ภาพกิจกรรม
โครงการอบรมอาชีพระยะสั้น หลักสูตรการทำอาหารนานาชาติ ( 21-03-2560 ) เพิ่มโดย ปวีณา | เปิดดูทั้งหมด 280 ครั้ง

วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ได้จัดทำพิธีเปิดโครงการอบรมอาชีพระยะสั้น หลักสูตรการทำอาหารนานาชาติ ระหว่างวันที่ 20-24 มีนาคม 2560 โดยมีนายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องประชุมอาคาร 4 วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง