ภาพกิจกรรม
รางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ ( 19-12-2562 ) เพิ่มโดย ศรีพรรณ | เปิดดูทั้งหมด 143 ครั้ง
วันพุธที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ นายสมบัติ นาหลวง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ร่วมเป็นกำลังใจ และแสดงความยินดีกับครู และนักศึกษาวิชาชีพระยะสั้น ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันทักษะวิชาชีพระยะสั้น ทักษะขั้นพื้นฐาน(อาหารจานเดียว ข้าวคลุกกะปิ) ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ ๓๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ วันที่ ๑๗-๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทั้ย ดูภาพกิจกรรม..

ปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ภาคเช้า ภาคบ่าย และภาคค่ำ ณ ห้องประชุมอาคารวิทยบริการ วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ( 30-10-2562 ) เพิ่มโดย สัญญา | เปิดดูทั้งหมด 270 ครั้ง
วันจันทร์ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมบัติ นาหลวง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง เป็นประธาน ปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ภาคเช้า ณ ห้องประชุมอาคารวิทยบริการ วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ดูภาพกิจกรรม..

นายสมบัติ นาหลวง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง พร้อมคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกิจกรรมพิธีบำเพ็ญกุศล ( 23-10-2562 ) เพิ่มโดย สัญญา | เปิดดูทั้งหมด 135 ครั้ง
วันพุธที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ นายสมบัติ นาหลวง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง พร้อมคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกิจกรรมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมศาลากลางจังหวัดลำปาง ดูภาพกิจกรรม..

วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง จัดปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกอาชีพ ฝึกงาน ( 21-10-2562 ) เพิ่มโดย สัญญา | เปิดดูทั้งหมด 169 ครั้ง
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง จัดปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกอาชีพ ฝึกงาน นำโดยนายรัชวิทย์ เมธีโชติเศรษฐ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง และคณะครูประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ระดับ ปวช. ระบบทวิภาคี และระบบปกติ ณ ห้องเกียรติยศ วันที่ 21 ตุลาคม 2562 ดูภาพกิจกรรม..

วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2563 ( 16-10-2562 ) เพิ่มโดย ลัลน์ลลิตา | เปิดดูทั้งหมด 157 ครั้ง
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2563 นำโดยนายสมบัติ นาหลวง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านได้ร่วมกิจกรรมดังกว่าว ณ ห้องประชุม อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน ในวันที่ 16-17 ตุลาคม 2562 ในการจัดทำแผนกลยุทธ์ แผนพัฒนาสถานศึกษา และแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 ดูภาพกิจกรรม..

วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ร่วมด้วยช่วยประชาชนผู้ประสบอุทกภัย (น้ำท่วม) ( 03-09-2562 ) เพิ่มโดย ลัลน์ลลิตา | เปิดดูทั้งหมด 161 ครั้ง
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ร่วมด้วยช่วยประชาชนนำคณะอาจารย์ และนักเรียน งานโครงการพิเศษ Fix It Center ร่วมช่วยผู้ประสบอุทกภัย (น้ำท่วม) ออกบริการซ่อม รถจักรยานยนต์ อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้รับผลกระทบจากอิทธิพล พายุโพดุล ณ ศาลาเอนกประสงค์ บ้านวังชัยพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยมีประชาชนที่ได้รับผลกระทบ จากน้ำท่วมครั้งนี้มาใช้บริการเป็นจำนวนมาก ดูภาพกิจกรรม..

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนแผนธุรกิจ ( 28-08-2562 ) เพิ่มโดย ลัลน์ลลิตา | เปิดดูทั้งหมด 184 ครั้ง
ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนแผนธุรกิจ ภายใต้โครงการการเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจำปี ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมอาคาร ๔ โดยมี นายสมบัติ นาหลวง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง เป็นประธานพิธีเปิด นายไกรทอง วงษา กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจากนางสาวจิตต์ใส แก้วบุญเรืองและคณะเป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ ดูภาพกิจกรรม..

โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ปวช. ( 17-08-2562 ) เพิ่มโดย ลัลน์ลลิตา | เปิดดูทั้งหมด 155 ครั้ง
ในวันเสาร์ที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมบัติ นาหลวง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง พร้อมด้วยคณะครูอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ดำเนินโครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ปวช. เพื่อประสานความเข้าใจอันดีระหว่างนักเรียน ผู้ปกครอง ครูอาจารย์ และสถานศึกษา ดูภาพกิจกรรม..

การประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าการเรียนการสอนหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ( 17-08-2562 ) เพิ่มโดย ลัลน์ลลิตา | เปิดดูทั้งหมด 150 ครั้ง
วันศุกร์ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสมบัติ นาหลวง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง พร้อมด้วยคณะครูบุคลากรทางการศึกษา ได้ประชุมร่วมกับนายบรรจง สอนสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการเรียนการสอนหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ดูภาพกิจกรรม..

โครงการ "อาชีวะบริการ ตลาดนัดอาชีพ สารพัดช่างลำปาง (Fix It Center) ( 17-08-2562 ) เพิ่มโดย ลัลน์ลลิตา | เปิดดูทั้งหมด 140 ครั้ง
ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ ดำเนินโครงการ "อาชีวะบริการ ตลาดนัดอาชีพ สารพัดช่างลำปาง (Fix It Center) โดยมี ดร. สาโรจน์ ขอจ่วนเตี๋ยว ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาช่างอุตสาหกรรม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด มีวัตถุประสงค์ของงานเพื่อส่งเสริมให้คณะครู นักเรียน นักศึกษา ได้แสดงความสามารถด้านวิชาการ ด้านนวัตกรรมที่ทันสมัยเผยแพร่ข้อมูลรวมทั้งการให้ความรู้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ชุมชน และประชาชนทั่วไป โดยได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร ครู นักเรียน ที่เป็นเครือข่ายร่วมจัดการอาชีวศึกษา และฝึกอบรมวิชาชีพ ในสังกัดต่างๆ จำนวน ๑๙ โรงเรียน โดยมีกิจกรรมการสอน ๑๐๘ อาชีพ การให้บริการเสริมสวย บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซ่อมรถจักรยานยนต์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องฟรี จำนวน ๓๐ คันแรก มีผู้ให้ความสนใจและเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ดูภาพกิจกรรม..

Goto: First |  <<   1 [ 2 ]  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23   >> | Last