ภาพกิจกรรม
มอบรางวัล ( 04-08-2558 ) เพิ่มโดย ปวีณา | เปิดดูทั้งหมด 362 ครั้ง
ผอ.ศิริศาสตร์ สมิตินันท์ มอบรางวัลเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับนักกีฬาของวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง จำนวน 3 รางวัล และเหรียญทองแดง 1 รางวัล ในการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 10 "พญามังรายเกมส์" ในวันที่ 3 สิงหาคม 2558 ดูภาพกิจกรรม..

ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ( 04-08-2558 ) เพิ่มโดย ปวีณา | เปิดดูทั้งหมด 617 ครั้ง
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ได้เข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์สมาคมวิทยาศาสตร์-อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ระดับภาคเหนือ ระดับ ปวช. ประจำปี 2558 ของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ชื่อโครงงาน..ชาแยมทูอินวัน(2in1 jam tea) เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อการชงดื่มและทาขนมปัง มี3รส คือชาแยมสับปะรดทูอินวัน ชาแยมส้มทูอินวัน และชาแยมสตรอว์เบอร์รีทูอินวัน ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษา จังหวัดอุตรดิตถ์ เมื่อวันที่ 20-22 กรกฎาคม 2558 ดูภาพกิจกรรม..

โครงการหารายได้ระหว่างเรียน ( 29-07-2558 ) เพิ่มโดย ปวีณา | เปิดดูทั้งหมด 360 ครั้ง
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ได้จัดส่งมอบอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ที่ประชาชนได้นำมาซ่อม โดยให้นักเรียนระดับ ปวช. สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง และ สาขาวิชาอิเล้กทรอนิกส์ ได้ดำเนินการซ่อมแล้วเสร็จตามโครงการหารายได้ระหว่างเรียน ดูภาพกิจกรรม..

วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ทำพิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม ( 19-06-2558 ) เพิ่มโดย สัญญา | เปิดดูทั้งหมด 712 ครั้ง
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ทำพิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม องค์พระพิฆเนศวรและพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา ดูภาพกิจกรรม..

นักเรียนชั้น ปวช.1 ศึกษาดูงาน สถานประกอบการ ( 29-05-2558 ) เพิ่มโดย สัญญา | เปิดดูทั้งหมด 371 ครั้ง
นักเรียนชั้น ปวช.1 ศึกษาดูงาน สถานประกอบการตามนโยบาย ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่มุ่งหวังให้นักเรียนสำประสบการณ์นำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการเรียน ณ บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) จำนวนทั้งสิ้น 76 คน ดูภาพกิจกรรม..

วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง รับมอบตัวนักเรียนใหม่ ( 09-04-2558 ) เพิ่มโดย สัญญา | เปิดดูทั้งหมด 596 ครั้ง
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง รับมอบตัวนักเรียนใหม่ ที่เข้าเรียนในปีการศึกษา 2558 ดูภาพกิจกรรม..

พิธีรับมอบใบประกาศนียบัตร ( 20-03-2558 ) เพิ่มโดย ปวีณา | เปิดดูทั้งหมด 843 ครั้ง
เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2558 วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ได้จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2557 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นโดยมี นายศิริศาสตร์ สมิตินันทน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง เป็นผู้มอบ และมีคณะผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ทุกท่าน ร่วมแสดงความยินดี ดูภาพกิจกรรม..

ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) ประจำปีงบประมาณ 2558 ( 16-03-2558 ) เพิ่มโดย สัญญา | เปิดดูทั้งหมด 719 ครั้ง
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปางได้ร่วมกับเทศบาลตำบลป่าตันนาครัว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง เปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนเพื่อให้บริการ ซ่อม สร้าง ให้คำแนะนำ ถ่ายทอดความรู้ให้กับประชาชน ให้สามารถซ่อมบำรุงเครื่องมือ อุปกรณ์ในการประกอบอาชีพใช้ในครัวเรือน ดูภาพกิจกรรม..

รางวัลชนะเลิศแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหมระดับชาติ ประเภทที่ 11 ( 03-03-2558 ) เพิ่มโดย สัญญา | เปิดดูทั้งหมด 725 ครั้ง
คณะนักศึกษา และอาจารย์ วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ได้รับรางวัลชนะเลิศแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหมระดับชาติ ประเภทที่ 11 สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ "การป้องกันและแก้ปัญหาขยะ" ชื่อผลงาน "เครื่องผลิตเส้นพลาสติกจากขวดพลาสติกรีไซเคิล" ที่ เอ็มซีซีฮอร์ล ห้างเดอะมอลล์บางกะปิ ดูภาพกิจกรรม..

ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ปวช.3 ประจำปีการศึกษา 2557 ( 03-03-2558 ) เพิ่มโดย สัญญา | เปิดดูทั้งหมด 873 ครั้ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง นายศิริศาสตร์ สมิตินันทน์ กล่าวเปิดงาน ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ปวช.3 ประจำปีการศึกษา 2557 พร้อมคณะครูวิทยาลัยสารพัดช่างทุกคนร่วมแสดงความยินดี กับศิษย์ที่สำเร็จการศึกษาใน ภาคการศึกษานี้ ดูภาพกิจกรรม..

Goto: First |  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 [ 15 ]  16   >> | Last