ภาพกิจกรรม
โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน ปวช.3 ประจำปีการศึกษา 2560 ( 26-03-2561 ) เพิ่มโดย ปวีณา | เปิดดูทั้งหมด 129 ครั้ง

วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน ปวช.3 ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันพฤหัสบดี ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง