ภาพกิจกรรม
ปฐมนิเทศนักเรียน หลักสูตรทวิศึกษา สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ( 02-06-2560 ) เพิ่มโดย ปวีณา | เปิดดูทั้งหมด 174 ครั้ง
เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00น. นายเจริญ ศิริวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปางพร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศนักเรียน หลักสูตรทวิศึกษา สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ณ ห้องประชุม อาคาร 4 วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ดูภาพกิจกรรม..

พิธีปฐมนิเทศ นักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ( 31-05-2560 ) เพิ่มโดย ปวีณา | เปิดดูทั้งหมด 210 ครั้ง
เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 นายเจริญ ศิริวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศ นักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 "เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น มุ่งมั้นสู่อาชีพ " ดูภาพกิจกรรม..

โครงการัฒนาทักษะอาชีพแบบบรูรณาการเพื่อสร้างโอกาสการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2560 ( 31-05-2560 ) เพิ่มโดย ปวีณา | เปิดดูทั้งหมด 101 ครั้ง
เมื่อเวลา 15.00 น. ของวันที่ 28 พฤษภาคม 2560 นายเจริญ ศิริวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง เป็นประธานในพิธีกล่าวปิดโครงการพัฒนาทักษะอาชีพแบบบรูรณาการเพื่อสร้างโอกาสการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2560 ระหว่างวันที่ 24 เมษายน - 28 พฤษภาคม 2560 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ดูภาพกิจกรรม..

ศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาบุคคลากรในสถานศึกษา ณ วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ( 30-05-2560 ) เพิ่มโดย ปวีณา | เปิดดูทั้งหมด 100 ครั้ง
วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคเลย นำโดยท่านผอ.ทรงเดช หล้าพันธ์ ได้เข้าศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาบุคคลากรในสถานศึกษา ณ วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นำสู่การพัฒนา ได้เป็นอย่างดี ดูภาพกิจกรรม..

ปฐมนิเทศ และอบรมคุณธรรมนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ( 30-05-2560 ) เพิ่มโดย ปวีณา | เปิดดูทั้งหมด 116 ครั้ง
นายรัชวิทย์ เมธีโชติเศรษฐ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการปฐมนิเทศ และอบรมคุณธรรมนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ดูภาพกิจกรรม..

การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ “ประชารัฐร่วมพัฒนา สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา : การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และก ( 30-05-2560 ) เพิ่มโดย ปวีณา | เปิดดูทั้งหมด 195 ครั้ง
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปางเข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ “ประชารัฐร่วมพัฒนา สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา : การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนอาชีวศึกษา” ระดับชาติ ปี พ.ศ.2560 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-7 พฤษภาคม ณ ห้อง เอ็ม ซี ซี ฮอลล์ เดอะมอลล์ สาขาบางกะปิ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคมที่ผ่านมา พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นประธานประทานโล่รางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับชาติ และประทานถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แก่ผู้ชนะการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนอาชีวศึกษา ซึ่งผลงานของนักศึกษาอาชีวศึกษาเข้าร่วมประกวดจำนวน 240 ผลงาน แบ่งเป็น 11 ประเภท 1 องค์ความรู้ และการแข่งหุ่นยนต์ยุวชนอาชีวศึกษา 16 ทีม โดยวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ได้นำผลงานเข้าร่วมการแข่งขัน เป็น สิ่งประดิษฐ์เป็นเภทที่ 7 ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร จำนวน 2 ผลงานคือ ขนมเปี๊ยะข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่น้ำแร่ ไส้มันม่วง ได้รับรางวัล Honor Award ได้รับประทานโล่รางวัลจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ และรางวัลเหรียญเงิน และน้ำข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่น้ำแร่ สูตรตะไคร้มะนาว ได้รับรางวัลเหรียญเงิน และ สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป สบู่ข้าวไรซ์เบอร์รี่น้ำแร่ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ดูภาพกิจกรรม..

โครงการรถพร้อม คนพร้อม ( 30-05-2560 ) เพิ่มโดย ปวีณา | เปิดดูทั้งหมด 97 ครั้ง
นายเจริญ ศิริวงศ์ ผอ.วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ปฏิบัติหน้าที่ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดลำปาง และคณะ ตรวจเยี่ยมตามโครงการรถพร้อม คนพร้อม ของอาชีวศึกษาจังหวัดลำปางโดยวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ร่วมกับขนส่งจังหวัดลำปาง ณ สถานีขนส่งจังหวัดลำปางในวันที่ 12 เมษายน 2560 ดูภาพกิจกรรม..

ตรวจเยี่ยมศูนย์อาชีวะอาสา ( 30-05-2560 ) เพิ่มโดย ปวีณา | เปิดดูทั้งหมด 89 ครั้ง
นายเจริญ ศิริวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ปฏิบัติหน้าที่ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดลำปาง และคณะ ตรวจเยี่ยมศูนย์อาชีวะอาสาวิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา วิทยาลัยเทคนิคลำปาง และวิทยาลัยการอาชีพเถิน ในวันที่ 12 เมษายน 2560 ดูภาพกิจกรรม..

สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ( 30-05-2560 ) เพิ่มโดย ปวีณา | เปิดดูทั้งหมด 83 ครั้ง
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในวันอาทิตย์ ที่ 2 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมอาคาร 4 วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ดูภาพกิจกรรม..

โครงการ "รณรงค์ป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนภายในสถานศึกษา" ( 30-05-2560 ) เพิ่มโดย ปวีณา | เปิดดูทั้งหมด 93 ครั้ง
นายเจริญ ศิริวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง เป็นประธานเปิดโครงการ "รณรงค์ป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนภายในสถานศึกษา" ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 8 เมษายน 2560 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ดูภาพกิจกรรม..

Goto: First |  <<   1  2  3  4  5  6  7 [ 8 ]  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19   >> | Last