ภาพกิจกรรม
โครงการรถพร้อม คนพร้อม ( 30-05-2560 ) เพิ่มโดย ปวีณา | เปิดดูทั้งหมด 129 ครั้ง

นายเจริญ ศิริวงศ์ ผอ.วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ปฏิบัติหน้าที่ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดลำปาง และคณะ ตรวจเยี่ยมตามโครงการรถพร้อม คนพร้อม ของอาชีวศึกษาจังหวัดลำปางโดยวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ร่วมกับขนส่งจังหวัดลำปาง ณ สถานีขนส่งจังหวัดลำปางในวันที่ 12 เมษายน 2560