ภาพกิจกรรม
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง เตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ( ( 02-06-2563 ) เพิ่มโดย ประสิทธิ์ | เปิดดูทั้งหมด 254 ครั้ง
วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2563 วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง นำโดย นายสมบัติ นาหลวง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัด-ช่างลำปาง ได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เรียนฟรีออนไลน์ รุ่นที่ 1 ทั้งหมด 18 รายวิชา โดยจัดการเรียนออนไลน์แบบผสมผสาน 1.เรียนรู้ด้วยตนเอง จากเอกสารและคลิปที่ครูจัดทำให้ 2.เรียนออนไลน์สดกับครูผู้สอน ครูสอนที่วิทยาลัยฯ นักศึกษา เรียนที่บ้าน 3.On-Site มาเรียนและฝึกปฏิบัติในชั้นเรียนในวิทยาลัยฯ ซึ่งกำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป และเปิดการเรียนการสอนออนไลน์ 26 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2563 ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมการจัดทำแผนการสอนออนไลน์หลักสูตรปวช. ( 13-05-2563 ) เพิ่มโดย ประสิทธิ์ | เปิดดูทั้งหมด 87 ครั้ง
ประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจการจัดทำแผนการสอนออนไลน์ ในวันอังคารที่ 12พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น ณ ห้องประชุมอาคาร4ชั้น ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมหัวหน้าแผนกวิชาเตรียมความพร้อม การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ระดับ ปวช.ประจำปีการศึกษา 2562 ( 11-02-2563 ) เพิ่มโดย ประสิทธิ์ | เปิดดูทั้งหมด 140 ครั้ง
ในวันที่ 7กุมภาพันธ์ 2563 ฝ่ายวิชาการ ได้จัดประชุมหัวหน้าแผนกวิชาเตรียมความพร้อม การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ระดับ ปวช.ให้กับนักเรียนระดับชั้น ปวช.3 ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมงานประกันคุณภาพ วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ซึ่งการประเมินมาตรฐานดังกล่าวเป็นไปตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ดูภาพกิจกรรม..

กิจกรรมโครงการเข้าค่ายพักแรมและประดับแถบสามสี ประจำปีการศึกษา 2562 กองลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ( 05-02-2563 ) เพิ่มโดย ประสิทธิ์ | เปิดดูทั้งหมด 105 ครั้ง
วิทยาสารพัด​ช่างลำปาง​ จัดกิจกรรมโครงการเข้าค่ายพักแรมและประดับแถบสามสี ประจำปีการศึกษา 2562 กองลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ระหว่างวันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2563 - วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง โดยมีนักเรียนระดับชั้นปวช.1 เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 20 คน ผู้กำกับลูกเสือจำนวน 18 คน และโรเวอร์จำนวน 13 คน ดูภาพกิจกรรม..

แข่งขันทักษะวิชาชีพระยะสั้น ระดับชาติ ครั้งที่ 29 ประจำปีการศึกษา 2562 ( 05-02-2563 ) เพิ่มโดย ประสิทธิ์ | เปิดดูทั้งหมด 127 ครั้ง
วิทยาลัย​สารพัด​ช่าง​ลำปาง ​ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับชาติ​ ทักษะวิชาชีพระยะสั้น​ ประเภท​วิชาคหกรรม สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ​ประเภททีม​"ทักษะอาหารจานเดียว" ข้าวคลุกกะปิ​ ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง ประเทศ​ไทย​ ณ​ วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด​ ๓๑ มกราคม​ ๒๕๖๓ ดูภาพกิจกรรม..

Fix it Center จิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีด้วยหัวใจ ( 20-01-2563 ) เพิ่มโดย ประสิทธิ์ | เปิดดูทั้งหมด 94 ครั้ง
ิทยาสารพัด​ช่างลำปาง​ นำคณะครูนักเรียนนักศึกษา​ ระดับปวช-และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นมาให้บริการประชาชน​ ภายใต้โครงการ​ Fix​ it​ Center จิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีด้วยหัวใจ​ บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า-เครื่องยนต์เพื่อการเกษตร​ รถจักรยานยนต์​และบริการ​ ตัดผมชาย​ เสริมสวย​และนวดเท้าเพื่อสุขภาพ​เพื่อช่วยลดรายจ่าย​ เพิ่มรายได้และขยายโอกาสให้ประชาชน ระหว่างวันที่ ๑๘-๑๙ มกราคม ๒๕๖๓ ​ ณ​ ชุมชนบ้านกลาง​ ตำบลทุ่งฝาย​ อำเภอเมือง​ลำปาง​ จังหวัด​ลำปาง ดูภาพกิจกรรม..

วันครู ครั้งที่ 64 ประจำปี 2563 ( 20-01-2563 ) เพิ่มโดย ประสิทธิ์ | เปิดดูทั้งหมด 88 ครั้ง
วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563 คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ได้เข้าร่วมงานวันครู ครั้งที่ 64 พ.ศ.2563 “ครูไทย รักศิษย์ คิดพัฒนา” ณ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ดูภาพกิจกรรม..

ร่วมการประกวดประกอบอาหาร ๓ ศาสน์ (พุทธ คริสต์ อิสลาม) ( 15-01-2563 ) เพิ่มโดย ประสิทธิ์ | เปิดดูทั้งหมด 88 ครั้ง
วันเสาร์ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๓ วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง นำโดยอ.รัมภา ศิริวงศ์ นำนักเรียนหลักสูตรปวช.ทวิศึกษา ชั้นปีที่ ๒ เข้าร่วมการประกวดประกอบอาหาร ๓ ศาสน์ (พุทธ คริสต์ อิสลาม) ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการ "อาชีวะส่งความสุข วัดพัฒนาประชาคม" ระหว่างวันที่ 11-13 มกราคม 2563 ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร กรุงเทพมหานคร ดูภาพกิจกรรม..

อาชีวะอาสา ( 14-01-2563 ) เพิ่มโดย ประสิทธิ์ | เปิดดูทั้งหมด 85 ครั้ง
วันศุกร์ที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายสมบัติ นาหลวง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง เป็นประธานเปิดจุดบริการตรวจเช็คสภาพรถฟรี “อาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน” ช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๓ ดูภาพกิจกรรม..

ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคริสต์มาสและวันปีใหม่ ๒๕๖๓ ( 14-01-2563 ) เพิ่มโดย ประสิทธิ์ | เปิดดูทั้งหมด 119 ครั้ง
วันศุกร์ที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐ น. นายสมบัติ นาหลวง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคริสต์มาสและวันปีใหม่ ๒๕๖๓ ณ วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ดูภาพกิจกรรม..

Goto: [ 1 ]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23   >> | Last