ภาพกิจกรรม
โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ( 27-03-2562 ) เพิ่มโดย นุชจรี | เปิดดูทั้งหมด 225 ครั้ง

นายรัชวิทย์ เมธีโชติเศรษฐ์ รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ กิจกรรมอาชีวะอาสา ลดควันลดฝุ่น ภายใต้โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(Fix it Center) เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก ในจังหวัดภาคเหนือ วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ วิทยาลัยเทคนิคลำปาง จังหวัดลำปาง