ภาพกิจกรรม
งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาฃบูชา ( 01-06-2561 ) เพิ่มโดย นุชจรี | เปิดดูทั้งหมด 65 ครั้ง
วันอังคาร ที่ 29 พฤษภาคม 2561 เวลา 19.00 น. นายเชาวนะ อินทโอภาส รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง พร้อมด้วยตัวแทนคณะครู เข้าร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาฃบูชา พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะและพิธีเวียนเทียน ณ วัดบุญวาทย์วิหาร พระอารามหลวง อำเภอเมืองลำปาง ดูภาพกิจกรรม..

ปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ( 01-06-2561 ) เพิ่มโดย นุชจรี | เปิดดูทั้งหมด 74 ครั้ง
วันศุกร์ ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายเจริญ ศิริวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง พร้อมด้วย นายรัชวิทย์ เมธีโชติเศรษฐ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และ นายเชาวนะ อินทโอภาส รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา เป็นประธานพิธีเปิดการปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ รอบเช้า เวลา ๑๑.๐๐ น. และรอบค่ำ เวลา ๑๙.๐๐ น. ณ อาคารศูนย์วิทยบริการ ชั้น ๒ ดูภาพกิจกรรม..

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปวช.1 ประจำปีการศึกษา 2561 ( 01-06-2561 ) เพิ่มโดย นุชจรี | เปิดดูทั้งหมด 67 ครั้ง
วันศุกร์ ที่ 18 พฤษภาคม 2561 นายเจริญ ศิริวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง เป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปวช.1 ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมอาคาร 4 วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง และได้นำนักศึกษาใหม่ไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธ์ประจำวิทยาลัย ทั้งนี้ยังได้รับเกียรติจากทีมงานสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง ที่ได้มามอบความรู้ในเรื่องการปฏิบัติตนในสังคมปัจจุบัน ให้กับนักศึกษาใหม่ ทางวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ขอขอบพระคุณ มา ณ โอกาสนี้ ดูภาพกิจกรรม..

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน(ระบบทวิภาคี) ประจำปีการศึกษา 2561 ( 01-06-2561 ) เพิ่มโดย นุชจรี | เปิดดูทั้งหมด 54 ครั้ง
วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 นายรัชวิทย์ เมธีโชติเศรษฐ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง เป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน(ระบบทวิภาคี) ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมอาคาร 4 วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ดูภาพกิจกรรม..

เยี่ยมชมร้าน TIC Coffee by Baso โครงการหารายได้ระหว่างเรียน ของวิทยาลัยการอาชีพเถิน ( 01-06-2561 ) เพิ่มโดย นุชจรี | เปิดดูทั้งหมด 53 ครั้ง
วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 นายรัชวิทย์ เมธีโชติเศรษฐ์ และนายสุธี พาฬอนุรักษ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง พร้อมด้วยคุณครูไกรทอง วงษา และคุณครูสัญญา ศรีสมุทร ได้เป็นตัวแทนคณะครูวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง เข้าเยี่ยมชมร้าน TIC Coffee by Baso โครงการหารายได้ระหว่างเรียน ของวิทยาลัยการอาชีพเถิน อ.เถิน จ.ลำปาง ทางวิทยาสารพัดช่างลำปาง ขอขอบพระคุณสำหรับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากคณะผู้บริหารและครูวิทยาลัยการอาชีพเถิน มา ณ โอกาสนี้ ดูภาพกิจกรรม..

โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารจัดการเรียนการสอน ฯ วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ( 01-06-2561 ) เพิ่มโดย นุชจรี | เปิดดูทั้งหมด 64 ครั้ง
วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม 2561 นายเจริญ ศิริวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปางพร้อมคณะครูและบุคลากรศึกษาดูงาน โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารจัดการเรียนการสอน ฯ วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง เยี่ยมชมศูนย์บ่มเพาะฯ 5 ดาว (ร้านกาแฟ TTC Coffee house ) ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก ดูภาพกิจกรรม..

โครงการจัดฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ ภาคฤดูร้อน ( 01-06-2561 ) เพิ่มโดย นุชจรี | เปิดดูทั้งหมด 82 ครั้ง
วันพุธที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายเจริญ ศิริวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง เป็นประธานพิธีมอบเกียรติบัตร แก่ผู้เข้ารับการอบรมโครงการจัดฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ ภาคฤดูร้อน Education To Employment : Vocation Boot Camp ครั้งที่ ๓ หลักสูตร อาหารไทยแห่งอนาคต (๓๐ชั่วโมง) ดูภาพกิจกรรม..

รดน้ำดำหัว ผศ.ดร.สมาน ฟูแสง ( 18-04-2561 ) เพิ่มโดย ปวีณา | เปิดดูทั้งหมด 93 ครั้ง
วันที่ 17 เมษายน 2561 นายเจริญ ศิริวงศ์ ผู้อำนวยการพร้อมด้วยผู้บริหาร และตัวแทนคณะครู ได้เดินทางไปรดน้ำดำหัว ผศ.ดร.สมาน ฟูแสง ประธานกรรมการ คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (อกศจ.บริหารงานบุคคล) ณ บ้านพัก ในโอกาสนี้ ท่าน ผศ.ดร. สมานฟูแสง ได้สาธิตการทำที่ดักจับแมลง ให้กับคณะครูได้ชม ซึ่งถือได้ว่าเป็นนวัตกรรมที่ผลิตได้ง่ายจากวัสดุเหลือใช้ และเป็นประโยชน์อย่างมาก ทางคณะครูจะได้นำความรู้ไปต่อยอดในโอกาสต่อไป ดูภาพกิจกรรม..

รดน้ำดำหัวผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ( 18-04-2561 ) เพิ่มโดย ปวีณา | เปิดดูทั้งหมด 81 ครั้ง
วันที่ 17 เมษายน 2561 นายรัชวิทย์ เมธีโชติเศรษฐ์ รองผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ได้ร่วมรดน้ำดำหัว นายเจริญ ศิริวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ และปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2561 บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นและชื่นมื่นของชาวครอบครัววิทยาลัยสารพัดช่าง ดูภาพกิจกรรม..

สรงน้ำรพระพุทธรูป และสิ่งศักสิทธิ์ประจำวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ( 18-04-2561 ) เพิ่มโดย ปวีณา | เปิดดูทั้งหมด 79 ครั้ง
วันที่ 17 เมษายน 2561 นายเจริญ ศิริวงศ์ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรของวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ได้ร่วมพิธีสรงน้ำรพระพุทธรูป และสิ่งศักสิทธิ์ประจำวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี 2561 ดูภาพกิจกรรม..

Goto: First |  <<   1  2  3 [ 4 ]  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19   >> | Last