ภาพกิจกรรม
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ร่วมเป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการเปิดโลกเรียนรู้สู่งานอาชีพและการจัดนิทรรศการอาชีพ ( 22-09-2559 ) เพิ่มโดย ปวีณา | เปิดดูทั้งหมด 180 ครั้ง
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ร่วมเป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการเปิดโลกเรียนรู้สู่งานอาชีพและการจัดนิทรรศการอาชีพ เพื่อให้นักเรียน ม.3 รร.ขยายโอกาสในเขตพื้นที่ สพป. ลำปาง เขต 2 ได้รับความรู้ในการแนะแนว แนวทาง และข้อมูลต่างๆในการตัดสินใจที่จะเลือกเรียนต่อในสายอาชีพหรืออาชีวศึกษาโดยตรง ในวันที่ 21 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมสายน้ำผึ้ง โรงเรียนอนุบาลเกาะคา(น้ำตาลอนุเคราะห์) ดูภาพกิจกรรม..

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ตามนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ( 19-09-2559 ) เพิ่มโดย ปวีณา | เปิดดูทั้งหมด 196 ครั้ง
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ร่วมกับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การึกษาประถมศึกษาลำปางเขต 1 เขต 2 และสำนักการศึกษาเทศบาลนครลำปาง ร่วมกันทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ตามนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" เพื่อสร้างทัศนคติด้านการศึกษาวิชาชีพของผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา ซึ่งส่งผลต่อการลดปัญหาการออกกลางคันและเพิ่มปริมาณผู้เรียนด้านอาชีวศึกษา ดูภาพกิจกรรม..

นักเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตอารีย์ ประเมินผลภาคปฏิบัติ วิชาเบเกอรี่เบื้องต้น หลักสูตรทวิศึกษา ( 16-09-2559 ) เพิ่มโดย ปวีณา | เปิดดูทั้งหมด 191 ครั้ง
นักเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตอารีย์ ประเมินผลภาคปฏิบัติ วิชาเบเกอรี่เบื้องต้น หลักสูตรทวิศึกษา สาขาอาหารและโภชนาการในวันนี้ โดยมีท่านผู้อำนวยการได้มาเยี่ยมเยือนให้กำลังใจแก่นักเรียน และร่วมชิมเบเกอรี่ฝีมือนักเรียนในครั้งนี้ด้วย ดูภาพกิจกรรม..

วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ( 16-09-2559 ) เพิ่มโดย ปวีณา | เปิดดูทั้งหมด 215 ครั้ง
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง จัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นก่อนปลดประจำการ และท่านผู้อำนวยการ เจริญ ศิริวงศ์ ได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรให้กับทหาร ในวันนี้ เมื่อเวลา 11.00 น. ดูภาพกิจกรรม..

โครงการจัดฝึกอบรมการจับจีบผ้าเพื่อการตกแต่งสถานที่และงานพิธีการ ( 16-09-2559 ) เพิ่มโดย ปวีณา | เปิดดูทั้งหมด 195 ครั้ง
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง จัดการฝึกอบรมการจับจีบผ้าเพื่อการตกแต่งสถานที่และงานพิธีการ ให้กับชมรมเครดิตยูเนี่ยนลำปาง แพร่ อุตรดิตถ์ สุโขทัย ตาก เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 11 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา ดูภาพกิจกรรม..

โครงการ"แม่บ้านขนมหวาน" ( 16-09-2559 ) เพิ่มโดย ปวีณา | เปิดดูทั้งหมด 148 ครั้ง
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง จัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิชา อาหาร-ขนม จำนวน 30 ชั่วโมง ใน โครงการ "แม่บ้านขนมหวาน"จากกลุ่มแม่บ้านตำบลบ้านสา และคณะทีมงานจาก บริษัทปูนชีเมนต์(ลำปาง)จำกัด ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงาน บันทึกข้อตกลง MOU ( 16-09-2559 ) เพิ่มโดย ปวีณา | เปิดดูทั้งหมด 151 ครั้ง
ท่านผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง นายเจริญ ศิริวงศ์ พร้อมด้วยคณะครูอาจารย์ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)ตามนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"ประจำปีการศึกษา 2559 ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมการเลือกสรรพนักงานราชการ ( 07-09-2559 ) เพิ่มโดย ปวีณา | เปิดดูทั้งหมด 169 ครั้ง
ผู้อำนวยการ คณะครูอาจารย์ วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ได้ประชุมการเลือกสรรพนักงานราชการ กลุ่มงานทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป สาขาวิชา 601 (อาหารและโภชนาการ ดูภาพกิจกรรม..

วันคเณศจตุรถี ( 06-09-2559 ) เพิ่มโดย ปวีณา | เปิดดูทั้งหมด 194 ครั้ง
นายเจริญ ศิริวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการฯ คณะครูอาจารย์ และนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมพิธีบวงสรวง ในวันที่ 5 กันยายน 2559 ดูภาพกิจกรรม..

การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับชาติ ครั้งที่ 11 "สงขลาเกมส์" วท.หาดใหญ่ จ.สงขลา ( 05-09-2559 ) เพิ่มโดย ปวีณา | เปิดดูทั้งหมด 224 ครั้ง
นักมวยสากลหญิง วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง คว้า 2เหรียญทอง จาก น.ส.กุลธิดา หอทอง รุ่นไลท์เวทเตอร์เวท 64 กก. และ น.ส.ณัฐวดี โสมนัส รุ่นเวทเตอร์เวท 69 กก. ในการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับชาติ ครั้งที่ 11 "สงขลาเกมส์" วท.หาดใหญ่ จ.สงขลา ดูภาพกิจกรรม..

Goto: First |  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 [ 13 ]  14  15  16  17  18  19  20   >> | Last