งานมหกรรมวิชาการ “เรียนดี มีความสุข” ภายใต้แนวทางการดำเนินงาน “จับมือไว้แล้วไปด้วยกัน” และแสดงสินค้านานาชาติ ( 12-07-2567 ) เพิ่มโดย งานประชาสัมพันธ์ | 7 views
วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2567 นายวิชรุติ ลี้จินดา ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง พร้อมด้วยนายสมพงษ์ นันต๊ะภาพ ครูทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือและนายนพดล โนจิตร หัวหน้างานความร่ว อ่านต่อ...
งานมหกรรมวิชาการ “เรียนดี มีความสุข” ภายใต้แนวทางการดำเนินงาน “จับมือไว้แล้วไปด้วยกัน” ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาต ( 12-07-2567 ) เพิ่มโดย งานประชาสัมพันธ์ | 7 views
วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2567 นายวิชรุติ ลี้จินดา ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง พร้อมด้วยนายสมพงษ์ นันต๊ะภาพ ครูทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือและนายนพดล โนจิตร หัวหน้างานความร่ว อ่านต่อ...
พิธีรับแผ่นธรรมนาวา “วัง” และโลโก้โลโก้ โครงการ สุขาดี มีความสุข ณ วิทยาลัยเทคนิคลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ( 12-07-2567 ) เพิ่มโดย งานประชาสัมพันธ์ | 7 views
วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2567 นายวิชรุติ ลี้จินดา ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง มอบหมายให้ นายบัญญัติ กันมาเวียง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร และนายสมพงษ์ นันต๊ะภาพ ครูทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่า อ่านต่อ...
พิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ เพื่อจัดทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ( 05-07-2567 ) เพิ่มโดย งานประชาสัมพันธ์ | 8 views
วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2567 เวลา 14.49 น. นายวิชรุติ ลี้จินดา ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง พร้อมด้วย นายบัญญัติ กันมาเวียง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรและนายภานุวัฒน์ ลาสุทธิ รองผู้อำนวยก อ่านต่อ...
การดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาจังหวัดลำปาง ณ วิทยาลัยเทคนิคลำปาง ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ( 05-07-2567 ) เพิ่มโดย งานประชาสัมพันธ์ | 8 views
วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2567 เวลา 08.30 น. นายวิชรุติ ลี้จินดา ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง พร้อมด้วยนายสมพงษ์ นันต๊ะภาพ ครูทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ คุณครูณัฐวุฒิ จำเริญข อ่านต่อ...
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ( 05-07-2567 ) เพิ่มโดย งานประชาสัมพันธ์ | 7 views
วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2567 เวลา 07.30 น. นายวิชรุติ ลี้จินดา ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง มอบหมายให้นายบัญญัติ กันมาเวียง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร พร้อมด้วยคณะครู ร่วมพิธีเจริญพระพุทธ อ่านต่อ...
การหารือเกี่ยวกับ การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรต่อเนื่องเชื่ อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ( 05-07-2567 ) เพิ่มโดย งานประชาสัมพันธ์ | 8 views
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง เพื่อหารือเกี่ยวกับ การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาวศึกษาและอุดมศึกษา (CONTINUOUS AND LINKING CURRICULUM : CLC) สามารถทียบโอนหน่ว อ่านต่อ...
การประเมินสุขาดี มีความสุข ณ วิทยาลัยสาพัดช่างลำปาง ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ( 28-06-2567 ) เพิ่มโดย งานประชาสัมพันธ์ | 15 views
วันจันทร์ที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ นายวิชรุติ ลี้จินดา ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลโดรงการ สุขาดี มีความสุข นำโดยนายรุ่งโรจน์ อาริยะ ผู้อำนวยการ อ่านต่อ...
การแข่งขันกีฬาและนันกนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๖ ประจำปี ๒๕๖๗ ( 21-06-2567 ) เพิ่มโดย งานประชาสัมพันธ์ | 20 views
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ขอแสดงความยินดีกับคณะนักกีฬาลีลาศ ได่แก่ นายนพรัตน์ สงทุ่งและนางประกายดาว สิงหพุทธางกูร จากชมรมลีลาศ วิทยาลัยสารพัดช่างลำปางที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันกีฬาล อ่านต่อ...
พิธีไหว้ครูช่างและพิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม ประจำปี 2567 ณ ลานพระวิษณุกรรม วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ( 21-06-2567 ) เพิ่มโดย งานประชาสัมพันธ์ | 20 views
วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2567 เวลา 08.00 น. นายวิชรุติ ลี้จินดา ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง จัดพิธีไหว้ครู อ่านต่อ...
ให้ข่าวโดย งานประชาสัมพันธ์