ภาพกิจกรรม
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ “ประชารัฐร่วมพัฒนา สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา : การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และก ( 30-05-2560 ) เพิ่มโดย ปวีณา | เปิดดูทั้งหมด 417 ครั้ง

วิทยาลัยสารพัดช่างลำปางเข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ “ประชารัฐร่วมพัฒนา สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา : การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนอาชีวศึกษา” ระดับชาติ ปี พ.ศ.2560 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-7 พฤษภาคม ณ ห้อง เอ็ม ซี ซี ฮอลล์ เดอะมอลล์ สาขาบางกะปิ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคมที่ผ่านมา พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นประธานประทานโล่รางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับชาติ และประทานถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แก่ผู้ชนะการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนอาชีวศึกษา ซึ่งผลงานของนักศึกษาอาชีวศึกษาเข้าร่วมประกวดจำนวน 240 ผลงาน แบ่งเป็น 11 ประเภท 1 องค์ความรู้ และการแข่งหุ่นยนต์ยุวชนอาชีวศึกษา 16 ทีม โดยวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ได้นำผลงานเข้าร่วมการแข่งขัน เป็น สิ่งประดิษฐ์เป็นเภทที่ 7 ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร จำนวน 2 ผลงานคือ ขนมเปี๊ยะข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่น้ำแร่ ไส้มันม่วง ได้รับรางวัล Honor Award ได้รับประทานโล่รางวัลจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ และรางวัลเหรียญเงิน และน้ำข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่น้ำแร่ สูตรตะไคร้มะนาว ได้รับรางวัลเหรียญเงิน และ สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป สบู่ข้าวไรซ์เบอร์รี่น้ำแร่ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง