ภาพกิจกรรม
การจัดการเรียนการสอนย้อมผ้าสีดำ ( 21-10-2559 ) เพิ่มโดย ปวีณา | เปิดดูทั้งหมด 152 ครั้ง
นายเจริญ ศิริวงศ์ ท่านผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษาร่วมกันการจัดการเรียนการสอนย้อมผ้าสีดำ ในกิจกรรม "ทำความดีเพื่อพ่อ" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรกรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 21-29 ตุลาคม 2559 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ดูภาพกิจกรรม..

มอบริบบิ้นสีดำให้กับประชาชนที่ ตลาดสนามบิน ( 21-10-2559 ) เพิ่มโดย ปวีณา | เปิดดูทั้งหมด 159 ครั้ง
คณะครู วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง มอบริบบิ้นสีดำให้กับประชาชนที่ ตลาดสนามบิน ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง จำนวน 150 ชิ้น ตามกิจกรรม"ทำความดีเพื่อพ่อ" ดูภาพกิจกรรม..

นายเจริญ ศิริวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง และคณะ ร่วมทำบุญ เนื่องในพระราชพิธีสัตตมวารพระบรมศพ สวรรคต ครบ 7 วั ( 20-10-2559 ) เพิ่มโดย ปวีณา | เปิดดูทั้งหมด 187 ครั้ง
ายเจริญ ศิริวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง และคณะ ร่วมทำบุญ เนื่องในพระราชพิธีสัตตมวารพระบรมศพ สวรรคต ครบ 7 วัน และ มอบริบบิ้นสีดำให้แก่ตัวแทนแต่ละหน่วยงาน และประชาชนทั่วไป เพื่อแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช วันที่ 19 ตุลาคม 2559 ณ วัดพระเจดีย์ซาวหลังจ.ลำปาง ดูภาพกิจกรรม..

ร่วมลงนามไว้อาลัย ( 18-10-2559 ) เพิ่มโดย ปวีณา | เปิดดูทั้งหมด 172 ครั้ง
นายเจริญ ศิริวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ร่วมกันทำพิธีลงนาม แสดงการไว้อาลัย และมีการจัดการเรียนการสอนทำริบบิ้นสีดำ ให้กับประชาชนร่วมถวายความอาลัย แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 18 ตุลาคม 2559 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา ( 23-09-2559 ) เพิ่มโดย ปวีณา | เปิดดูทั้งหมด 165 ครั้ง
เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559 นายเจริญ ศิริวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ได้เข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อติดตามผลดำเนินงานการจัดการอาชีวศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในทุกมิติ พร้อมทั้งเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการงบประมาณตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2560 พร้อมรับนโยบายปฎิรูปการอาชีวศึกษาและการรับนักเรียน นักศึกษา ดูภาพกิจกรรม..

วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ร่วมเป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการเปิดโลกเรียนรู้สู่งานอาชีพและการจัดนิทรรศการอาชีพ ( 22-09-2559 ) เพิ่มโดย ปวีณา | เปิดดูทั้งหมด 171 ครั้ง
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ร่วมเป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการเปิดโลกเรียนรู้สู่งานอาชีพและการจัดนิทรรศการอาชีพ เพื่อให้นักเรียน ม.3 รร.ขยายโอกาสในเขตพื้นที่ สพป. ลำปาง เขต 2 ได้รับความรู้ในการแนะแนว แนวทาง และข้อมูลต่างๆในการตัดสินใจที่จะเลือกเรียนต่อในสายอาชีพหรืออาชีวศึกษาโดยตรง ในวันที่ 21 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมสายน้ำผึ้ง โรงเรียนอนุบาลเกาะคา(น้ำตาลอนุเคราะห์) ดูภาพกิจกรรม..

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ตามนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ( 19-09-2559 ) เพิ่มโดย ปวีณา | เปิดดูทั้งหมด 188 ครั้ง
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ร่วมกับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การึกษาประถมศึกษาลำปางเขต 1 เขต 2 และสำนักการศึกษาเทศบาลนครลำปาง ร่วมกันทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ตามนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" เพื่อสร้างทัศนคติด้านการศึกษาวิชาชีพของผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา ซึ่งส่งผลต่อการลดปัญหาการออกกลางคันและเพิ่มปริมาณผู้เรียนด้านอาชีวศึกษา ดูภาพกิจกรรม..

นักเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตอารีย์ ประเมินผลภาคปฏิบัติ วิชาเบเกอรี่เบื้องต้น หลักสูตรทวิศึกษา ( 16-09-2559 ) เพิ่มโดย ปวีณา | เปิดดูทั้งหมด 183 ครั้ง
นักเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตอารีย์ ประเมินผลภาคปฏิบัติ วิชาเบเกอรี่เบื้องต้น หลักสูตรทวิศึกษา สาขาอาหารและโภชนาการในวันนี้ โดยมีท่านผู้อำนวยการได้มาเยี่ยมเยือนให้กำลังใจแก่นักเรียน และร่วมชิมเบเกอรี่ฝีมือนักเรียนในครั้งนี้ด้วย ดูภาพกิจกรรม..

วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ( 16-09-2559 ) เพิ่มโดย ปวีณา | เปิดดูทั้งหมด 208 ครั้ง
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง จัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นก่อนปลดประจำการ และท่านผู้อำนวยการ เจริญ ศิริวงศ์ ได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรให้กับทหาร ในวันนี้ เมื่อเวลา 11.00 น. ดูภาพกิจกรรม..

โครงการจัดฝึกอบรมการจับจีบผ้าเพื่อการตกแต่งสถานที่และงานพิธีการ ( 16-09-2559 ) เพิ่มโดย ปวีณา | เปิดดูทั้งหมด 174 ครั้ง
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง จัดการฝึกอบรมการจับจีบผ้าเพื่อการตกแต่งสถานที่และงานพิธีการ ให้กับชมรมเครดิตยูเนี่ยนลำปาง แพร่ อุตรดิตถ์ สุโขทัย ตาก เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 11 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา ดูภาพกิจกรรม..

Goto: First |  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 [ 12 ]  13  14  15  16  17  18  19   >> | Last