ภาพกิจกรรม
รณรงค์เลือกตั้ง ๒๕๖๒ ( 27-03-2562 ) เพิ่มโดย นุชจรี | เปิดดูทั้งหมด 102 ครั้ง
นายรัชวิทย์ เมธีโชติเศรษฐ์ รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษารณรงค์เชิญชวนให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ส.ส. วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ ตลาดสดต้นยางและตลาดสดสนามบิน อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ดูภาพกิจกรรม..

พิธีมอบประกาศนียบัตร ( 09-03-2562 ) เพิ่มโดย นุชจรี | เปิดดูทั้งหมด 199 ครั้ง
วันเสาร์ ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๒ นายรัชวิทย์ เมธีโชติเศรษฐ์ รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและแสดงความยินดีแก่นักเรียน นักศึกษา ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ดูภาพกิจกรรม..

Fix It Center ๒๓ ก.พ.๒๕๖๒ ( 23-02-2562 ) เพิ่มโดย นุชจรี | เปิดดูทั้งหมด 162 ครั้ง
วันเสาร์ ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นายรัชวิทย์ เมธีโชติเศรษฐ์ รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลปาง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอาชีวะบริการ ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix It Center ณ ศูนย์บริการตำบลหัวเสือ อ.แม่ทะ จังหวัดลำปาง ดูภาพกิจกรรม..

กีฬา อพร. สัมพันธ์ ๒๕๖๒ ( 22-02-2562 ) เพิ่มโดย นุชจรี | เปิดดูทั้งหมด 97 ครั้ง
นายรัชวิทย์ เมธีโชติเศรษฐ์ รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดลำปาง อพร.สัมพันธ์ ๖๒ ณ วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมหารือแนวทางการจัดการเรียนการสอนทวิศึกษา ( 22-02-2562 ) เพิ่มโดย นุชจรี | เปิดดูทั้งหมด 75 ครั้ง
วันศุกร์ ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นายรัชวิทย์ เมธีโชติเศรษฐ์ รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง และห้วหน้าแผนกวิช่าช่าง ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณเนื่องในโอกาสประชุมหารือแนวทางการจัดการเรียนการสอนทวิศึกษา ณ ห้องประชุมเกียรติยศ วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ดูภาพกิจกรรม..

โครงการประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ( 05-02-2562 ) เพิ่มโดย นุชจรี | เปิดดูทั้งหมด 86 ครั้ง
วันเสาร์ ที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นายรัชวิทย์ เมธีโชติเศรษฐ์ รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง เป็นประธานเปิดโครงการประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมอาคาร ๔ วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ดูภาพกิจกรรม..

โครงการปฏิบัติธรรม เฉลิมพระเกียรติ ( 11-01-2562 ) เพิ่มโดย นุชจรี | เปิดดูทั้งหมด 107 ครั้ง
วัน ศุกร์ ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ได้จัดโครงการปฏิบัติธรรม เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ วัดม่อนจำศีล จังหวัดลำปาง ดูภาพกิจกรรม..

กิจกรรมทำบุญตักบาตร ( 04-01-2562 ) เพิ่มโดย นุชจรี | เปิดดูทั้งหมด 126 ครั้ง
วันศุกร์ ที่ ๔ มกราคม๒๕๖๒ นายรัชวิทย์ เมธีโชติเศรษฐ์ รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๒ ณ วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ดูภาพกิจกรรม..

ตรวจเข้มข้น รถโดยสารสาธารณะ และคนขับ ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลำปาง ( 02-01-2562 ) เพิ่มโดย นุชจรี | เปิดดูทั้งหมด 99 ครั้ง
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ นายรัชวิทย์ เมธีโชติเศรษฐ์ รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ได้เยี่ยมให้กำลังใจคณะครูและนักเรียนที่ได้ออกหน่วยตรวจสภาพรถ ให้กับประชาชน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ในโครงการตรวจเข้มข้น รถโดยสารสาธารณะ และคนขับ ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลำปาง และโครงการอาชีวะอาสา ณ ศูนย์วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา และศูนย์วิทยาลัยเทคนิคลำปาง ดูภาพกิจกรรม..

ค่ายลูกเสือ ๒๕๖๑ ( 24-12-2561 ) เพิ่มโดย นุชจรี | เปิดดูทั้งหมด 185 ครั้ง
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ได้จัดโครงการเข้าค่ายฝึกอบรมประจำกอง และประดับแถบสีลูกเสือวิสามัญ กองลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ดูภาพกิจกรรม..

Goto: First |  <<   1  2 [ 3 ]  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22   >> | Last