ภาพกิจกรรม
รดน้ำดำหัว ผศ.ดร.สมาน ฟูแสง ( 18-04-2561 ) เพิ่มโดย ปวีณา | เปิดดูทั้งหมด 93 ครั้ง

วันที่ 17 เมษายน 2561 นายเจริญ ศิริวงศ์ ผู้อำนวยการพร้อมด้วยผู้บริหาร และตัวแทนคณะครู ได้เดินทางไปรดน้ำดำหัว ผศ.ดร.สมาน ฟูแสง ประธานกรรมการ คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (อกศจ.บริหารงานบุคคล) ณ บ้านพัก ในโอกาสนี้ ท่าน ผศ.ดร. สมานฟูแสง ได้สาธิตการทำที่ดักจับแมลง ให้กับคณะครูได้ชม ซึ่งถือได้ว่าเป็นนวัตกรรมที่ผลิตได้ง่ายจากวัสดุเหลือใช้ และเป็นประโยชน์อย่างมาก ทางคณะครูจะได้นำความรู้ไปต่อยอดในโอกาสต่อไป