ภาพกิจกรรม
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ให้การต้อนรับนายมานิตย์ มงคลชื่่น ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 จังหวัดลำปาง ( 20-01-2564 ) เพิ่มโดย สุภาวรรณ | เปิดดูทั้งหมด 7 ครั้ง
เมื่อวันอังคาร ที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายวิชรุติ ลี้จินดา ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับนายมานิตย์ มงคลชื่่น ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 จังหวัดลำปาง พร้อมคณะ โดยร่วมปรึกษาหารือและรับฟังคำแนะนำในการจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและการจัดตั้งศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถที่เป็นหน่วยงานของรัฐ ณ วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ดูภาพกิจกรรม..

วิทยาลัยสารพัดช่างลำปางเข้าร่วมโครงการ ศธ. จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ( 19-01-2564 ) เพิ่มโดย สุภาวรรณ | เปิดดูทั้งหมด 6 ครั้ง
วันอังคาร ที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นำโดย นายวิชรุติ ลี้จินดา ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนระดับ ปวช. วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง เข้าร่วมโครงการ ศธ. จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ซึ่งจัดโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ โรงเรียนปริยัติวัดม่อนจำศีล ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ดูภาพกิจกรรม..

วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง แนะแนวให้ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ณ โรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านศรี ( 29-12-2563 ) เพิ่มโดย จันจิรา | เปิดดูทั้งหมด 51 ครั้ง
วันจันทร์ ที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ งานแนะแนว วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง พร้อมด้วยคณะครูออกแนะแนวให้ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แก่นักเรียนที่กำลังจะจบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเพื่อเชิญชวนเข้าศึกษาต่อที่ วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ณ โรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านศรีบุญเรือง) อ.เมือง จ.ลำปาง ดูภาพกิจกรรม..

การประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓ ( 29-12-2563 ) เพิ่มโดย จันจิรา | เปิดดูทั้งหมด 16 ครั้ง
วันจันทร์ ที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐น. นายวิชรุติ ลี้จินดา ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดลำปาง ดูภาพกิจกรรม..

การประชุมเชิงปฏิบัติเพื่อสร้างความเข้าใจ การปฏิบัติงาน การรายงานผล และการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน กิจกรรมศูนย์ซ่อมสร ( 23-12-2563 ) เพิ่มโดย จันจิรา | เปิดดูทั้งหมด 13 ครั้ง
วันจันทร์ ที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ นายวิชรุติ ลี้จินดา ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง นายสัญญา ศรีสมุทร ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา และนายสมพร มั่งมูล หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติเพื่อสร้างความเข้าใจ การปฏิบัติงาน การรายงานผล และการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน กิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สถานศึกษาอาชีวศึกษาภาคเหนือ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ณ โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์ แกรนด์ จังหวัดพิษณุโลก ดูภาพกิจกรรม..

พิธีปิดงานสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และโครงงานวิทยาศาสตร์ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ ( 17-12-2563 ) เพิ่มโดย จันจิรา | เปิดดูทั้งหมด 15 ครั้ง
เมื่อวันพุธ ที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ นายวิชรุติ ลี้จินดา ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง นำคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนระดับ ปวช. เข้าร่วมพิธีปิดงานสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และโครงงานวิทยาศาสตร์ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิทยาลัยสารพัดช่างลำปางได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับที่ ๒ โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่องการศึกษา EM ball สูตรเยื่อกล้วย โดยวิธีการเพาะเลี้ยงหัวเชื้อจุลินทรีย์ ณ อาคารอเนกประสงค์ ๗๐ ปี วิทยาลัยเทคนิคลำปาง ดูภาพกิจกรรม..

วิทยาลัยสารพัดช่างลำปางให้การต้อนรับ นายอรรถพล สังขวาสี รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ( 17-12-2563 ) เพิ่มโดย จันจิรา | เปิดดูทั้งหมด 24 ครั้ง
เมื่อวันพุธ ที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ นายวิชรุติ ลี้จินดา ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับ นายอรรถพล สังขวาสี รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในโอกาสตรวจเยี่ยมวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ณ ห้องประชุมเกียรติยศ วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ดูภาพกิจกรรม..

พิธีเปิดงานสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และโครงงานวิทยาศาสตร์ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ ระดั ( 17-12-2563 ) เพิ่มโดย จันจิรา | เปิดดูทั้งหมด 11 ครั้ง
เมื่อวันพุธ ที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ นายวิชรุติ ลี้จินดา ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง นำคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนระดับ ปวช. เข้าร่วมพิธีเปิดงานสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และโครงงานวิทยาศาสตร์ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ อาคารอเนกประสงค์ ๗๐ ปี วิทยาลัยเทคนิคลำปาง ดูภาพกิจกรรม..

พิธีจุดเทียนเพื่อสดุดีพระเกียรติคุณ และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ของพระบาทสมเด็จพระบร ( 07-12-2563 ) เพิ่มโดย จันจิรา | เปิดดูทั้งหมด 23 ครั้ง
วันเสาร์ที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๑๘.๓๐ น. นายวิชรุติ ลี้จินดา ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อสดุดีพระเกียรติคุณ และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ หอประชุมจังหวัดลำปาง ดูภาพกิจกรรม..

กิจกรรมจิตอาสา “ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา” เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภู ( 07-12-2563 ) เพิ่มโดย จันจิรา | เปิดดูทั้งหมด 19 ครั้ง
วันเสาร์ ที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ นายสัญญา ศรีสมุทร ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา นำคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษาระดับ ปวช. วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา” เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณแม่น้ำวัง (หลังวัดบ้านต้า) ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง ดูภาพกิจกรรม..

Goto: [ 1 ]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29   >> | Last