ภาพกิจกรรม
พิธีมอบประกาศนีบัตร2560 ( 26-03-2561 ) เพิ่มโดย ปวีณา | เปิดดูทั้งหมด 185 ครั้ง

วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง จัดพิธีมอบประกาศนีบัตรและแสดงความยินดีแก่นักเรียน นักศึกษา ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 วันเสาร์ ที่ 17 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง