ภาพกิจกรรม
ตรวจเข้มข้น รถโดยสารสาธารณะ และคนขับ ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลำปาง ( 02-01-2562 ) เพิ่มโดย นุชจรี | เปิดดูทั้งหมด 100 ครั้ง

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ นายรัชวิทย์ เมธีโชติเศรษฐ์ รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ได้เยี่ยมให้กำลังใจคณะครูและนักเรียนที่ได้ออกหน่วยตรวจสภาพรถ ให้กับประชาชน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ในโครงการตรวจเข้มข้น รถโดยสารสาธารณะ และคนขับ ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลำปาง และโครงการอาชีวะอาสา ณ ศูนย์วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา และศูนย์วิทยาลัยเทคนิคลำปาง