ภาพกิจกรรม
ประชุมหารือแนวทางการจัดการเรียนการสอนทวิศึกษา ( 22-02-2562 ) เพิ่มโดย นุชจรี | เปิดดูทั้งหมด 112 ครั้ง

วันศุกร์ ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นายรัชวิทย์ เมธีโชติเศรษฐ์ รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง และห้วหน้าแผนกวิช่าช่าง ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณเนื่องในโอกาสประชุมหารือแนวทางการจัดการเรียนการสอนทวิศึกษา ณ ห้องประชุมเกียรติยศ วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง