ภาพกิจกรรม
ปฐมนิเทศนักเรียน หลักสูตรทวิศึกษา สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ( 02-06-2560 ) เพิ่มโดย ปวีณา | เปิดดูทั้งหมด 206 ครั้ง

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00น. นายเจริญ ศิริวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปางพร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศนักเรียน หลักสูตรทวิศึกษา สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ณ ห้องประชุม อาคาร 4 วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง