ภาพกิจกรรม
นายเจริญ ศิริวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง และคณะ ร่วมทำบุญ เนื่องในพระราชพิธีสัตตมวารพระบรมศพ สวรรคต ครบ 7 วั ( 20-10-2559 ) เพิ่มโดย ปวีณา | เปิดดูทั้งหมด 262 ครั้ง

ายเจริญ ศิริวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง และคณะ ร่วมทำบุญ เนื่องในพระราชพิธีสัตตมวารพระบรมศพ สวรรคต ครบ 7 วัน และ มอบริบบิ้นสีดำให้แก่ตัวแทนแต่ละหน่วยงาน และประชาชนทั่วไป เพื่อแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช วันที่ 19 ตุลาคม 2559 ณ วัดพระเจดีย์ซาวหลังจ.ลำปาง