ภาพกิจกรรม
งานเลี้ยงแสดงความยินดี ( 30-03-2561 ) เพิ่มโดย ปวีณา | เปิดดูทั้งหมด 210 ครั้ง

วันที่ 30 มีนาคม 2561 วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ได้จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีกับ นางสาวราวดี คะวะนา ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู นางสาวอรอุมา ดาวะเศรษฐ์ เจ้าพนักงานพิมพ์ดีด และยินดีต้อนรับนางภัคจิรา มุกตาแก้ว ครูนวดแผนไทย เข้าสู่ครอบครัวสารพัดช่างลำปาง โดยมีนายเจริญ ศิริวงค์ ผู้อำนายการเป็นตัวแทนคณะครูกล่าวอวยพรและกล่าวต้อนรับอย่างอบอุ่น