ภาพกิจกรรม
ประชุมจัดทำแผนการเรียนระบบทวิศึกษา ( 09-04-2562 ) เพิ่มโดย นุชจรี | เปิดดูทั้งหมด 218 ครั้ง

นายรัชวิทย์ เมธีโชติเศรษฐ์ รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปางประชุมร่วมกับ ผู้อำนวยการและฝ่ายวิชาการโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ เพื่อจัดทำแผนการเรียนระบบทวิศึกษา 4 สาขางานเพื่อเปิดสอนในปีการศึกษา2562