ภาพกิจกรรม
การศึกษาสร้างชาติ ตลาดคลองผดุง สร้างสุข ระหว่างวันที่ 16-20 เมษายน 2559 ( 18-04-2559 ) เพิ่มโดย ปวีณา | เปิดดูทั้งหมด 217 ครั้ง
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง โดยผู้อำนวยการเจริญ ศิริวงศ์ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นำผลิตผล น้ำปรุงส้มตำ แยม ทู อิน วัน จำหน่ายในงาน การศึกษาสร้างชาติ ตลาดคลองผดุง สร้างสุข ระหว่างวันที่ 16-20 เมษายน 2559 ณ บริเวณริมคลองผดุงกรุงเกษม ข้างทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร ดูภาพกิจกรรม..

ทำบุญตักบาตร ( 29-12-2558 ) เพิ่มโดย ปวีณา | เปิดดูทั้งหมด 370 ครั้ง
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปางได้จักกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ต้อนรับเทศกาลปีใหม่ 2559 ในช่วงเช้าวันที่ 29 ธันวาคม 2558 ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 3/2558 ( 29-12-2558 ) เพิ่มโดย ปวีณา | เปิดดูทั้งหมด 343 ครั้ง
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปางประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อแจ้งนโยบายต่างๆ ในวันที่ 28 ธันวาคม 2558 ดูภาพกิจกรรม..

งานความร่วมมือ ร่วมให้บริการโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ( 29-12-2558 ) เพิ่มโดย ปวีณา | เปิดดูทั้งหมด 322 ครั้ง
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง เข้าร่วมโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ของมณฑลทหารบกที่32ค่ายสุรศักดิ์มนตรี จ.ลำปาง 28 ธค.58-4มค.59 ดูภาพกิจกรรม..

อบรมครูที่ปรึกษา ( 14-08-2558 ) เพิ่มโดย ปวีณา | เปิดดูทั้งหมด 521 ครั้ง
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปางได้กำหนดจัดให้มีการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการครูที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาระบบการดูแลผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมอาคาร 4 เพื่อให้ครูที่ปรึกษาได้เรียนรู้กระบวนการที่หลากหลายในการดูแลผู้เรียนและเพื่อสนองนโยบายยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดูภาพกิจกรรม..

ตักบาตรทำบุญและจุดเทียนชัยถวายพระพร 12 สิงหา วันแม่แห่งชาติ ( 13-08-2558 ) เพิ่มโดย ปวีณา | เปิดดูทั้งหมด 754 ครั้ง
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปางได้ร่วมตักบาตรทำบุญข้าวสารอาหารแห้ง ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และได้ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ และในช่วงค่ำผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชีนีนาถ 12 สิงหามหาราชินีวันที่ 12 สิงหาคม 2558 ณ ห้องจันผา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ดูภาพกิจกรรม..

ลงนามถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ( 13-08-2558 ) เพิ่มโดย ปวีณา | เปิดดูทั้งหมด 510 ครั้ง
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ไดักำหนดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2558 ในวันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง และได้ร่วมบริจาคเลือด ณ ธนาคารเลือดโรงพยาบาลลำปาง ดูภาพกิจกรรม..

มอบรางวัล ( 04-08-2558 ) เพิ่มโดย ปวีณา | เปิดดูทั้งหมด 434 ครั้ง
ผอ.ศิริศาสตร์ สมิตินันท์ มอบรางวัลเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับนักกีฬาของวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง จำนวน 3 รางวัล และเหรียญทองแดง 1 รางวัล ในการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 10 "พญามังรายเกมส์" ในวันที่ 3 สิงหาคม 2558 ดูภาพกิจกรรม..

ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ( 04-08-2558 ) เพิ่มโดย ปวีณา | เปิดดูทั้งหมด 705 ครั้ง
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ได้เข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์สมาคมวิทยาศาสตร์-อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ระดับภาคเหนือ ระดับ ปวช. ประจำปี 2558 ของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ชื่อโครงงาน..ชาแยมทูอินวัน(2in1 jam tea) เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อการชงดื่มและทาขนมปัง มี3รส คือชาแยมสับปะรดทูอินวัน ชาแยมส้มทูอินวัน และชาแยมสตรอว์เบอร์รีทูอินวัน ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษา จังหวัดอุตรดิตถ์ เมื่อวันที่ 20-22 กรกฎาคม 2558 ดูภาพกิจกรรม..

โครงการหารายได้ระหว่างเรียน ( 29-07-2558 ) เพิ่มโดย ปวีณา | เปิดดูทั้งหมด 442 ครั้ง
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ได้จัดส่งมอบอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ที่ประชาชนได้นำมาซ่อม โดยให้นักเรียนระดับ ปวช. สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง และ สาขาวิชาอิเล้กทรอนิกส์ ได้ดำเนินการซ่อมแล้วเสร็จตามโครงการหารายได้ระหว่างเรียน ดูภาพกิจกรรม..

Goto: First |  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19 [ 20 ]  21   >> | Last