ภาพกิจกรรม
ปฐมนิเทศ และอบรมคุณธรรมนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ( 30-05-2560 ) เพิ่มโดย ปวีณา | เปิดดูทั้งหมด 150 ครั้ง

นายรัชวิทย์ เมธีโชติเศรษฐ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการปฐมนิเทศ และอบรมคุณธรรมนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง