ภาพกิจกรรม
การอบรม เรื่องหัวเทียน NGK ( 10-01-2560 ) เพิ่มโดย ปวีณา | เปิดดูทั้งหมด 255 ครั้ง

นายเมธาพันธ์ โสวจัสสตากุล หัวหน้าการตลาด บริษัท SIAM NGK SPARK PLUG CO.LTD ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรการอบรมเทคโนโลยีหัวเทียน NGK ให้กับนักเรียน แผนกวิชาช่างยนต์ทุกชั้นปี ในวันที่ 10 มกราคม 2560