ภาพกิจกรรม
พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ ( 29-03-2561 ) เพิ่มโดย ปวีณา | เปิดดูทั้งหมด 167 ครั้ง
วันพุธ ที่ 28 มีนาคม 2561 นายเจริญ ศิริวงค์ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและครูวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ณ วิหารหลวง วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม พระอารามหลวง ต.เวียงเหนือ อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง ดูภาพกิจกรรม..

FIX IT CENTER 24-25 มีนาคม 2561 ( 26-03-2561 ) เพิ่มโดย ปวีณา | เปิดดูทั้งหมด 181 ครั้ง
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง จัดกิจกรรม FIX IT CENTER 24-25 มีนาคม 2561ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน THAILAND 4.0 อาชีวะ ฝีมือชน คนสร้างชาติ ศูนย์ที่ 1 เทศบาลเขลางค์นคร (บ้านหมอสม) ศูนย์ที่ 2 เทศบาลป่าตันนาครัว ดูภาพกิจกรรม..

พิธีมอบประกาศนีบัตร2560 ( 26-03-2561 ) เพิ่มโดย ปวีณา | เปิดดูทั้งหมด 189 ครั้ง
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง จัดพิธีมอบประกาศนีบัตรและแสดงความยินดีแก่นักเรียน นักศึกษา ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 วันเสาร์ ที่ 17 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ดูภาพกิจกรรม..

วันช้างไทย ( 26-03-2561 ) เพิ่มโดย ปวีณา | เปิดดูทั้งหมด 107 ครั้ง
วันอังคาร ที่ 13 มีนาคม 2561 นายเจริญ ศิริวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง เข้าร่วมงาน "รักษ์ช้าง รักษ์ป่า รักแผ่นดินไทย" ณ ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง ดูภาพกิจกรรม..

สอบมาตรฐานวิชาชีพ ปวช.3 ( 26-03-2561 ) เพิ่มโดย ปวีณา | เปิดดูทั้งหมด 132 ครั้ง
ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 วิทยาลัยสารพัดช่างลำปางได้จัดประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ระดับ ปวช.ให้กับนักเรียนระดับชั้น ปวช.3 ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2560 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ซึ่งการประเมินมาตรฐานดังกล่าวเป็นไปตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ดูภาพกิจกรรม..

อ.พ.ร.สัมพันธ์ 2560 ( 26-03-2561 ) เพิ่มโดย ปวีณา | เปิดดูทั้งหมด 162 ครั้ง
วันเสาร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 นายเจริญ ศิริวงศ์ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรของวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดลำปาง ประจำปีการศึกษา 2560 อ.พ.ร. สัมพันธ์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ดูภาพกิจกรรม..

โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน ปวช.3 ประจำปีการศึกษา 2560 ( 26-03-2561 ) เพิ่มโดย ปวีณา | เปิดดูทั้งหมด 130 ครั้ง
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน ปวช.3 ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันพฤหัสบดี ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ดูภาพกิจกรรม..

ค่ายฝึกอบรมประจำกองและประดับแถบสีลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 27-28 มกราคม 2561 ( 22-03-2561 ) เพิ่มโดย ปวีณา | เปิดดูทั้งหมด 174 ครั้ง
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง จัดกิจกรรมเข้าค่ายฝึกอบรมประจำกองและประดับแถบสีลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 27-28 มกราคม 2561 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราววิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ดูภาพกิจกรรม..

เปิดโลกอาชีพ (OPEN HOUSE) "อาชีวะสร้างชาติ สารพัดช่างสร้างอาชีพ" ( 22-03-2561 ) เพิ่มโดย ปวีณา | เปิดดูทั้งหมด 203 ครั้ง
เปิดโลกอาชีพ (OPEN HOUSE) "อาชีวะสร้างชาติ สารพัดช่างสร้างอาชีพ" ในวันที่ 25 ม.ค. 2561 ดูภาพกิจกรรม..

งานวันรัฐพิธี "วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช" ( 21-03-2561 ) เพิ่มโดย ปวีณา | เปิดดูทั้งหมด 91 ครั้ง
คณะผู้บริหาร และคณะครู เข้าร่วมงาน "วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช" ในวันที่ 18 มกราคม 2561 ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อประเทศชาติ ดูภาพกิจกรรม..

Goto: First |  <<   1  2  3  4  5  6  7 [ 8 ]  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22   >> | Last