ภาพกิจกรรม
จุดเทียนชัยถวายพระพร ( 02-08-2559 ) เพิ่มโดย ปวีณา | เปิดดูทั้งหมด 138 ครั้ง
ผอ.เจริญ ศิริวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง นำคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 ณ อาคารบุญชูตรีทอง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง ดูภาพกิจกรรม..

“กังหันน้ำชัยพัฒนา” ( 02-08-2559 ) เพิ่มโดย ปวีณา | เปิดดูทั้งหมด 200 ครั้ง
ผอ.เจริญ ศิริวงศ์ นำคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน เข้าร่วมพิธีเปิดการใช้งาน “กังหันน้ำชัยพัฒนา” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 ณ บริเวณสระน้ำ หน้ากองร้อยทหารสารวัตร มณฑลทหารบกที่ 32 ซึ่งในปี พ.ศ. 2559 พลตรี กิตติศักดิ์ แม้นเหมือน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 ได้จัดกำลังพลร่วมกับวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ในการติดตั้ง “กังหันน้ำชัยพัฒนา” โดยใช้รูปแบบของมูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อน้อมนำแนวทางพระราชดำริการแก้ไขปัญหาน้ำเสียมาขยายผล และเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 ดูภาพกิจกรรม..

ติดตามและประเมินผล ( 28-07-2559 ) เพิ่มโดย ปวีณา | เปิดดูทั้งหมด 126 ครั้ง
คณะทำงานของสำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา เข้าติดตามผลการดำเนินงานของวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 ดูภาพกิจกรรม..

แสดงความยินดีโครงงานวิทยาศาสตร์ ( 28-07-2559 ) เพิ่มโดย ปวีณา | เปิดดูทั้งหมด 139 ครั้ง
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนนักศึกษาและคณะครูผู้ควบคุม ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์-อาชีวะศึกษา-เอสโซ่ ภาคเหนือ ประจำปี 2559 ระดับ ปวช.และ ปวส. เมื่อวันที่ 25-27 กรกฏาคม 2559 ณ วิทยาลัยเทคนิคน่าน จังหวัดน่าน ซึ่งในการประกวดในครั้งนี้ วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ได้รับรางวัลที่ 3 โครงงานวิทยาศาสตร์ "การพัฒนาเครื่องดื่มน้ำข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่น้ำแร่สูตรตะไคร้มะนาว" และได้เข้าสู่การประกวดระดับชาติต่อไป ดูภาพกิจกรรม..

แสดงความยินดีกับคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดลำปาง ( 27-07-2559 ) เพิ่มโดย ปวีณา | เปิดดูทั้งหมด 176 ครั้ง
ขอแสดงความยินดีกับคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดลำปาง ผู้ควบคุมทีมและนักกีฬาทุกประเภทที่สามารถชนะเลิศการแข่งขัน ได้รับรางวัลเหรียญทองสูงสุดในการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ภาคเหนือครั้งที่ 11 "ชากังราวเกมส์" จงร่วมกันสร้างความสำเร็จสร้างชื่อเสียงในการแข่งขันอาชีวะเกมส์ระดับชาติ "สงขลาเกมส์" 28 สิงหาคม - 3 กันยายน 2559 นี้ ดูภาพกิจกรรม..

มอบรางวัลชนะเลิศเหรียญทองมวยสากล ( 27-07-2559 ) เพิ่มโดย ปวีณา | เปิดดูทั้งหมด 187 ครั้ง
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง มอบรางวัลชนะเลิศเหรียญทองให้นักกีฬามวยสากลสมัครเล่นหญิง รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท นางสาวกุลธิดา หอทอง และรุ่นเวลเตอร์เวท นางสาวณัฐวดี โสมนัส จากการแข่่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ภาคเหน้ือ ครั้งที่ 11 "ชากังราวเกมส์" เมื่อวันที่ 22 กรกฏาคม 2559 ดูภาพกิจกรรม..

โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย 100% ( 22-07-2559 ) เพิ่มโดย ปวีณา | เปิดดูทั้งหมด 128 ครั้ง
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ร่วมกับสมาคมผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์ไทย บริษัทเอสโซ่(ประเทศไทย)จำกัด(มหาชน) และ หจก.เถินธวัชยนต์ดำเนินการจัดโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย 100% โดยมอบหมวกกันน๊อคให้แก่นักเรียนและบุคลากรในวิทยาลัยฯ วันที่ 21 กรกฎาคม 2559 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ดูภาพกิจกรรม..

โครงการสร้างเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กให้ได้มาตรฐานอาชีวศึกษา ( 15-07-2559 ) เพิ่มโดย ปวีณา | เปิดดูทั้งหมด 145 ครั้ง
เมื่อวันที่ 2-3 กรกฏาคม และ 9 -10 กรกฎาคม 2559 นายเจริญ ศิริวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ได้จัดโครงการสร้างเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กให้ได้มาตรฐานอาชีวศึกษา วัดฝึกอบรมวิชาชีพ หลักสูตรอาหารไทย-จีน และหลักสูตรขนมไทยเพื่ออาชีพ ณ วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ดูภาพกิจกรรม..

โครงงาน “การพัฒนาเครื่องดื่มน้ำข้าวกล้องไรซ์เบอรี่น้ำแร่ สูตรตะไคร้มะนาว” ( 15-07-2559 ) เพิ่มโดย ปวีณา | เปิดดูทั้งหมด 177 ครั้ง
เมื่อ วันที่ 12 กรกฎาคม 2559 วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ได้เข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สมาคมวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา – เอสโซ่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดลำปาง ประจำปีการศึกษา 2559 ณ อาคารเอนกประสงค์ 70 ปี ณ วิทยาลัยเทคนิคลำปาง ซึ่งวิทยาลัยสารพัดช่างลำปางได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ของนักเรียนระดับชั้น ปวช. ใน โครงงาน “การพัฒนาเครื่องดื่มน้ำข้าวกล้องไรซ์เบอรี่น้ำแร่ สูตรตะไคร้มะนาว” ภายใต้ เฟื่องฟ้าแบรนด์ ดูภาพกิจกรรม..

ถวายเทียนเข้าพรรษา ( 15-07-2559 ) เพิ่มโดย ปวีณา | เปิดดูทั้งหมด 155 ครั้ง
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง นำโดยนายรัชวิทย์ เมธีโชติเศรษฐ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ได้นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนนักศึกษา ถวายเทียนเข้าพรรษา ณ วัดม่อนจำศีล ดูภาพกิจกรรม..

Goto: First |  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 [ 15 ]  16  17  18  19   >> | Last