ภาพกิจกรรม
กิจกรรมทำบุญตักบาตร ( 04-01-2562 ) เพิ่มโดย นุชจรี | เปิดดูทั้งหมด 198 ครั้ง

วันศุกร์ ที่ ๔ มกราคม๒๕๖๒ นายรัชวิทย์ เมธีโชติเศรษฐ์ รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๒ ณ วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง