ภาพกิจกรรม
โครงการ "รณรงค์ป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนภายในสถานศึกษา" ( 30-05-2560 ) เพิ่มโดย ปวีณา | เปิดดูทั้งหมด 123 ครั้ง

นายเจริญ ศิริวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง เป็นประธานเปิดโครงการ "รณรงค์ป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนภายในสถานศึกษา" ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 8 เมษายน 2560 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง