ภาพกิจกรรม
ร่วมเดินรณรงค์ ออกเสียงประชามติ ( 04-08-2559 ) เพิ่มโดย ปวีณา | เปิดดูทั้งหมด 143 ครั้ง
ชมรมประชาธิปไตย และชมรมลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ร่วมเดินรณรงค์ ออกเสียงประชามติวันที่ 3 สิงหาคม 2559 ณ ชุมชนพระบาท ชุมชนสนามบิน ตำบลพระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง เพื่อเชิญชวนให้ประชาชน ร่วมออกเสียงประชามติในวันที่ 7 สิงหาคม 2559 ดูภาพกิจกรรม..

ประชุม อาชีวศึกษาภาคเหนือ ( 02-08-2559 ) เพิ่มโดย ปวีณา | เปิดดูทั้งหมด 150 ครั้ง
นายเจริญ ศิริวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดลำปาง ร่วมประชุม อาชีวศึกษาภาคเหนือ เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานตามนโยบาย สอศ. วันที่ 2 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคลำพูน ดูภาพกิจกรรม..

ประชุม อาชีวศึกษาภาคเหนือ ( 02-08-2559 ) เพิ่มโดย ปวีณา | เปิดดูทั้งหมด 151 ครั้ง
นายเจริญ ศิริวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดลำปาง ร่วมประชุม อาชีวศึกษาภาคเหนือ เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานตามนโยบาย สอศ. วันที่ 2 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคลำพูน ดูภาพกิจกรรม..

โครงการจัดศูนย์ฝึกอบรมอาชีพในสถานศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อพัฒนาอาชีพประชาชน ( 02-08-2559 ) เพิ่มโดย ปวีณา | เปิดดูทั้งหมด 154 ครั้ง
ผอ.เจริญ ศิริวงศ์ ผอ.วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง เป็น ประธานในพิธีเปิดโครงการจัดศูนย์ฝึกอบรมอาชีพในสถานศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อพัฒนาอาชีพประชาชน ปี 2559 ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2559 ซึ่งเปิดสอนรายวิชา การทำอาหารว่างเพื่อการประกอบอาชีพ และ รายวิชา เย็บกระเป๋าผ้าและการตกแต่งเพื่ออาชีพ หลักสูตร 75 ชั่วโมง ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม - 3 กันยายน 2559 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ดูภาพกิจกรรม..

VDO Conference ( 02-08-2559 ) เพิ่มโดย ปวีณา | เปิดดูทั้งหมด 137 ครั้ง
เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2559 ผอ.เจริญ ศิริวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง เข้าร่วมประชุมทาง VDO Conference ที่วิทยาลัยเทคนิคลำปาง ดูภาพกิจกรรม..

จุดเทียนชัยถวายพระพร ( 02-08-2559 ) เพิ่มโดย ปวีณา | เปิดดูทั้งหมด 147 ครั้ง
ผอ.เจริญ ศิริวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง นำคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 ณ อาคารบุญชูตรีทอง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง ดูภาพกิจกรรม..

“กังหันน้ำชัยพัฒนา” ( 02-08-2559 ) เพิ่มโดย ปวีณา | เปิดดูทั้งหมด 219 ครั้ง
ผอ.เจริญ ศิริวงศ์ นำคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน เข้าร่วมพิธีเปิดการใช้งาน “กังหันน้ำชัยพัฒนา” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 ณ บริเวณสระน้ำ หน้ากองร้อยทหารสารวัตร มณฑลทหารบกที่ 32 ซึ่งในปี พ.ศ. 2559 พลตรี กิตติศักดิ์ แม้นเหมือน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 ได้จัดกำลังพลร่วมกับวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ในการติดตั้ง “กังหันน้ำชัยพัฒนา” โดยใช้รูปแบบของมูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อน้อมนำแนวทางพระราชดำริการแก้ไขปัญหาน้ำเสียมาขยายผล และเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 ดูภาพกิจกรรม..

ติดตามและประเมินผล ( 28-07-2559 ) เพิ่มโดย ปวีณา | เปิดดูทั้งหมด 137 ครั้ง
คณะทำงานของสำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา เข้าติดตามผลการดำเนินงานของวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 ดูภาพกิจกรรม..

แสดงความยินดีโครงงานวิทยาศาสตร์ ( 28-07-2559 ) เพิ่มโดย ปวีณา | เปิดดูทั้งหมด 146 ครั้ง
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนนักศึกษาและคณะครูผู้ควบคุม ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์-อาชีวะศึกษา-เอสโซ่ ภาคเหนือ ประจำปี 2559 ระดับ ปวช.และ ปวส. เมื่อวันที่ 25-27 กรกฏาคม 2559 ณ วิทยาลัยเทคนิคน่าน จังหวัดน่าน ซึ่งในการประกวดในครั้งนี้ วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ได้รับรางวัลที่ 3 โครงงานวิทยาศาสตร์ "การพัฒนาเครื่องดื่มน้ำข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่น้ำแร่สูตรตะไคร้มะนาว" และได้เข้าสู่การประกวดระดับชาติต่อไป ดูภาพกิจกรรม..

แสดงความยินดีกับคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดลำปาง ( 27-07-2559 ) เพิ่มโดย ปวีณา | เปิดดูทั้งหมด 185 ครั้ง
ขอแสดงความยินดีกับคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดลำปาง ผู้ควบคุมทีมและนักกีฬาทุกประเภทที่สามารถชนะเลิศการแข่งขัน ได้รับรางวัลเหรียญทองสูงสุดในการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ภาคเหนือครั้งที่ 11 "ชากังราวเกมส์" จงร่วมกันสร้างความสำเร็จสร้างชื่อเสียงในการแข่งขันอาชีวะเกมส์ระดับชาติ "สงขลาเกมส์" 28 สิงหาคม - 3 กันยายน 2559 นี้ ดูภาพกิจกรรม..

Goto: First |  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 [ 15 ]  16  17  18  19  20   >> | Last