ภาพกิจกรรม
เยี่ยมชมร้าน TIC Coffee by Baso โครงการหารายได้ระหว่างเรียน ของวิทยาลัยการอาชีพเถิน ( 01-06-2561 ) เพิ่มโดย นุชจรี | เปิดดูทั้งหมด 116 ครั้ง
วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 นายรัชวิทย์ เมธีโชติเศรษฐ์ และนายสุธี พาฬอนุรักษ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง พร้อมด้วยคุณครูไกรทอง วงษา และคุณครูสัญญา ศรีสมุทร ได้เป็นตัวแทนคณะครูวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง เข้าเยี่ยมชมร้าน TIC Coffee by Baso โครงการหารายได้ระหว่างเรียน ของวิทยาลัยการอาชีพเถิน อ.เถิน จ.ลำปาง ทางวิทยาสารพัดช่างลำปาง ขอขอบพระคุณสำหรับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากคณะผู้บริหารและครูวิทยาลัยการอาชีพเถิน มา ณ โอกาสนี้ ดูภาพกิจกรรม..

โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารจัดการเรียนการสอน ฯ วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ( 01-06-2561 ) เพิ่มโดย นุชจรี | เปิดดูทั้งหมด 139 ครั้ง
วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม 2561 นายเจริญ ศิริวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปางพร้อมคณะครูและบุคลากรศึกษาดูงาน โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารจัดการเรียนการสอน ฯ วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง เยี่ยมชมศูนย์บ่มเพาะฯ 5 ดาว (ร้านกาแฟ TTC Coffee house ) ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก ดูภาพกิจกรรม..

โครงการจัดฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ ภาคฤดูร้อน ( 01-06-2561 ) เพิ่มโดย นุชจรี | เปิดดูทั้งหมด 143 ครั้ง
วันพุธที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายเจริญ ศิริวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง เป็นประธานพิธีมอบเกียรติบัตร แก่ผู้เข้ารับการอบรมโครงการจัดฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ ภาคฤดูร้อน Education To Employment : Vocation Boot Camp ครั้งที่ ๓ หลักสูตร อาหารไทยแห่งอนาคต (๓๐ชั่วโมง) ดูภาพกิจกรรม..

รดน้ำดำหัว ผศ.ดร.สมาน ฟูแสง ( 18-04-2561 ) เพิ่มโดย ปวีณา | เปิดดูทั้งหมด 162 ครั้ง
วันที่ 17 เมษายน 2561 นายเจริญ ศิริวงศ์ ผู้อำนวยการพร้อมด้วยผู้บริหาร และตัวแทนคณะครู ได้เดินทางไปรดน้ำดำหัว ผศ.ดร.สมาน ฟูแสง ประธานกรรมการ คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (อกศจ.บริหารงานบุคคล) ณ บ้านพัก ในโอกาสนี้ ท่าน ผศ.ดร. สมานฟูแสง ได้สาธิตการทำที่ดักจับแมลง ให้กับคณะครูได้ชม ซึ่งถือได้ว่าเป็นนวัตกรรมที่ผลิตได้ง่ายจากวัสดุเหลือใช้ และเป็นประโยชน์อย่างมาก ทางคณะครูจะได้นำความรู้ไปต่อยอดในโอกาสต่อไป ดูภาพกิจกรรม..

รดน้ำดำหัวผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ( 18-04-2561 ) เพิ่มโดย ปวีณา | เปิดดูทั้งหมด 112 ครั้ง
วันที่ 17 เมษายน 2561 นายรัชวิทย์ เมธีโชติเศรษฐ์ รองผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ได้ร่วมรดน้ำดำหัว นายเจริญ ศิริวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ และปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2561 บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นและชื่นมื่นของชาวครอบครัววิทยาลัยสารพัดช่าง ดูภาพกิจกรรม..

สรงน้ำรพระพุทธรูป และสิ่งศักสิทธิ์ประจำวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ( 18-04-2561 ) เพิ่มโดย ปวีณา | เปิดดูทั้งหมด 110 ครั้ง
วันที่ 17 เมษายน 2561 นายเจริญ ศิริวงศ์ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรของวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ได้ร่วมพิธีสรงน้ำรพระพุทธรูป และสิ่งศักสิทธิ์ประจำวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี 2561 ดูภาพกิจกรรม..

โครงการอาชีวะอาสา ( 18-04-2561 ) เพิ่มโดย ปวีณา | เปิดดูทั้งหมด 115 ครั้ง
วันที่ 12 เมษายน 2561 ดร.ศรีชัย พรประชาธรรม รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้เข้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจครู นักศึกษา และคณะทำงานจากหน่วยงานต่างๆ ณ ศูนย์ที่ 3 วิทยาลัยเทคนิคลำปาง และ ศูนย์ที่ 4 วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ซึ่งตั้งจุดบริการภายในสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง ดูภาพกิจกรรม..

โครงการรณรงค์ป้องกัน และลดอุบัติเหตุบนท้องถนนภายในสถานศึกษา ( 18-04-2561 ) เพิ่มโดย ปวีณา | เปิดดูทั้งหมด 116 ครั้ง
นายเจริญ ศิริวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง เป็นประธานเปิดงานโครงการรณรงค์ป้องกัน และลดอุบัติเหตุบนท้องถนนภายในสถานศึกษา ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 วันที่ 3-4 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง โดยได้รับความร่วมมือจาก นายสุวิตร ปิงวัง รองสารวัตรจราจร สภ. เมืองลำปาง นายสุริยา ปัญญาเสริฐ หัวหน้างานใบอนุญาตขับรถ สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง ได้ให้เกียรติมามอบความรู้ในเรื่องของกฎจราจร การปฏิบัติตนในการขับขี่รถ และบริษัทนิยมพานิชลำปาง ที่ได้ส่งเจ้าหน้าที่มาอบรมขับขี่ปลอดภัยกับนิยมพานิชลำปาง ทางวิทยาลัยสารพัดช่างลำปางขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ ดูภาพกิจกรรม..

งานฌาปนกิจศพแม่น้อย เครือยศ มารดาของคุณครูนงนุช ทองเลียบ ( 18-04-2561 ) เพิ่มโดย ปวีณา | เปิดดูทั้งหมด 113 ครั้ง
วันที่ 1 เมษายน 2561 นายเจริญ ศิริวงศ์ ผู้อำนวยการ และนายรัชวิทย์ เมธีโชติเศรษฐ์ รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ได้ร่วมไว้อาลัยในงานฌาปนกิจศพแม่น้อย ทองยศ มารดาของคุณครูนงนุช ทองเลียบ ทางวิทยาลัยสารพัดช่างลำปางขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวเป็นอย่างยิ่ง ดูภาพกิจกรรม..

งานเลี้ยงแสดงความยินดี ( 30-03-2561 ) เพิ่มโดย ปวีณา | เปิดดูทั้งหมด 216 ครั้ง
วันที่ 30 มีนาคม 2561 วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ได้จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีกับ นางสาวราวดี คะวะนา ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู นางสาวอรอุมา ดาวะเศรษฐ์ เจ้าพนักงานพิมพ์ดีด และยินดีต้อนรับนางภัคจิรา มุกตาแก้ว ครูนวดแผนไทย เข้าสู่ครอบครัวสารพัดช่างลำปาง โดยมีนายเจริญ ศิริวงค์ ผู้อำนายการเป็นตัวแทนคณะครูกล่าวอวยพรและกล่าวต้อนรับอย่างอบอุ่น ดูภาพกิจกรรม..

Goto: First |  <<   1  2  3  4  5  6 [ 7 ]  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22   >> | Last