ภาพกิจกรรม
พิธีเปิด การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดลำปาง ( 14-06-2560 ) เพิ่มโดย ปวีณา | เปิดดูทั้งหมด 279 ครั้ง

นายเจริญ ศิริวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิด การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดลำปาง ในวันที่ 9 มิ.ย. 60 ณ วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา ซึ่งงานจัดในระหว่างวันที่ 9-12 มิถุนายน 2560