ภาพกิจกรรม
ติดตามและประเมินผล ( 28-07-2559 ) เพิ่มโดย ปวีณา | เปิดดูทั้งหมด 157 ครั้ง
คณะทำงานของสำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา เข้าติดตามผลการดำเนินงานของวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 ดูภาพกิจกรรม..

แสดงความยินดีโครงงานวิทยาศาสตร์ ( 28-07-2559 ) เพิ่มโดย ปวีณา | เปิดดูทั้งหมด 161 ครั้ง
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนนักศึกษาและคณะครูผู้ควบคุม ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์-อาชีวะศึกษา-เอสโซ่ ภาคเหนือ ประจำปี 2559 ระดับ ปวช.และ ปวส. เมื่อวันที่ 25-27 กรกฏาคม 2559 ณ วิทยาลัยเทคนิคน่าน จังหวัดน่าน ซึ่งในการประกวดในครั้งนี้ วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ได้รับรางวัลที่ 3 โครงงานวิทยาศาสตร์ "การพัฒนาเครื่องดื่มน้ำข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่น้ำแร่สูตรตะไคร้มะนาว" และได้เข้าสู่การประกวดระดับชาติต่อไป ดูภาพกิจกรรม..

แสดงความยินดีกับคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดลำปาง ( 27-07-2559 ) เพิ่มโดย ปวีณา | เปิดดูทั้งหมด 197 ครั้ง
ขอแสดงความยินดีกับคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดลำปาง ผู้ควบคุมทีมและนักกีฬาทุกประเภทที่สามารถชนะเลิศการแข่งขัน ได้รับรางวัลเหรียญทองสูงสุดในการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ภาคเหนือครั้งที่ 11 "ชากังราวเกมส์" จงร่วมกันสร้างความสำเร็จสร้างชื่อเสียงในการแข่งขันอาชีวะเกมส์ระดับชาติ "สงขลาเกมส์" 28 สิงหาคม - 3 กันยายน 2559 นี้ ดูภาพกิจกรรม..

มอบรางวัลชนะเลิศเหรียญทองมวยสากล ( 27-07-2559 ) เพิ่มโดย ปวีณา | เปิดดูทั้งหมด 213 ครั้ง
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง มอบรางวัลชนะเลิศเหรียญทองให้นักกีฬามวยสากลสมัครเล่นหญิง รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท นางสาวกุลธิดา หอทอง และรุ่นเวลเตอร์เวท นางสาวณัฐวดี โสมนัส จากการแข่่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ภาคเหน้ือ ครั้งที่ 11 "ชากังราวเกมส์" เมื่อวันที่ 22 กรกฏาคม 2559 ดูภาพกิจกรรม..

โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย 100% ( 22-07-2559 ) เพิ่มโดย ปวีณา | เปิดดูทั้งหมด 151 ครั้ง
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ร่วมกับสมาคมผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์ไทย บริษัทเอสโซ่(ประเทศไทย)จำกัด(มหาชน) และ หจก.เถินธวัชยนต์ดำเนินการจัดโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย 100% โดยมอบหมวกกันน๊อคให้แก่นักเรียนและบุคลากรในวิทยาลัยฯ วันที่ 21 กรกฎาคม 2559 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ดูภาพกิจกรรม..

โครงการสร้างเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กให้ได้มาตรฐานอาชีวศึกษา ( 15-07-2559 ) เพิ่มโดย ปวีณา | เปิดดูทั้งหมด 165 ครั้ง
เมื่อวันที่ 2-3 กรกฏาคม และ 9 -10 กรกฎาคม 2559 นายเจริญ ศิริวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ได้จัดโครงการสร้างเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กให้ได้มาตรฐานอาชีวศึกษา วัดฝึกอบรมวิชาชีพ หลักสูตรอาหารไทย-จีน และหลักสูตรขนมไทยเพื่ออาชีพ ณ วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ดูภาพกิจกรรม..

โครงงาน “การพัฒนาเครื่องดื่มน้ำข้าวกล้องไรซ์เบอรี่น้ำแร่ สูตรตะไคร้มะนาว” ( 15-07-2559 ) เพิ่มโดย ปวีณา | เปิดดูทั้งหมด 222 ครั้ง
เมื่อ วันที่ 12 กรกฎาคม 2559 วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ได้เข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สมาคมวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา – เอสโซ่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดลำปาง ประจำปีการศึกษา 2559 ณ อาคารเอนกประสงค์ 70 ปี ณ วิทยาลัยเทคนิคลำปาง ซึ่งวิทยาลัยสารพัดช่างลำปางได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ของนักเรียนระดับชั้น ปวช. ใน โครงงาน “การพัฒนาเครื่องดื่มน้ำข้าวกล้องไรซ์เบอรี่น้ำแร่ สูตรตะไคร้มะนาว” ภายใต้ เฟื่องฟ้าแบรนด์ ดูภาพกิจกรรม..

ถวายเทียนเข้าพรรษา ( 15-07-2559 ) เพิ่มโดย ปวีณา | เปิดดูทั้งหมด 176 ครั้ง
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง นำโดยนายรัชวิทย์ เมธีโชติเศรษฐ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ได้นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนนักศึกษา ถวายเทียนเข้าพรรษา ณ วัดม่อนจำศีล ดูภาพกิจกรรม..

พิธีบันทึกลงนามความร่วมมือในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีและระบบทวิศึกษา ( 14-07-2559 ) เพิ่มโดย ปวีณา | เปิดดูทั้งหมด 157 ครั้ง
เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2559 นายเจริญ ศิริวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ได้จัดพิธีบันทึกลงนามความร่วมมือในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีและระบบทวิศึกษา ร่วมกับสถานประกอบการและสถานศึกษาที่จัดการศึกษาระบบทวิภาคีขึ้น เพื่อยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ประจำการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ดูภาพกิจกรรม..

พิธีไหว้ครู ( 13-07-2559 ) เพิ่มโดย ปวีณา | เปิดดูทั้งหมด 157 ครั้ง
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ทำบุญและจัดพิธีไหว้ครูและครอบครูช่าง ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 ดูภาพกิจกรรม..

Goto: First |  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 [ 16 ]  17  18  19  20   >> | Last