ภาพกิจกรรม
โครงการรณรงค์ป้องกัน และลดอุบัติเหตุบนท้องถนนภายในสถานศึกษา ( 18-04-2561 ) เพิ่มโดย ปวีณา | เปิดดูทั้งหมด 112 ครั้ง

นายเจริญ ศิริวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง เป็นประธานเปิดงานโครงการรณรงค์ป้องกัน และลดอุบัติเหตุบนท้องถนนภายในสถานศึกษา ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 วันที่ 3-4 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง โดยได้รับความร่วมมือจาก นายสุวิตร ปิงวัง รองสารวัตรจราจร สภ. เมืองลำปาง นายสุริยา ปัญญาเสริฐ หัวหน้างานใบอนุญาตขับรถ สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง ได้ให้เกียรติมามอบความรู้ในเรื่องของกฎจราจร การปฏิบัติตนในการขับขี่รถ และบริษัทนิยมพานิชลำปาง ที่ได้ส่งเจ้าหน้าที่มาอบรมขับขี่ปลอดภัยกับนิยมพานิชลำปาง ทางวิทยาลัยสารพัดช่างลำปางขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้