ภาพกิจกรรม
เยี่ยมชมกิจกรรมการเรียนการสอน ในแผนกวิชาอาหาร-ขนม และแผนกวิชาช่างเสริมสวย ของวิทยาลัยสารพัดช่าง ( 22-03-2560 ) เพิ่มโดย ปวีณา | เปิดดูทั้งหมด 193 ครั้ง

คณะจากมูลนิธิแอ๊ดเวนติสเพื่อการพัฒนาและบรรเทาทุกข์แห่งประเทศไทย (แอ๊ดดร้า ประเทศไทย) ได้เข้าเยี่ยมชมกิจกรรมการเรียนการสอน ในแผนกวิชาอาหาร-ขนม และแผนกวิชาช่างเสริมสวย ของวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560