ภาพกิจกรรม
ศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาบุคคลากรในสถานศึกษา ณ วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ( 30-05-2560 ) เพิ่มโดย ปวีณา | เปิดดูทั้งหมด 132 ครั้ง

วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคเลย นำโดยท่านผอ.ทรงเดช หล้าพันธ์ ได้เข้าศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาบุคคลากรในสถานศึกษา ณ วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นำสู่การพัฒนา ได้เป็นอย่างดี