ภาพกิจกรรม
โครงการพัฒนาอาชีพต่อยอดอาชีพประชากรวัยแรงงาน กลุ่มเป้าหมายพิเศษและกลุ่มผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2561 ( 29-06-2561 ) เพิ่มโดย นุชจรี | เปิดดูทั้งหมด 98 ครั้ง

วันเสาร์ ที่ 16 มิถุนายน 2561 นายเจริญ ศิริวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง เป็นประธานพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาอาชีพต่อยอดอาชีพประชากรวัยแรงงาน กลุ่มเป้าหมายพิเศษและกลุ่มผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 2-3,9-10 และ 16 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง