ภาพกิจกรรม
พิธีทำบุญสถานศึกษา พิธีไหว้ครูช่าง บวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม พิธีไหว้ครูสามัญ และพิธีหล่อเทียนพรรณษา ( 14-06-2560 ) เพิ่มโดย ปวีณา | เปิดดูทั้งหมด 276 ครั้ง

นายเจริญ ศิริวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง และ คณะครู บุคคลากร นักเรียน นักศึกษา ได้ร่วมกันจัดพิธีทำบุญสถานศึกษา พิธีไหว้ครูช่าง บวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม พิธีไหว้ครูสามัญ และพิธีหล่อเทียนพรรณษา ในวันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2560 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง