ภาพกิจกรรม
ประชุมติดตามผลการรับนักเรียน นักศึกษา และโครงการทวิศึกษา ปีการศึกษา 2560 ( 30-05-2560 ) เพิ่มโดย ปวีณา | เปิดดูทั้งหมด 82 ครั้ง
นายเจริญ ศิริวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง เข้าร่วมประชุมติดตามผลการรับนักเรียน นักศึกษา และโครงการทวิศึกษา ปีการศึกษา 2560 เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาสายอาชีพให้มีปริมาณผู้เรียนเพิ่มขึ้นสามารถรองรับความต้องการของตลาดแรงงานและผลิตกำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ ในเขตภาคเหนือ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

โครงการอบรมอาชีพระยะสั้น หลักสูตรการทำอาหารนานาชาติ ( 21-03-2560 ) เพิ่มโดย ปวีณา | เปิดดูทั้งหมด 244 ครั้ง
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ได้จัดทำพิธีเปิดโครงการอบรมอาชีพระยะสั้น หลักสูตรการทำอาหารนานาชาติ ระหว่างวันที่ 20-24 มีนาคม 2560 โดยมีนายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องประชุมอาคาร 4 วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ดูภาพกิจกรรม..

เยี่ยมชมกิจกรรมการเรียนการสอน ในแผนกวิชาอาหาร-ขนม และแผนกวิชาช่างเสริมสวย ของวิทยาลัยสารพัดช่าง ( 22-03-2560 ) เพิ่มโดย ปวีณา | เปิดดูทั้งหมด 158 ครั้ง
คณะจากมูลนิธิแอ๊ดเวนติสเพื่อการพัฒนาและบรรเทาทุกข์แห่งประเทศไทย (แอ๊ดดร้า ประเทศไทย) ได้เข้าเยี่ยมชมกิจกรรมการเรียนการสอน ในแผนกวิชาอาหาร-ขนม และแผนกวิชาช่างเสริมสวย ของวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560 ดูภาพกิจกรรม..

ประเมินคุณภาพงานลูกเสือวิสามัญ ( 21-03-2560 ) เพิ่มโดย ปวีณา | เปิดดูทั้งหมด 157 ครั้ง
นายเจริญ ศิริวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพงานลูกเสือวิสามัญ ที่วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วิทยาลัยพณิชยการบางนา วิทยาลัยเทคนิคตาก และวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 14-17 มีนาคม 2560 ดูภาพกิจกรรม..

ประชุม เรื่องการจัดการแข่งขันอาชีวเกมส์ ระดับภาค ภาคเหนือ ( 06-03-2560 ) เพิ่มโดย ปวีณา | เปิดดูทั้งหมด 171 ครั้ง
เมื่อวันจันทร์ ที่ 6 มีนาคม 2560 นายเจริญ ศิริวงศ์ ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดลำปาง ประชุมคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดลำปาง เรื่อง การจัดการแข่งขันกีฬาอาชีวเกมส์ ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 12 ณ ห้องประชุม วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ดูภาพกิจกรรม..

โครงการเสริมสร้าง คุณภาพ สถานศึกษาขนาดเล็ก ให้ได้มาตรฐานอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560 ( 03-03-2560 ) เพิ่มโดย ปวีณา | เปิดดูทั้งหมด 144 ครั้ง
ในวันที่ 3 มีนาคม 2560 นายเจริญ ศิริวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ได้ประชุม คณะครูหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ในโครงการเสริมสร้าง คุณภาพ สถานศึกษาขนาดเล็ก ให้ได้มาตรฐานอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560 ดูภาพกิจกรรม..

โครงการจัดฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ ภาคฤดูร้อน ( Education To Employment : Vocational Boot Camp ) ครั้งที ( 03-03-2560 ) เพิ่มโดย ปวีณา | เปิดดูทั้งหมด 260 ครั้ง
นายเจริญ ศิริวงศ์ ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดลำปางได้ถ่ายทอดพิธีเปิดทั่วประเทศ ช่อง 11 และพิธีเปิดของอาชีวศึกษาจังหวัดลำปาง โครงการจัดฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ ภาคฤดูร้อน ( Education To Employment : Vocational Boot Camp ) ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ในวันพุธ ที่ 1 มีนาคม 2560 โดยมี นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดพิธี พร้อมทั้งเยี่ยมชมตามบูทวิทยายาลัยต่างๆ เช่น วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดลำปาง วิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา ลำปางเทคโนโลยี โรงเรียนอ้อมอารีพิทยา เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่นักเรียน นักศึกษา ดูภาพกิจกรรม..

โครงการอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ตามข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง และมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง ( 28-02-2560 ) เพิ่มโดย ปวีณา | เปิดดูทั้งหมด 196 ครั้ง
นายเจริญ ศิริวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง เป็นประธานปิดโครงการอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ตามข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง และมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 11,12 ,26 กุมภาพันธ์ 2560 ณ วิทยาลัยสารพัดลำปาง ดูภาพกิจกรรม..

อบรมทหารที่ครบกำหนดปลดจากกองประจำการ ( 20-02-2560 ) เพิ่มโดย ปวีณา | เปิดดูทั้งหมด 154 ครั้ง
นายเจริญ ศิริวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ได้กล่าวให้โอวาทแก่ทหารที่ครบกำนดปลดจากกองประจำการ มณฑลทหารบกที่ 32 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี ในหลักสูตรอบรมระยะสั้น จำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่ 1. หลักสูตรงานติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร จำนวน 27 นาย 2. หลักสูตรช่างซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์ จำนวน 25 นาย 3. หลักสูตรช่างตักผมทรงนักเรียน จำนวน 25 นาย ระหว่างวันที่ 20-24 กุมภาพันธ์ 2560 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ดูภาพกิจกรรม..

กีฬาสีภายใน ต้านยาเสพติดภายใต้เศรษฐกิจพอเพียง ( 20-02-2560 ) เพิ่มโดย ปวีณา | เปิดดูทั้งหมด 156 ครั้ง
นายเจริญ ศิริวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการแข่งขันกีฬาสีภายในต้านยาเสพติดภายใต้เศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีการศึกษา 2559 พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนนักศึกษา เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาเกิดความรัก สมัครสมานสามัคคีกันระหว่างแผนกวิชา และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ในวันจันทร์ ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ดูภาพกิจกรรม..

Goto: First |  <<   1  2  3  4  5  6  7  8 [ 9 ]  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19   >> | Last