ภาพกิจกรรม
เข้าร่วมงานวันครู ครั้งที่ 61 พ.ศ. 2560 ( 17-01-2560 ) เพิ่มโดย ปวีณา | เปิดดูทั้งหมด 160 ครั้ง

นายเจริญ ศิริวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เข้าร่วมการจัดงาน วันครู ครั้งที่ 61 ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง เมื่อวันจันทร์ ที่ 16 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา