ภาพกิจกรรม
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ออกหน่วยบริการอาชีวะอาสาช่วยประชาชน ร่วมกับมณฑลทหารบกที่ ๓๒ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๖ ( 04-01-2566 ) เพิ่มโดย สุภาวรรณ | เปิดดูทั้งหมด 9 ครั้ง
วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ออกหน่วยบริการอาชีวะอาสาช่วยประชาชน ร่วมกับมณฑลทหารบกที่ ๓๒ ให้บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องจักรยานยนต์ และให้บริการด้านยานยนต์กับประชาชนที่สัญจรผ่านถนน AH๒ ช่วงลำปาง-พะเยา ในห้วงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ ถึง ๔ มกราคม ๒๕๖๖ ณ บริเวณหน้าค่ายสุรศักดิ์มนตรี อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ดูภาพกิจกรรม..

วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง เข้าร่วมพิธีส่งมอบรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ที่ตกเป็นของกรมสรรพสามิตเพื่อประโยชน์แก่รัฐและทางราชการ ( 04-01-2566 ) เพิ่มโดย สุภาวรรณ | เปิดดูทั้งหมด 6 ครั้ง
วันพุธที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ นายวิชรุติ ลี้จินดา ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง มอบหมายให้ นายบัญญัติ กันมาเวียง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร และนายประจักษ์ สมนึก ครูผู้ช่วย สาขาวิชาช่างยนต์ เข้าร่วมพิธีส่งมอบรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่ตกเป็นของกรมสรรพสามิตเพื่อประโยชน์แก่รัฐและทางราชการ ณ อาคารศูนย์ราชการกระทรวงการคลัง จังหวัดเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ดูภาพกิจกรรม..

วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) การมอบรถยนต์และ รถจักรยานยนต์ที่ตกเป็นของกรมสรรพสามิตเพื่อประโ ( 04-01-2566 ) เพิ่มโดย สุภาวรรณ | เปิดดูทั้งหมด 4 ครั้ง
วันจันทร์ที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ นายวิชรุติ ลี้จินดา ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง พร้อมด้วยนายบัญญัติ กันมาเวียง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) การมอบรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่ตกเป็นของกรมสรรพสามิตเพื่อประโยชน์แก่รัฐและทางราชการ เพื่อนำไปประกอบการเรียนการสอนแผนกวิชาช่างยนต์ ณ อาคารศูนย์ราชการกระทรวงการคลัง จังหวัดเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ดูภาพกิจกรรม..

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง เข้าร่วมแข่งขัน การขับเคลื่อน สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และนวัตกรรมอาชีว ( 04-01-2566 ) เพิ่มโดย สุภาวรรณ | เปิดดูทั้งหมด 4 ครั้ง
วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง เข้าร่วมแข่งขันการขับเคลื่อนสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และนวัตกรรมอาชีวศึกษา เพื่อความปลอดภัย ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ ๑ ประเภทที่ ๔ สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีอาหาร ณ วิทยาลัยเทคนิคลำปาง ดูภาพกิจกรรม..

วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ร่วมพิธีเปิด"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดล ( 04-01-2566 ) เพิ่มโดย สุภาวรรณ | เปิดดูทั้งหมด 4 ครั้ง
วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ นายวิชรุติ ลี้จินดา ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง มอบหมายให้ นายบัญญัติ กันมาเวียง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร ร่วมพิธีเปิด "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดลำปาง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยมีนายณัฐนนท์ ภู่อริยพงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคลำปาง เป็นประธานเปิดงาน ณ วิทยาลัยเทคนิคลำปาง ดูภาพกิจกรรม..

ข้าราชการครู วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินเอกสารประกอบการนำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และคู่ม ( 04-01-2566 ) เพิ่มโดย สุภาวรรณ | เปิดดูทั้งหมด 4 ครั้ง
วันพุธที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ ข้าราชการครู วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินเอกสารประกอบการนำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และคู่มือประกอบการใช้งาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุม ๑ อาคารโรงอาหาร วิทยาลัยเทคนิคลำปาง ดูภาพกิจกรรม..

วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง บริการเสริมสวย ณ งานฤดูหนาวและของดีนครลำปาง ( 04-01-2566 ) เพิ่มโดย สุภาวรรณ | เปิดดูทั้งหมด 4 ครั้ง
วันพุธที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ นายวิชรุติ ลี้จินดา ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง เยี่ยมชม และให้กำลังใจ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ในกิจกรรมการบริการเสริมสวย ณ งานฤดูหนาวของดีนครลำปาง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติจังหวัดลำปาง ดูภาพกิจกรรม..

วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง บริการเสริมสวยและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คุกกี้สับประรด บัวหิมะ ณ งานฤดูหนาวและของดีนครลำปาง ( 04-01-2566 ) เพิ่มโดย สุภาวรรณ | เปิดดูทั้งหมด 4 ครั้ง
วันอังคารที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ นายวิชรุติ ลี้จินดา ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง เยี่ยมชม และให้กำลังใจ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ในกิจกรรมการบริการเสริมสวย และจำหน่ายผลิตภัณฑ์คุกกี้สับประรด,บัวหิมะ ณ งานฤดูหนาวของดีนครลำปาง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติจังหวัดลำปาง ดูภาพกิจกรรม..

วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ได้เข้าร่วมการแข่งขัน ทักษะการตัดผมสุภาพบุรุษ(ทรงรองทรงสูงมาตรฐาน) ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ ( 04-01-2566 ) เพิ่มโดย สุภาวรรณ | เปิดดูทั้งหมด 4 ครั้ง
วันพุธที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. สาขาวิชาเสริมสวย วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพระยะสั้น ทักษะการตัดผมสุภาพบุรุษ(ทรงรองทรงสูงมาตรฐาน) ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ ๓๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ดูภาพกิจกรรม..

วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๓ ทักษะการแต่งหน้าและเกล้าผมเจ้าสาว ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ ๓๔ ( 04-01-2566 ) เพิ่มโดย สุภาวรรณ | เปิดดูทั้งหมด 5 ครั้ง
วันพุธที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๐๐ น. สาขาวิชาเสริมสวย วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพระยะสั้น ทักษะการแต่งหน้าและเกล้าผมเจ้าสาว ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๓ ทักษะการแต่งหน้าและเกล้าผมเจ้าสาว ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ ๓๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ดูภาพกิจกรรม..

Goto: [ 1 ]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55   >> | Last