ภาพกิจกรรม
รดน้ำดำหัวผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ( 18-04-2561 ) เพิ่มโดย ปวีณา | เปิดดูทั้งหมด 82 ครั้ง

วันที่ 17 เมษายน 2561 นายรัชวิทย์ เมธีโชติเศรษฐ์ รองผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ได้ร่วมรดน้ำดำหัว นายเจริญ ศิริวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ และปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2561 บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นและชื่นมื่นของชาวครอบครัววิทยาลัยสารพัดช่าง