ภาพกิจกรรม
โครงการประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ( 05-02-2562 ) เพิ่มโดย นุชจรี | เปิดดูทั้งหมด 14 ครั้ง
วันเสาร์ ที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นายรัชวิทย์ เมธีโชติเศรษฐ์ รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง เป็นประธานเปิดโครงการประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมอาคาร ๔ วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ดูภาพกิจกรรม..

โครงการปฏิบัติธรรม เฉลิมพระเกียรติ ( 11-01-2562 ) เพิ่มโดย นุชจรี | เปิดดูทั้งหมด 33 ครั้ง
วัน ศุกร์ ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ได้จัดโครงการปฏิบัติธรรม เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ วัดม่อนจำศีล จังหวัดลำปาง ดูภาพกิจกรรม..

กิจกรรมทำบุญตักบาตร ( 04-01-2562 ) เพิ่มโดย นุชจรี | เปิดดูทั้งหมด 43 ครั้ง
วันศุกร์ ที่ ๔ มกราคม๒๕๖๒ นายรัชวิทย์ เมธีโชติเศรษฐ์ รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๒ ณ วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ดูภาพกิจกรรม..

ตรวจเข้มข้น รถโดยสารสาธารณะ และคนขับ ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลำปาง ( 02-01-2562 ) เพิ่มโดย นุชจรี | เปิดดูทั้งหมด 39 ครั้ง
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ นายรัชวิทย์ เมธีโชติเศรษฐ์ รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ได้เยี่ยมให้กำลังใจคณะครูและนักเรียนที่ได้ออกหน่วยตรวจสภาพรถ ให้กับประชาชน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ในโครงการตรวจเข้มข้น รถโดยสารสาธารณะ และคนขับ ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลำปาง และโครงการอาชีวะอาสา ณ ศูนย์วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา และศูนย์วิทยาลัยเทคนิคลำปาง ดูภาพกิจกรรม..

ค่ายลูกเสือ ๒๕๖๑ ( 24-12-2561 ) เพิ่มโดย นุชจรี | เปิดดูทั้งหมด 48 ครั้ง
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ได้จัดโครงการเข้าค่ายฝึกอบรมประจำกอง และประดับแถบสีลูกเสือวิสามัญ กองลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ดูภาพกิจกรรม..

กิจกรรมการประกวดบอร์ดนิทรรศการ เพื่อเทิดพระเกียรติ ( 07-12-2561 ) เพิ่มโดย นุชจรี | เปิดดูทั้งหมด 83 ครั้ง
ระหว่างวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน - ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ได้จัดกิจกรรมการประกวดบอร์ดนิทรรศการ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ หอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ดูภาพกิจกรรม..

วันพ่อแห่งชาติ 2561 ( 04-12-2561 ) เพิ่มโดย นุชจรี | เปิดดูทั้งหมด 64 ครั้ง
วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ได้ร่วมกิจกรรมวันคล้ายเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ และได้จัดพิธีเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย ณ ลานพระวิษณุ วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ดูภาพกิจกรรม..

โครงการประกวดกระทงเล็ก ( 04-12-2561 ) เพิ่มโดย นุชจรี | เปิดดูทั้งหมด 51 ครั้ง
วันพุธ ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ได้เข้าร่วมโครงการประกวดกระทงเล็ก โดยชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และได้ถือโอกาสนี้ลอยกระทงร่วมกัน ณ วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ดูภาพกิจกรรม..

แสดงความยินดี ( 16-10-2561 ) เพิ่มโดย นุชจรี | เปิดดูทั้งหมด 116 ครั้ง
วันที่ 16 ตุลาคม 2561 นายรัชวิทย์ เมธีโชติเศรษฐ์ รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวมนัสนันท์ สินเจิมศิริ ซึ่งได้รับตำแหน่งรองผู้อำนวยการ ณ วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง จ.ลำพูน ดูภาพกิจกรรม..

พิธีวางพวงมาลา ถวายบังคมพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ( 16-10-2561 ) เพิ่มโดย นุชจรี | เปิดดูทั้งหมด 81 ครั้ง
วันเสาร์ ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ นายรัชวิทย์ เมธีโชติเศรษฐ์ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง พร้อมด้วยตัวแทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลา ถวายบังคมพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ณ หอประชุมจังหวัดลำปาง ดูภาพกิจกรรม..

Goto: [ 1 ]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19   >> | Last