ภาพกิจกรรม
พิธีมอบประกาศเกียรติคุณผู้เกษียณอายุราชการ และการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ( 05-10-2561 ) เพิ่มโดย นุชจรี | เปิดดูทั้งหมด 127 ครั้ง
วันเสาร์ ที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑ นายเจริญ ศิริวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง พร้อมด้วยนายเชาวนะ อินทโอภาส นางรัชฎากร ไชยสิทธิ์ นางอมรฤทธิ์ สุขมณี และตัวแทนคณะครูวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง เข้าร่วมพิธีมอบประกาศเกียรติคุณผู้เกษียณอายุราชการ และการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาภาคเหนือ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ โรงแรมน้ำทอง จังหวัดน่าน ดูภาพกิจกรรม..

BIG CLEANING DAY ( 31-08-2561 ) เพิ่มโดย นุชจรี | เปิดดูทั้งหมด 103 ครั้ง
วันพุธ ที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ได้จัดโครงการ BIG CLEANING DAY เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ณ วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ดูภาพกิจกรรม..

โครงการเปิดโลกการเรียนรู้สู่อาชีพ ( 31-08-2561 ) เพิ่มโดย นุชจรี | เปิดดูทั้งหมด 88 ครั้ง
นายเจริญ ศิริวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง พร้อมด้วยคณะครู นักเรียนทวิศึกษา เข้าร่วมโครงการเปิดโลกการเรียนรู้สู่อาชีพ วันเสาร์ ที่ 25 สิงหาคม 2561ณ หอประชุมจันท์ผา มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง ดูภาพกิจกรรม..

โครงการอบรมบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ( 31-08-2561 ) เพิ่มโดย นุชจรี | เปิดดูทั้งหมด 80 ครั้ง
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ได้จัดโครงการอบรมบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา โดยได้รับเกียรติจากนางสาวจิตต์ใส แก้วบุญเรือง ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ดูภาพกิจกรรม..

โครงการยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ( 31-08-2561 ) เพิ่มโดย นุชจรี | เปิดดูทั้งหมด 86 ครั้ง
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ได้จัดโครงการยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี โดยได้รับเกียรติจากนายวิทยา ใจวิถี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ เป็นวิทยากร การอบรมเขียน "แผนการฝึก" สำหรับสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ทั้งนี้ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการเรียนรู้ระบบทวิภาคี ระหว่างวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง กับสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ อาคารศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ดูภาพกิจกรรม..

วันแม่แห่งชาติ 2561 ( 31-08-2561 ) เพิ่มโดย นุชจรี | เปิดดูทั้งหมด 70 ครั้ง
นายรัชวิทย์ เมธีโชติเศรษฐ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ปวช. และนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ได้จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ณ ห้องประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ดูภาพกิจกรรม..

มอลเกียรติบัตรและเหรียญรางวัล ( 31-08-2561 ) เพิ่มโดย นุชจรี | เปิดดูทั้งหมด 258 ครั้ง
นายเจริญ ศิริวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรพร้อมเหรียญรางวัลและกล่าวให้กำลังใจแก่นักกีฬาที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ ๑๓ "หลง หลิน เกมส์" ดังนี้ 1. นางสาวณัฐวดี โสมนัส รางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) มวยสากลสมัครเล่นหญิง รุ่นเวลเตอร์เวท 2. นายกฤษดา โสนน้อย มวยสากลสมัครเล่นชาย รุ่นฟลายเวท 3. นายจักฤษณ์ เกษพรหม กีฬาหมากล้อมประเภทคู่ชาย 4. นายจตุพงษ์ ใจยาบุตร กีฬาหมากล้อมประเภทคู่ชาย 5.นายศราวุธ พรมตัน ผู้ควบคุมทีมนักกีฬามวยสากลสมัครเล่นชาย และ 6. นางอมรฤทธิ์ สุขมณี ผู้ควบคุมทีมนักกีฬามวยสากลสมัครเล่นหญิง ดูภาพกิจกรรม..

ถวายพระพรชัยมงคล ( 31-07-2561 ) เพิ่มโดย นุชจรี | เปิดดูทั้งหมด 105 ครั้ง
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นายเจริญ ศิริวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ได้เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษา ๖๖ พรรษา ณ หอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ดูภาพกิจกรรม..

ถวายเทียนพรรษา ( 31-07-2561 ) เพิ่มโดย นุชจรี | เปิดดูทั้งหมด 88 ครั้ง
วันพุธ ที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นายเชาวนะ อินทโอภาส รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา นางสาวณิชกานต์ กล้าแข็ง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน และนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ได้ร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษา ณ วัดม่อนจำศีลและวัดจองคำ ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง ดูภาพกิจกรรม..

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ อาชีวศึกษา - เอสโซ่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดลำปาง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ( 29-06-2561 ) เพิ่มโดย นุชจรี | เปิดดูทั้งหมด 143 ครั้ง
วันศุกร์ ที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายเจริญ ศิริวงศ์ ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ อาชีวศึกษา - เอสโซ่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดลำปาง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ วิทยาลัยเทคนิคลำปาง ทั้งนี้ได้เยี่ยมชมผลงานและให้กำลังใจกับนักเรียนนักศึกษาที่เข้าร่วมการประกวดในครั้งนี้ด้วย ดูภาพกิจกรรม..

Goto: First |  <<   1  2 [ 3 ]  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20   >> | Last