ภาพกิจกรรม
แสดงความยินดีกับคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดลำปาง ( 27-07-2559 ) เพิ่มโดย ปวีณา | เปิดดูทั้งหมด 208 ครั้ง
ขอแสดงความยินดีกับคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดลำปาง ผู้ควบคุมทีมและนักกีฬาทุกประเภทที่สามารถชนะเลิศการแข่งขัน ได้รับรางวัลเหรียญทองสูงสุดในการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ภาคเหนือครั้งที่ 11 "ชากังราวเกมส์" จงร่วมกันสร้างความสำเร็จสร้างชื่อเสียงในการแข่งขันอาชีวะเกมส์ระดับชาติ "สงขลาเกมส์" 28 สิงหาคม - 3 กันยายน 2559 นี้ ดูภาพกิจกรรม..

มอบรางวัลชนะเลิศเหรียญทองมวยสากล ( 27-07-2559 ) เพิ่มโดย ปวีณา | เปิดดูทั้งหมด 232 ครั้ง
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง มอบรางวัลชนะเลิศเหรียญทองให้นักกีฬามวยสากลสมัครเล่นหญิง รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท นางสาวกุลธิดา หอทอง และรุ่นเวลเตอร์เวท นางสาวณัฐวดี โสมนัส จากการแข่่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ภาคเหน้ือ ครั้งที่ 11 "ชากังราวเกมส์" เมื่อวันที่ 22 กรกฏาคม 2559 ดูภาพกิจกรรม..

โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย 100% ( 22-07-2559 ) เพิ่มโดย ปวีณา | เปิดดูทั้งหมด 167 ครั้ง
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ร่วมกับสมาคมผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์ไทย บริษัทเอสโซ่(ประเทศไทย)จำกัด(มหาชน) และ หจก.เถินธวัชยนต์ดำเนินการจัดโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย 100% โดยมอบหมวกกันน๊อคให้แก่นักเรียนและบุคลากรในวิทยาลัยฯ วันที่ 21 กรกฎาคม 2559 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ดูภาพกิจกรรม..

โครงการสร้างเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กให้ได้มาตรฐานอาชีวศึกษา ( 15-07-2559 ) เพิ่มโดย ปวีณา | เปิดดูทั้งหมด 175 ครั้ง
เมื่อวันที่ 2-3 กรกฏาคม และ 9 -10 กรกฎาคม 2559 นายเจริญ ศิริวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ได้จัดโครงการสร้างเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กให้ได้มาตรฐานอาชีวศึกษา วัดฝึกอบรมวิชาชีพ หลักสูตรอาหารไทย-จีน และหลักสูตรขนมไทยเพื่ออาชีพ ณ วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ดูภาพกิจกรรม..

โครงงาน “การพัฒนาเครื่องดื่มน้ำข้าวกล้องไรซ์เบอรี่น้ำแร่ สูตรตะไคร้มะนาว” ( 15-07-2559 ) เพิ่มโดย ปวีณา | เปิดดูทั้งหมด 242 ครั้ง
เมื่อ วันที่ 12 กรกฎาคม 2559 วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ได้เข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สมาคมวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา – เอสโซ่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดลำปาง ประจำปีการศึกษา 2559 ณ อาคารเอนกประสงค์ 70 ปี ณ วิทยาลัยเทคนิคลำปาง ซึ่งวิทยาลัยสารพัดช่างลำปางได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ของนักเรียนระดับชั้น ปวช. ใน โครงงาน “การพัฒนาเครื่องดื่มน้ำข้าวกล้องไรซ์เบอรี่น้ำแร่ สูตรตะไคร้มะนาว” ภายใต้ เฟื่องฟ้าแบรนด์ ดูภาพกิจกรรม..

ถวายเทียนเข้าพรรษา ( 15-07-2559 ) เพิ่มโดย ปวีณา | เปิดดูทั้งหมด 189 ครั้ง
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง นำโดยนายรัชวิทย์ เมธีโชติเศรษฐ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ได้นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนนักศึกษา ถวายเทียนเข้าพรรษา ณ วัดม่อนจำศีล ดูภาพกิจกรรม..

พิธีบันทึกลงนามความร่วมมือในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีและระบบทวิศึกษา ( 14-07-2559 ) เพิ่มโดย ปวีณา | เปิดดูทั้งหมด 167 ครั้ง
เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2559 นายเจริญ ศิริวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ได้จัดพิธีบันทึกลงนามความร่วมมือในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีและระบบทวิศึกษา ร่วมกับสถานประกอบการและสถานศึกษาที่จัดการศึกษาระบบทวิภาคีขึ้น เพื่อยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ประจำการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ดูภาพกิจกรรม..

พิธีไหว้ครู ( 13-07-2559 ) เพิ่มโดย ปวีณา | เปิดดูทั้งหมด 167 ครั้ง
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ทำบุญและจัดพิธีไหว้ครูและครอบครูช่าง ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 ดูภาพกิจกรรม..

รายการ "เหลือใช้ แต่ไม่ไร้ค่า" สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ช่อง 11 ( 08-07-2559 ) เพิ่มโดย ปวีณา | เปิดดูทั้งหมด 191 ครั้ง
เมื่อวันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2559 สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ช่อง 11 ซึ่งผลิตรายการ "เหลือใช้ แต่ไม่ไร้ค่า" ได้ประชาสัมพันธ์สุดยอดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ "เครื่องผลิตเส้นพลาสติกจากขวดพลาสติก" ของวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับชาติ ประเภทที่ 11 เมื่อ ปี พ.ศ 2557 โดยทางรายการได้ทำการบันทึกเทปโทรทัศน์ขั้นตอนและกระบวนการใช้งานของ "เครื่องผลิตเส้นพลาสติกจากขวดพลาสติก" ณ ศาลาเอนกประสงค์ บ้านแม่ทะ และบ้านสบทะ หมู่ 7 ต.ป่าตัน อ.แม่ทะ จ.ลำปาง ในการนี้ทางรายการได้สัมภาษณ์ นายเจริญ ศิริวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ถึงนโยบายการบริหารจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยฯ การทำสิ่งประดิษฐ์ผลงานเครื่องผลิตเส้นพลาสติกจากขวดพลาสติก และ สิ่งประดิษฐ์ ชาแยมทูอินวัน รางวัลเหรียญทองระดับชาติ สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ประเภทที่ 7 ปี พ.ศ. 2558 ของวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ดูภาพกิจกรรม..

โครงการ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ( 16-06-2559 ) เพิ่มโดย ปวีณา | เปิดดูทั้งหมด 200 ครั้ง
สอนรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี วิชา งานประดิษฐ์ ตามโครงการ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ วันที่ 9 มิถุนายน 2559 ณ โรงเรียนอนุบาลเกาะคา(น้ำตาลอนุเคราะห์) ดูภาพกิจกรรม..

Goto: First |  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17 [ 18 ]  19  20  21  22   >> | Last