 ) เพิ่มโดย สุภาวรรณ | เปิดดูทั้งหมด 24 ครั้ง
วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕ นำโดยนายวิชรุติ ลี้จินดา ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร ทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษา ร่วมพิธีทำบุญผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา เพื่อซ่อมแซมอาคารโรงฝึกงาน และครุภัณฑ์ทางการศึกษา ณ วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ดูภาพกิจกรรม..

วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ดำเนินการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ( 04-04-2565 ) เพิ่มโดย สุภาวรรณ | เปิดดูทั้งหมด 21 ครั้ง
วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๕ วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ดำเนินการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยมีนายวิชรุติ ลี้จินดา ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง เป็นประธานกรรมการ พร้อมคณะกรรมการ ร่วมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ นักเรียนปวช.๓ สาขาวิชาช่างยนต์ และ นักเรียน ปวช.๓ (ทวิศึกษา) สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ณ วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ดูภาพกิจกรรม..

Goto: [ 1 ]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42   >> | Last