ภาพกิจกรรม
ประชุม เรื่องการจัดการแข่งขันอาชีวเกมส์ ระดับภาค ภาคเหนือ ( 06-03-2560 ) เพิ่มโดย ปวีณา | เปิดดูทั้งหมด 200 ครั้ง

เมื่อวันจันทร์ ที่ 6 มีนาคม 2560 นายเจริญ ศิริวงศ์ ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดลำปาง ประชุมคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดลำปาง เรื่อง การจัดการแข่งขันกีฬาอาชีวเกมส์ ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 12 ณ ห้องประชุม วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง