ภาพกิจกรรม
การประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ( 03-11-2559 ) เพิ่มโดย ปวีณา | เปิดดูทั้งหมด 165 ครั้ง
การประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ INNOVENTION CONTEST ระดับ อาชีวศึกษาลำปาง ครั้งที่ 27 ปีพุทธศักราช 2559-2560 วันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 ณ วิทยาลัยเทคนิคลำปาง ดูภาพกิจกรรม..

"กอดรูปพ่อไว้แนบใจ หมื่นดวงใจถวายความอาลัยผ่านแสงเทียน" ( 01-11-2559 ) เพิ่มโดย ปวีณา | เปิดดูทั้งหมด 138 ครั้ง
ผอ.เจริญ ศิริวงศ์นำคณะครู บุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างลำปางร่วมงาน "กอดรูปพ่อไว้แนบใจ หมื่นดวงใจถวายความอาลัยผ่านแสงเทียน"ในวันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2559 เวลา 17.30 น. ณ ห้าแยกหอนาฬิกา นครลำปาง(ข่วงนครลำปาง) ร่วมร้องเพลง เดินตามรอยเท้าพ่อ ความฝันอันสูงสุด เพลงชาติไทย เพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงในหลวงของแผ่นดิน เพลงของขวัญจากก้อนดิน เพลงตันไม้ของพ่อ และเพลงเล่าสู่หลานฟัง ดูภาพกิจกรรม..

เข้าร่วมกิจกรรมรวมพลังของประชาชนชาวลำปางทุกหมู่เหล่า ( 28-10-2559 ) เพิ่มโดย ปวีณา | เปิดดูทั้งหมด 167 ครั้ง
นายเจริญ ศิริวง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปางได้เข้าร่วมกิจกรรมรวมพลังของประชาชนชาวลำปางทุกหมู่เหล่า เพื่อร่วมกันแสดงพลังถวายความจงรักภักดี และถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงสวรรคตลง ในวันที่ 28 ตุลาคม 2559 นี้ เวลา 10.00 น. ด้วยการตั้งแถวแปรขบวนให้เป็นภาพต้นไม้ของพ่อ ดูภาพกิจกรรม..

การจัดการเรียนการสอนย้อมผ้าสีดำ ( 21-10-2559 ) เพิ่มโดย ปวีณา | เปิดดูทั้งหมด 139 ครั้ง
นายเจริญ ศิริวงศ์ ท่านผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษาร่วมกันการจัดการเรียนการสอนย้อมผ้าสีดำ ในกิจกรรม "ทำความดีเพื่อพ่อ" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรกรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 21-29 ตุลาคม 2559 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ดูภาพกิจกรรม..

มอบริบบิ้นสีดำให้กับประชาชนที่ ตลาดสนามบิน ( 21-10-2559 ) เพิ่มโดย ปวีณา | เปิดดูทั้งหมด 143 ครั้ง
คณะครู วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง มอบริบบิ้นสีดำให้กับประชาชนที่ ตลาดสนามบิน ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง จำนวน 150 ชิ้น ตามกิจกรรม"ทำความดีเพื่อพ่อ" ดูภาพกิจกรรม..

นายเจริญ ศิริวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง และคณะ ร่วมทำบุญ เนื่องในพระราชพิธีสัตตมวารพระบรมศพ สวรรคต ครบ 7 วั ( 20-10-2559 ) เพิ่มโดย ปวีณา | เปิดดูทั้งหมด 166 ครั้ง
ายเจริญ ศิริวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง และคณะ ร่วมทำบุญ เนื่องในพระราชพิธีสัตตมวารพระบรมศพ สวรรคต ครบ 7 วัน และ มอบริบบิ้นสีดำให้แก่ตัวแทนแต่ละหน่วยงาน และประชาชนทั่วไป เพื่อแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช วันที่ 19 ตุลาคม 2559 ณ วัดพระเจดีย์ซาวหลังจ.ลำปาง ดูภาพกิจกรรม..

ร่วมลงนามไว้อาลัย ( 18-10-2559 ) เพิ่มโดย ปวีณา | เปิดดูทั้งหมด 156 ครั้ง
นายเจริญ ศิริวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ร่วมกันทำพิธีลงนาม แสดงการไว้อาลัย และมีการจัดการเรียนการสอนทำริบบิ้นสีดำ ให้กับประชาชนร่วมถวายความอาลัย แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 18 ตุลาคม 2559 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา ( 23-09-2559 ) เพิ่มโดย ปวีณา | เปิดดูทั้งหมด 152 ครั้ง
เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559 นายเจริญ ศิริวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ได้เข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อติดตามผลดำเนินงานการจัดการอาชีวศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในทุกมิติ พร้อมทั้งเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการงบประมาณตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2560 พร้อมรับนโยบายปฎิรูปการอาชีวศึกษาและการรับนักเรียน นักศึกษา ดูภาพกิจกรรม..

วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ร่วมเป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการเปิดโลกเรียนรู้สู่งานอาชีพและการจัดนิทรรศการอาชีพ ( 22-09-2559 ) เพิ่มโดย ปวีณา | เปิดดูทั้งหมด 159 ครั้ง
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ร่วมเป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการเปิดโลกเรียนรู้สู่งานอาชีพและการจัดนิทรรศการอาชีพ เพื่อให้นักเรียน ม.3 รร.ขยายโอกาสในเขตพื้นที่ สพป. ลำปาง เขต 2 ได้รับความรู้ในการแนะแนว แนวทาง และข้อมูลต่างๆในการตัดสินใจที่จะเลือกเรียนต่อในสายอาชีพหรืออาชีวศึกษาโดยตรง ในวันที่ 21 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมสายน้ำผึ้ง โรงเรียนอนุบาลเกาะคา(น้ำตาลอนุเคราะห์) ดูภาพกิจกรรม..

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ตามนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ( 19-09-2559 ) เพิ่มโดย ปวีณา | เปิดดูทั้งหมด 175 ครั้ง
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ร่วมกับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การึกษาประถมศึกษาลำปางเขต 1 เขต 2 และสำนักการศึกษาเทศบาลนครลำปาง ร่วมกันทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ตามนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" เพื่อสร้างทัศนคติด้านการศึกษาวิชาชีพของผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา ซึ่งส่งผลต่อการลดปัญหาการออกกลางคันและเพิ่มปริมาณผู้เรียนด้านอาชีวศึกษา ดูภาพกิจกรรม..

Goto: First |  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 [ 11 ]  12  13  14  15  16  17  18  19   >> | Last