ภาพกิจกรรม
การเเข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับ อศจ. ในวันศุกร์ที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ วิทยาลัยเทคนิคลำปาง ( 14-06-2562 ) เพิ่มโดย ลัลน์ลลิตา | เปิดดูทั้งหมด 43 ครั้ง
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้น ปวช. ที่เข้าร่วม การเเข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับ อศจ. ในวันศุกร์ที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ วิทยาลัยเทคนิคลำปางได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ได้เป็นตัวเเทนไปแข่งขันต่อในระดับภาค โดยมีครูที่ปรึกษาคือ ครูธนาวัลย์ ภาคฤทธิ์ ดูภาพกิจกรรม..

พิธีลงนามความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรทวิศึกษา ( 07-06-2562 ) เพิ่มโดย ลัลน์ลลิตา | เปิดดูทั้งหมด 70 ครั้ง
ในวันพฤหัสบดีที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ นำโดย นายรัชวิทย์ เมธีโชติเศรษฐ์ รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ลงนามความร่วมมือ การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรทวิศึกษา ระหว่างวิทยาลัยสารพัดช่างลำปางและโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ณ ร.ร.ประชารัฐธรรมคุณ อ.งาว จ.ลำปาง ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมจัดทำแผนการเรียนระบบทวิศึกษา ( 09-04-2562 ) เพิ่มโดย นุชจรี | เปิดดูทั้งหมด 123 ครั้ง
นายรัชวิทย์ เมธีโชติเศรษฐ์ รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปางประชุมร่วมกับ ผู้อำนวยการและฝ่ายวิชาการโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ เพื่อจัดทำแผนการเรียนระบบทวิศึกษา 4 สาขางานเพื่อเปิดสอนในปีการศึกษา2562 ดูภาพกิจกรรม..

โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ( 27-03-2562 ) เพิ่มโดย นุชจรี | เปิดดูทั้งหมด 104 ครั้ง
นายรัชวิทย์ เมธีโชติเศรษฐ์ รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ กิจกรรมอาชีวะอาสา ลดควันลดฝุ่น ภายใต้โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(Fix it Center) เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก ในจังหวัดภาคเหนือ วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ วิทยาลัยเทคนิคลำปาง จังหวัดลำปาง ดูภาพกิจกรรม..

รณรงค์เลือกตั้ง ๒๕๖๒ ( 27-03-2562 ) เพิ่มโดย นุชจรี | เปิดดูทั้งหมด 89 ครั้ง
นายรัชวิทย์ เมธีโชติเศรษฐ์ รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษารณรงค์เชิญชวนให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ส.ส. วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ ตลาดสดต้นยางและตลาดสดสนามบิน อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ดูภาพกิจกรรม..

พิธีมอบประกาศนียบัตร ( 09-03-2562 ) เพิ่มโดย นุชจรี | เปิดดูทั้งหมด 194 ครั้ง
วันเสาร์ ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๒ นายรัชวิทย์ เมธีโชติเศรษฐ์ รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและแสดงความยินดีแก่นักเรียน นักศึกษา ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ดูภาพกิจกรรม..

Fix It Center ๒๓ ก.พ.๒๕๖๒ ( 23-02-2562 ) เพิ่มโดย นุชจรี | เปิดดูทั้งหมด 156 ครั้ง
วันเสาร์ ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นายรัชวิทย์ เมธีโชติเศรษฐ์ รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลปาง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอาชีวะบริการ ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix It Center ณ ศูนย์บริการตำบลหัวเสือ อ.แม่ทะ จังหวัดลำปาง ดูภาพกิจกรรม..

กีฬา อพร. สัมพันธ์ ๒๕๖๒ ( 22-02-2562 ) เพิ่มโดย นุชจรี | เปิดดูทั้งหมด 93 ครั้ง
นายรัชวิทย์ เมธีโชติเศรษฐ์ รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดลำปาง อพร.สัมพันธ์ ๖๒ ณ วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมหารือแนวทางการจัดการเรียนการสอนทวิศึกษา ( 22-02-2562 ) เพิ่มโดย นุชจรี | เปิดดูทั้งหมด 67 ครั้ง
วันศุกร์ ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นายรัชวิทย์ เมธีโชติเศรษฐ์ รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง และห้วหน้าแผนกวิช่าช่าง ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณเนื่องในโอกาสประชุมหารือแนวทางการจัดการเรียนการสอนทวิศึกษา ณ ห้องประชุมเกียรติยศ วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ดูภาพกิจกรรม..

โครงการประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ( 05-02-2562 ) เพิ่มโดย นุชจรี | เปิดดูทั้งหมด 82 ครั้ง
วันเสาร์ ที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นายรัชวิทย์ เมธีโชติเศรษฐ์ รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง เป็นประธานเปิดโครงการประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมอาคาร ๔ วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ดูภาพกิจกรรม..

Goto: First |  <<   1 [ 2 ]  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21   >> | Last