ภาพกิจกรรม
วันพ่อแห่งชาติ 2561 ( 04-12-2561 ) เพิ่มโดย นุชจรี | เปิดดูทั้งหมด 95 ครั้ง

วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ได้ร่วมกิจกรรมวันคล้ายเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ และได้จัดพิธีเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย ณ ลานพระวิษณุ วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง