ภาพกิจกรรม
งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาฃบูชา ( 01-06-2561 ) เพิ่มโดย นุชจรี | เปิดดูทั้งหมด 92 ครั้ง

วันอังคาร ที่ 29 พฤษภาคม 2561 เวลา 19.00 น. นายเชาวนะ อินทโอภาส รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง พร้อมด้วยตัวแทนคณะครู เข้าร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาฃบูชา พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะและพิธีเวียนเทียน ณ วัดบุญวาทย์วิหาร พระอารามหลวง อำเภอเมืองลำปาง