ภาพกิจกรรม
อ.พ.ร.สัมพันธ์ 2560 ( 26-03-2561 ) เพิ่มโดย ปวีณา | เปิดดูทั้งหมด 157 ครั้ง

วันเสาร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 นายเจริญ ศิริวงศ์ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรของวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดลำปาง ประจำปีการศึกษา 2560 อ.พ.ร. สัมพันธ์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง