ภาพกิจกรรม
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง รับมอบตัวนักเรียนใหม่ ( 09-04-2558 ) เพิ่มโดย สัญญา | เปิดดูทั้งหมด 661 ครั้ง
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง รับมอบตัวนักเรียนใหม่ ที่เข้าเรียนในปีการศึกษา 2558 ดูภาพกิจกรรม..

พิธีรับมอบใบประกาศนียบัตร ( 20-03-2558 ) เพิ่มโดย ปวีณา | เปิดดูทั้งหมด 902 ครั้ง
เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2558 วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ได้จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2557 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นโดยมี นายศิริศาสตร์ สมิตินันทน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง เป็นผู้มอบ และมีคณะผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ทุกท่าน ร่วมแสดงความยินดี ดูภาพกิจกรรม..

ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) ประจำปีงบประมาณ 2558 ( 16-03-2558 ) เพิ่มโดย สัญญา | เปิดดูทั้งหมด 796 ครั้ง
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปางได้ร่วมกับเทศบาลตำบลป่าตันนาครัว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง เปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนเพื่อให้บริการ ซ่อม สร้าง ให้คำแนะนำ ถ่ายทอดความรู้ให้กับประชาชน ให้สามารถซ่อมบำรุงเครื่องมือ อุปกรณ์ในการประกอบอาชีพใช้ในครัวเรือน ดูภาพกิจกรรม..

รางวัลชนะเลิศแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหมระดับชาติ ประเภทที่ 11 ( 03-03-2558 ) เพิ่มโดย สัญญา | เปิดดูทั้งหมด 795 ครั้ง
คณะนักศึกษา และอาจารย์ วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ได้รับรางวัลชนะเลิศแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหมระดับชาติ ประเภทที่ 11 สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ "การป้องกันและแก้ปัญหาขยะ" ชื่อผลงาน "เครื่องผลิตเส้นพลาสติกจากขวดพลาสติกรีไซเคิล" ที่ เอ็มซีซีฮอร์ล ห้างเดอะมอลล์บางกะปิ ดูภาพกิจกรรม..

ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ปวช.3 ประจำปีการศึกษา 2557 ( 03-03-2558 ) เพิ่มโดย สัญญา | เปิดดูทั้งหมด 1010 ครั้ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง นายศิริศาสตร์ สมิตินันทน์ กล่าวเปิดงาน ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ปวช.3 ประจำปีการศึกษา 2557 พร้อมคณะครูวิทยาลัยสารพัดช่างทุกคนร่วมแสดงความยินดี กับศิษย์ที่สำเร็จการศึกษาใน ภาคการศึกษานี้ ดูภาพกิจกรรม..

กิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติด ปีการศึกษา2557 ( 27-02-2558 ) เพิ่มโดย วรารัตน์ | เปิดดูทั้งหมด 888 ครั้ง
กีฬาสีวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ดูภาพกิจกรรม..

Goto: First |  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19 [ 20 ]