ภาพกิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษา จังหวัดลำปาง ( 06-06-2561 ) เพิ่มโดย นุชจรี | เปิดดูทั้งหมด 82 ครั้ง

วันพุธ ที่ 6 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30-12.00 น. นายเจริญ ศิริวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษา จังหวัดลำปาง โดยได้รับเกียรติจาก นายสุรพล บุรินทราพันธู์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในการประชุม ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องเกียรติยศ วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง