ภาพกิจกรรม
Fix It Center ๒๓ ก.พ.๒๕๖๒ ( 23-02-2562 ) เพิ่มโดย นุชจรี | เปิดดูทั้งหมด 262 ครั้ง

วันเสาร์ ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นายรัชวิทย์ เมธีโชติเศรษฐ์ รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลปาง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอาชีวะบริการ ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix It Center ณ ศูนย์บริการตำบลหัวเสือ อ.แม่ทะ จังหวัดลำปาง