ภาพกิจกรรม
เยี่ยมชมร้าน TIC Coffee by Baso โครงการหารายได้ระหว่างเรียน ของวิทยาลัยการอาชีพเถิน ( 01-06-2561 ) เพิ่มโดย นุชจรี | เปิดดูทั้งหมด 95 ครั้ง

วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 นายรัชวิทย์ เมธีโชติเศรษฐ์ และนายสุธี พาฬอนุรักษ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง พร้อมด้วยคุณครูไกรทอง วงษา และคุณครูสัญญา ศรีสมุทร ได้เป็นตัวแทนคณะครูวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง เข้าเยี่ยมชมร้าน TIC Coffee by Baso โครงการหารายได้ระหว่างเรียน ของวิทยาลัยการอาชีพเถิน อ.เถิน จ.ลำปาง ทางวิทยาสารพัดช่างลำปาง ขอขอบพระคุณสำหรับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากคณะผู้บริหารและครูวิทยาลัยการอาชีพเถิน มา ณ โอกาสนี้