ภาพกิจกรรม
ตรวจเข้มข้น รถโดยสารสาธารณะ และคนขับ ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลำปาง ( 02-01-2562 ) เพิ่มโดย นุชจรี | เปิดดูทั้งหมด 83 ครั้ง
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ นายรัชวิทย์ เมธีโชติเศรษฐ์ รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ได้เยี่ยมให้กำลังใจคณะครูและนักเรียนที่ได้ออกหน่วยตรวจสภาพรถ ให้กับประชาชน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ในโครงการตรวจเข้มข้น รถโดยสารสาธารณะ และคนขับ ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลำปาง และโครงการอาชีวะอาสา ณ ศูนย์วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา และศูนย์วิทยาลัยเทคนิคลำปาง ดูภาพกิจกรรม..

ค่ายลูกเสือ ๒๕๖๑ ( 24-12-2561 ) เพิ่มโดย นุชจรี | เปิดดูทั้งหมด 157 ครั้ง
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ได้จัดโครงการเข้าค่ายฝึกอบรมประจำกอง และประดับแถบสีลูกเสือวิสามัญ กองลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ดูภาพกิจกรรม..

กิจกรรมการประกวดบอร์ดนิทรรศการ เพื่อเทิดพระเกียรติ ( 07-12-2561 ) เพิ่มโดย นุชจรี | เปิดดูทั้งหมด 114 ครั้ง
ระหว่างวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน - ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ได้จัดกิจกรรมการประกวดบอร์ดนิทรรศการ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ หอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ดูภาพกิจกรรม..

วันพ่อแห่งชาติ 2561 ( 04-12-2561 ) เพิ่มโดย นุชจรี | เปิดดูทั้งหมด 95 ครั้ง
วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ได้ร่วมกิจกรรมวันคล้ายเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ และได้จัดพิธีเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย ณ ลานพระวิษณุ วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ดูภาพกิจกรรม..

โครงการประกวดกระทงเล็ก ( 04-12-2561 ) เพิ่มโดย นุชจรี | เปิดดูทั้งหมด 74 ครั้ง
วันพุธ ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ได้เข้าร่วมโครงการประกวดกระทงเล็ก โดยชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และได้ถือโอกาสนี้ลอยกระทงร่วมกัน ณ วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ดูภาพกิจกรรม..

แสดงความยินดี ( 16-10-2561 ) เพิ่มโดย นุชจรี | เปิดดูทั้งหมด 139 ครั้ง
วันที่ 16 ตุลาคม 2561 นายรัชวิทย์ เมธีโชติเศรษฐ์ รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวมนัสนันท์ สินเจิมศิริ ซึ่งได้รับตำแหน่งรองผู้อำนวยการ ณ วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง จ.ลำพูน ดูภาพกิจกรรม..

พิธีวางพวงมาลา ถวายบังคมพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ( 16-10-2561 ) เพิ่มโดย นุชจรี | เปิดดูทั้งหมด 108 ครั้ง
วันเสาร์ ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ นายรัชวิทย์ เมธีโชติเศรษฐ์ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง พร้อมด้วยตัวแทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลา ถวายบังคมพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ณ หอประชุมจังหวัดลำปาง ดูภาพกิจกรรม..

มุทิตานุสรณ์ ( 05-10-2561 ) เพิ่มโดย นุชจรี | เปิดดูทั้งหมด 133 ครั้ง
วันศุกร์ ที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ได้จัดงาน มุทิตานุสรณ์ เพื่อแสดงความยินดีกับผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมอาคาร ๔ วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ดูภาพกิจกรรม..

โครงการพัฒนาอาชีพ ต่อยอดอาชีพประชากรวัยแรงงาน ( 05-10-2561 ) เพิ่มโดย นุชจรี | เปิดดูทั้งหมด 116 ครั้ง
วันอาทิตย์ ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๑ นายเจริญ ศิริวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง เป็นประธานเปิดงานและมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาอาชีพ ต่อยอดอาชีพประชากรวัยแรงงาน กลุ่มเป้าหมายพิเศษและกลุ่มผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รุ่นที่ ๒ ณ วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ดูภาพกิจกรรม..

BLOOD FOR LIFE ( 05-10-2561 ) เพิ่มโดย นุชจรี | เปิดดูทั้งหมด 79 ครั้ง
วันอังคาร ที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๑ นายเชาวนะ อินทโอภาส รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา พร้อมด้วยตัวแทนคณะครู และนักเรียนวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง เข้าร่วมโครงการ BLOOD FOR LIFE กยศ รวมใจ ปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อเพื่อนมนุษย์ ปีที่ ๕ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ดูภาพกิจกรรม..

Goto: First |  <<   1 [ 2 ]  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20   >> | Last