ภาพกิจกรรม
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปวช.1 ประจำปีการศึกษา 2561 ( 01-06-2561 ) เพิ่มโดย นุชจรี | เปิดดูทั้งหมด 91 ครั้ง

วันศุกร์ ที่ 18 พฤษภาคม 2561 นายเจริญ ศิริวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง เป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปวช.1 ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมอาคาร 4 วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง และได้นำนักศึกษาใหม่ไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธ์ประจำวิทยาลัย ทั้งนี้ยังได้รับเกียรติจากทีมงานสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง ที่ได้มามอบความรู้ในเรื่องการปฏิบัติตนในสังคมปัจจุบัน ให้กับนักศึกษาใหม่ ทางวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ขอขอบพระคุณ มา ณ โอกาสนี้