ภาพกิจกรรม
ประเมินคุณภาพงานลูกเสือวิสามัญ ( 21-03-2560 ) เพิ่มโดย ปวีณา | เปิดดูทั้งหมด 242 ครั้ง

นายเจริญ ศิริวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพงานลูกเสือวิสามัญ ที่วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วิทยาลัยพณิชยการบางนา วิทยาลัยเทคนิคตาก และวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 14-17 มีนาคม 2560